ithalat bedellerinin yurt dışından sağlanması durumunda KKDF..

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : 85593407/156.06

Konu : KKDF

 

27.06.2014/00001147826

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

            Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; ithalat bedellerinin yurt dışından sağlanan krediler ile karşılanmak istenilmesi halinde KKDF kesintisi yapılması hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

            Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan 29.05.2014 tarihli ve 57613 sayılı yazıda; T.C. Merkez Bankasının 2/1/2002 tarihli 2002/YB-1 sayılı Sermaye Hareketleri Genelgesinde; Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından nakdi kredi temin etmelerinin bu kredileri bankalar aracılığıyla kullanmaları kaydıyla serbest olduğu, söz konusu kredilerin mutlaka Türkiye'deki bankalar aracılığıyla yurda getirilerek kullanılmalarının gerektiği, ancak Genelge ekinde (EK:2) yer alan ihracat kredi ve ihracat kredisi garanti kuruluşlarının listesinde kayıtlı kuruluşların garantisi kapsamında yurt dışından sağlanan kredilerin doğrudan yurt dışındaki ihracatçı firmaya ödenmesi durumunda bu şartın aranmayacağı açıklamalarına yer verildiği,

            Ayrıca, T.C. Merkez Bankasının 12/9/1996 tarihli ve 96/3 sayılı talimatında, bedelleri anılan bankanın Sermaye Hareketleri Genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde sağlanan kredilerden karşılanmak suretiyle ödenen ithalatta bankalarca döviz satım belgesi düzenlenmediğinden, mal bedelinin ödendiğinin gümrük idarelerine tevsikini teminen bankalarca firmalara, ilgili gümrüğe ibraz edilmek üzere mal bedelinin yurt dışındaki ihracatçıya ödendiğine dair bir yazının verilmesi gerektiği belirtilmektedir.

            Buna göre, söz konusu kredi yurtdışından sağlanarak Türkiye'ye getirilmeksizin mal bedeli olarak doğrudan yurtdışındaki satıcıya yurt dışında fiili ithalden önce peşin olarak ödeneceğinden bu hususun gümrük idaresine tevsikini teminen Türkiye'de ithalat işlemine aracılık eden bankadan alınacak mal bedelinin yurt dışından sağlanan dış kredi ile ihracatçıya ödendiğini gösteren bir yazının gümrük idarelerine ibrazı halinde KKDF kesintisi yapılmadan ithalat yapılmasının mümkün bulunduğu ifade edilmiştir.

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI

Genel Müdür V.

 

DAĞITIM

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16291849 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16291849 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?