E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,06 TL
12415177 Ziyaretçi

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT (Tebliğ No:38)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 21.07.2007-26589 Resmi Gazete

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININTESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİKYAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 38)
“09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çay için giriş kapısı olarak sadece Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Rize Gümrük Müdürlüğü belirlenmiştir.”
MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.