İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ'dw dwğişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:14)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 10.04.2010-27548 Resmi Gazete
İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ
TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 14)
MADDE 1 – 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ"in değişik EK-2 listesinde yer alan "İhraç Edilecek Gıda Maddelerinin Kontrolü İçin Tespit Edilen Gümrük Müdürlükleri" listesindeki Aydın ilinin Gümrük Müdürlükleri listesine Aydın Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270634 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270634 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?