E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,54 TL
1 € = 4,15 TL
14685340 Ziyaretçi

İTHALAT MEVZUATI ( www.orgTR.org )

İthalat Rejimi Kararı(Karar Sayısı 1995-7606)
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararları Görmek İçin TIKLAYIN...
İthalat Yönetmeliği
İthalatta Haksız Rakabetin Önlenmesine İlişkin Mevzuat için TIKLAYIN...
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat için TIKLAYIN...
Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı için TIKLAYIN...
İthalat Tebliğleri
İthalat Tebiliği (İthalat: 2017/1)
Gümrük Genel Tebliğleri
Yürürlükteki Koruma Önlemleri İçin Tıklayın.
Yürürlükteki Damping ve Sübvansiyon Önlemleri için Tıklayın
Bandrole Tabi Cihazlar ve Bandrol Oranları
Anti-Damping Uygulamaları El Kitabı
Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) Yararlanacak Ülkeler (2017 Yılı)
İthalatı İhtisas Gümrüklerinden Yapılacak Eşyalar
Kaçakçılık Suçları ve Cezaları
Uluslararası Anti-Damping Anlaşması (Türkçe Metin)
Anti-Damping Uygulamalarına Yönelik İthalatçı ve İhracatçılar İçin Temel Bilgiler
Hayvan hastalıkları nedeniyle yasak konulan ülkeler ve yasaklanan maddeler listesi
Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ(2014/15) Hükümleri Gereği İlgili Mevzuatta Bulunan Şartlara Uygun Olmadığı Anlaşılan (Azo Boyar Madde İçeren) Eşyalara Ait Nihai Duyurular
-- Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2016 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı:2015/8290) Kararı görmek için TIKLAYIN...
 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü  Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2017 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Ekli Listede Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2016/9594)
Teknik düzenlemeler Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 2013/4284)
K.K.D.F Mevzuatı
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Mevzuatı
Malül ve sakatlık muafiyet ve istisnaları.
ATA Karnesi Nedir? ATA Sözleşmesine Taraf Ülkeler
––  2017 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ
Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi 2014-1
Meyve/Asma Fidan ve Üretim Materyali ile Çiçek/Sebze Fidesi İthalat Uygulama Genelgesi (2014/2)
Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi (2104/3)
Dış Ticarette Kullanılan Terimler
Transit Rejimi 
Menşe Mevzuatı
Geçici İthalat Gümrük Terimleri
Google+