İthalat Lisansları Anlaşması

İthalat Lisansları Anlaşması 


İthalat lisansı bir ülkede ithalat yapmanın ön koşulu olarak, ilgili idari birime başvuru yapılmasını veya bazı belgelerin sunulmasını gerektiren bir işlemdir.
Anlaşma, ithalat lisansı uygulayan ülkelerin ithalat lisansı uygulamalarının tarife dışı engel olarak kullanılmamasına yönelik mevcut GATT disiplinlerini güçlendirmekte ve saydamlığı artırıcı hükümler taşımaktadır. Anlaşma ile üye ülkelerce öngörülen ithalat lisans yöntemleri ve uygulamaları belirli bir disiplin altına alınmaktadır. Ayrıca, ithalat lisansı uygulama ve yöntemlerinde yapılan değişikliklerin bildirimine ilişkin hükümler de güçlendirilmiştir.
Otomatik lisans yöntemlerinin ticareti kısıtlayıcı etkiye yol açmaksızın uygulanmalarını temin eden kriterler tespit edilmiştir. Otomatik olmayan lisans uygulamalarında ise ithalat ve ihracatçılara uygulama amacı dışında ek yük getirilmemesini öngören Anlaşma, başvuruların incelenmesi için en fazla 60 günlük bir süre tanımaktadır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290342 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290342 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?