E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15373858 Ziyaretçi

İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 42)

İthalatı İhtisas Gümrüklerinden Yapılacak Eşyalar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 05.10.2011-28075 Resmi Gazete

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININTESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:42)

MADDE 1 - 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ"in üst başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:"

MADDE 2 - Aynı Tebliğin "Giriş Kapıları" başlıklı 5 inci maddesinin sonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir.

"22.03, 22.04, 22.05, 2206.00, 22.07, 22.08 tarife pozisyonunda yer alan alkollü içkiler için Türkiye Gümrük Bölgesine ve serbest dolaşıma giriş gümrük idaresi olarak sadece Ambarlı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Antalya Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü ve Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Kocaeli Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük Müdürlüğü ve Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ve Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü belirlenmiştir."

MADDE 3 - Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 9 - Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür."

MADDE 4 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.