İthalat Bedellerinin Transferi (KKDF Hk.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı    :  85593407-63087

Konu  :  İthalat Bedellerinin Transferi

DAĞITIM YERLERİNE

İthalat bedellerinin yurtdışına gönderilmesizin ihracatçının yurtiçindeki hesabına veya ihracatçının gösterdiği firma ve şahısların Türkiye'deki hesaplarına ödenmesi konusunda Maliye Bakanlığı'ndan alınan 13.06.2016 tarihli ve 63087 sayılı yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.

Genel Müdür V.


EKLER:

EK1: 1 yazı örneği


DAĞITIM:

Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250240 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250240 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?