İthalat Rejimi Kararı 11 Sayılı Liste (70 ve 71. Fasıllar)

70. FASIL
G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
        5  
1 2 3 4 6 7 8 9
7001.00.10.00.00 Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları 0 0 0 0 0 0 0 0
7001.00.91.00.00 Optik camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7001.00.99.10.00 Rubinli cam 0 0 0 0 0 0 0 0
7001.00.99.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7002.10.00.00.00 Bilyalar 0 0 0 0 0 0 0 3
7002.20.10.00.00 Optik camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7002.20.90.10.00 Rubinli camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7002.20.90.90.11 Soda kireç camından renkli çubuklar 0 0 0 0 0 0 0 3
7002.20.90.90.12 Soda kireç camından renksiz çubuklar 0 0 0 0 0 0 0 3
7002.20.90.90.13 Isıya dayanıklı camdan (genleşme katsayısı düşük) renkli çubuklar 0 0 0 0 0 0 0 3
7002.20.90.90.14 Isıya dayanıklı camdan (genleşme katsayısı düşük) renksiz çubuklar 0 0 0 0 0 0 0 3
7002.20.90.90.19 Camdan diğer çubuklar 0 0 0 0 0 0 0 3
7002.31.00.10.00 Rubinli camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7002.31.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
7002.32.00.10.00 Rubinli camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7002.32.00.90.11 Renkli camdan borular 0 0 0 0 0 0 0 3
7002.32.00.90.12 Renksiz camdan borular 0 0 0 0 0 0 0 3
7002.39.00.10.00 Rubinli camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7002.39.00.90.11 Soda kireç camından renkli borular 0 0 0 0 0 0 0 3
7002.39.00.90.12 Soda kireç camından renksiz borular 0 0 0 0 0 0 0 3
7002.39.00.90.13 Kurşunlu camdan borular 0 0 0 0 0 0 0 3
7002.39.00.90.19 Diğer cam borular 0 0 0 0 0 0 0 3
7003.12.10.00.00 Optik camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7003.12.91.10.00 Buzlu, renkli, dalgalı ve çizgili camlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7003.12.91.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
7003.12.99.10.00 Buzlu, renkli, dalgalı ve çizgili camlar 0 0 0 0 0 0 0 3,8
MIN 0,6 EUR/
100 Kg/br
7003.12.99.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3,8
MIN 0,6 EUR/
100 Kg/br
7003.19.10.00.00 Optik camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7003.19.90.10.11 Buzlu renkli cam 0 0 0 0 0 0 0 3,8
MIN 0,6 EUR/
100 Kg/br
7003.19.90.10.12 Buzlu renksiz cam 0 0 0 0 0 0 0 3,8
MIN 0,6 EUR/
100 Kg/br
7003.19.90.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3,8
MIN 0,6 EUR/
100 Kg/br
7003.19.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3,8
MIN 0,6 EUR/
100 Kg/br
7003.20.00.10.00 Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, kaplanmış veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı bir tabakası olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3,8
MIN 0,4 EUR/
100 Kg/br
7003.20.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3,8
MIN 0,4 EUR/
100 Kg/br
7003.30.00.00.00 Profiller 0 0 0 0 0 0 0 3
7004.20.10.00.00 Optik camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7004.20.91.00.00 Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7004.20.99.10.00 Antik cam 0 0 0 0 0 0 0 4,4
MIN 0,4 EUR/
100 Kg/br
7004.20.99.90.11 Kalınlığı 2,5 mm.yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 0 4,4
MIN 0,4 EUR/
100 Kg/br
7004.20.99.90.12 Kalınlığı 2,5 mm.yi geçen fakat 3,5 mm.yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 0 4,4
MIN 0,4 EUR/
100 Kg/br
7004.20.99.90.13 Kalınlığı 3,5 mm.yi geçen fakat 4,5 mm.yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 0 4,4
MIN 0,4 EUR/
100 Kg/br
7004.20.99.90.14 Kalınlığı 4,5 mm.yi geçenler 0 0 0 0 0 0 0 4,4
MIN 0,4 EUR/
100 Kg/br
7004.90.10.00.00 Optik camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7004.90.80.10.00 Antik cam 0 0 0 0 0 0 0 4,4
MIN 0,4 EUR/
100 Kg/br
7004.90.80.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 4,4
MIN 0,4 EUR/
100 Kg/br
7005.10.05.00.00 Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7005.10.25.00.00 Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 0 2
7005.10.30.00.00 Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 0 2
7005.10.80.00.00 Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler 0 0 0 0 0 0 0 2
7005.21.25.00.00 Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 0 2
7005.21.30.00.00 Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 0 2
7005.21.80.00.00 Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler 0 0 0 0 0 0 0 2
7005.29.25.00.00 Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 0 2
7005.29.35.00.00 Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 0 2
7005.29.80.00.00 Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler 0 0 0 0 0 0 0 2
7005.30.00.00.00 Tel ile takviye edilmiş cam 0 0 0 0 0 0 0 2
7006.00.10.00.00 Optik camdan 0 0 0 0 0 0 0 3
7006.00.90.00.11 Şekilleri ne olursa olsun, kenarları işlenmiş camlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7006.00.90.00.12 Her türlü sable cam (kum püskürtülmüş)  0 0 0 0 0 0 0 3
7006.00.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.11.10.00.11 Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz emniyet camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.11.10.00.12 Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.11.10.00.19 Diğer düz emniyet camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.11.10.00.29 Diğer bombeli emniyet camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.11.90.00.11 Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz emniyet camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.11.90.00.12 Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.11.90.00.19 Diğer düz emniyet camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.11.90.00.29 Diğer bombeli emniyet camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.19.10.00.11 Düz camlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.19.10.00.12 Bombeli camlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.19.20.00.11 Düz camlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.19.20.00.12 Bombeli camlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.19.80.00.11 Düz camlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.19.80.00.12 Bombeli camlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.21.20.00.21 Kurşuna dayanıklı olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.21.20.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.21.20.00.31 Kurşuna dayanıklı olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.21.20.00.39 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.21.80.00.21 Kurşuna dayanıklı olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.21.80.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.21.80.00.31 Kurşuna dayanıklı olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.21.80.00.39 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.29.00.00.11 Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.29.00.00.12 Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.29.00.00.13 Rezistanslı veya iletken düz emniyet camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.29.00.00.14 Rezistanslı veya iletken bombeli emniyet camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.29.00.00.19 Diğer düz emniyet camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7007.29.00.00.29 Diğer bombeli emniyet camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7008.00.20.00.00 Kütle halinde boyanmış; ışık geçirmez hale getirilmiş, kaplanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7008.00.81.00.00 İki camı levhadan müteşekkil olup, birbirinden bir hava tabakası veya diğer gazlardan bir tabaka veya vakumla ayrılmış ve etrafı hava geçirmeyecek şekilde kapatılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7008.00.89.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
7009.10.00.10.00 Sadece kesilmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 4
7009.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 4
7009.91.00.10.00 Sadece kesilmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 4
7009.91.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 4
7009.92.00.00.00 Çerçeveli 0 0 0 0 0 0 0 4
7010.10.00.00.00 Serum ampulleri 0 0 0 0 0 0 0 3
7010.20.00.00.00 Camdan tıpa, kapak ve benzeri kapama tertibatı  0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.10.10.11 Hacmi 0,028 litreyi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.10.10.12 Hacmi 0,028 litreyi geçen fakat 0,37 litreyi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.10.10.13 Hacmi 0,37 litreyi geçen fakat 1,062 litreyi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.10.10.14 Hacmi 1,062 litreyi geçenler 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.10.90.11 Hacmi 0,028 litreyi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.10.90.12 Hacmi 0,028 litreyi geçen fakat 0,37 litreyi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.10.90.13 Hacmi 0,37 litreyi geçen fakat 1,062 litreyi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.10.90.14 Hacmi 1,062 litreyi geçenler 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.21.00.11 Eczacılıkta kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.21.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.31.10.00 Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.31.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.41.00.00 Hacmi 1 litre veya daha fazla olanlar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.43.00.00 Hacmi 0,33 litreden fazla fakat 1 litreden az olanlar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.45.00.00 Hacmi 0,15 litre veya daha fazla fakat 0,33 litreyi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.47.00.00 Hacmi 0,15 litreden az olanlar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.51.00.00 Hacmi 1 litre veya daha fazla olanlar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.53.00.00 Hacmi 0,33 litreden fazla fakat 1 litreden az olanlar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.55.00.00 Hacmi 0,15 litre veya daha fazla fakat 0,33 litreyi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.57.00.00 Hacmi 0,15 litreden az olanlar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.61.00.00 Hacmi 0,25 litre veya daha fazla olanlar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.67.00.00 Hacmi 0,25 litreden az olanlar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.71.00.00 Hacmi 0,055 litreyi geçenler 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.79.00.00 Hacmi 0,055 litreyi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.91.00.00 Renksiz camdan 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.99.00.00 Renkli camdan 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7011.10.00.00.00 Elektrikli aydınlatma için 0 0 0 0 0 0 0 4
7011.20.00.00.11 Yapıştırılmamış tüp camı parçaları (ekran, huni, boyun) 0 0 0 0 0 0 0 4
7011.20.00.00.12 Siyah beyaz yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı 0 0 0 0 0 0 0 4
7011.20.00.00.13 Renkli yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı 0 0 0 0 0 0 0 4
7011.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 4
7013.10.00.10.00 Sofra ve mutfak işleri için olanlar 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.22.10.00.00 El imali olanlar 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.22.90.00.00 Makina imali olanlar 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.28.10.00.00 El imali olanlar 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.28.90.00.00 Makina imali olanlar 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.33.11.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.33.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.33.91.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.33.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.37.10.00.00 Sertleştirilmiş camdan olanlar 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.37.51.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.37.59.00.00 Diğerleri 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.37.91.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.37.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.41.10.00.00 EI imali olanlar 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.41.90.00.00 Makina imali olanlar 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.42.00.00.00 00 C ile 300 0C'ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5x10 -6 /Kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.49.10.00.00 Sertleştirilmiş camdan olanlar 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.49.91.00.00 EI imali olanlar 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.49.99.00.00 Makina imali olanlar 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.91.10.00.00 El imali olanlar 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.91.90.00.00 Makina imali olanlar 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7013.99.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 7,3 0 0 7,5 11
7014.00.00.10.11 Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7014.00.00.10.19 Diğer far ve stop camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7014.00.00.10.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
7014.00.00.90.11 Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7014.00.00.90.19 Diğer far ve stop camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7014.00.00.90.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
7015.10.00.00.00 Numaralı gözlük camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7015.90.00.10.11 Güneş gözlüğü camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7015.90.00.10.12 Oksijen ve elektrik kaynağında kullanılan gözlük ve maske camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7015.90.00.20.00 Saat camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7015.90.00.90.11 Sigorta, buşon kapaklarında kullanılan özel camlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7015.90.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
7016.10.00.00.00 Mozaik veya benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük cam eşya (mesnedi olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 2,8 8
7016.90.10.00.11 Kurşunla tutturulmuş cam 0 0 0 0 0 0 0 3
7016.90.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
7016.90.40.00.00 Bina veya inşaat için bloklar ve tuğlalar 0 0 0 0 0 0 0 3
MIN 1,2 EUR/
100 Kg/br
7016.90.70.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
MIN 1,2 EUR/
100 Kg/br
7017.10.00.00.11 Laboratuvar eşyası 0 0 0 0 0 0 0 3
7017.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
7017.20.00.00.11 Laboratuvar eşyası 0 0 0 0 0 0 0 3
7017.20.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
7017.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
7018.10.11.00.00 Kesilmiş ve makina ile cilalanmış 0 0 0 0 0 0 0 0
7018.10.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,4 7
7018.10.30.00.00 Taklit inciler 0 0 0 0 0 0 0 0
7018.10.51.00.00 Kesilmiş ve makina ile cilalanmış 0 0 0 0 0 0 0 0
7018.10.59.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
7018.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
7018.20.00.00.00 Çapı 1 mm. den az olan cam kürecikler 0 0 0 0 0 0 0 3
7018.90.10.00.11 Camdan gözler 0 0 0 0 0 0 0 3
7018.90.10.00.12 Camdan eşya 0 0 0 0 0 0 0 3
7018.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,1 6
7019.11.00.00.00 Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler 0 0 0 0 0 0 3,5 7
7019.12.00.00.00 Fitiller 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
7019.19.10.00.00 Flamentlerden  0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
7019.19.90.00.00 Devamsız liflerden 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
7019.31.00.00.00 Takviye tabakaları 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
7019.32.00.00.00 Cam tülü 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
7019.39.00.00.11 Örtüler 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
7019.39.00.00.12 Şilteler 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
7019.39.00.00.13 Panolar 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
7019.39.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
7019.40.00.00.00 Fitilden dokunmuş mensucat 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
7019.51.00.00.00 Eni 30 cm.'yi geçmeyenler 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
7019.52.00.00.00 Eni 30 cm.'yi geçen ağırlığı 250  gr/m2.den az olan düz dokunmuş mensucat (tek katının herbiri 136 teks veya daha az olan flamentlerden)  0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
7019.59.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
7019.90.00.10.00 Dokumaya elverişli liflerden 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
7019.90.00.20.00 Dökme veya küme halinde dokumaya elverişli olmayan lifler (cam yünü) 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
7019.90.00.30.00 Cam liflerden keçe 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
7019.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
7020.00.05.00.00 Yarı iletken disklerin üretimine mahsus difüzyon ve oksidasyon ocaklarına konulmak için hazırlanmış kuvars reaktör tüpleri ve tutucuları 0 0 0 0 0 0 0 0
7020.00.07.00.00 Tamamlanmamış 0 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.08.00.00 Tamamlanmış 0 0 0 0 0 0 2,1 6
7020.00.10.10.11 Kazanlar için özel emniyet camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.10.10.12 Kazanlar için su seviyesini gösteren camlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.10.90.11 Deri perdahlamaya mahsus cam merdaneler 0 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.10.90.12 Makina, motor ve kara nakil vasıtaları aksamı olan diğer cam eşya 0 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.10.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.30.10.11 Kazanlar için özel emniyet camları 0 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.30.10.12 Kazanlar için su seviyesini gösteren camlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.30.90.11 Deri perdahlamaya mahsus cam merdaneler 0 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.30.90.12 Makina, motor ve kara nakil vasıtaları aksamı olan diğer cam eşya 0 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.30.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
71. FASIL
G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
        5  
1 2 3 4 6 7 8 9
7101.10.00.00.11 İşlenmemiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7101.10.00.00.12 İşlenmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7101.21.00.00.00 İşlenmemiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7101.22.00.00.00 İşlenmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7102.10.00.00.00 Tasnif edilmemiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7102.21.00.00.00 İşlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş, yarılmış veya yontulmuş olanlar 0 0 0 0
0

0

0

0
7102.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7102.31.00.00.00 İşlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş, yarılmış veya yontulmuş olanlar 0 0 0 0
0

0

0

0
7102.39.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7103.10.00.00.11 Safir 0 0 0 0 0 0 0 0
7103.10.00.00.12 Zümrüt 0 0 0 0 0 0 0 0
7103.10.00.00.13 Yakut (rubi) 0 0 0 0 0 0 0 0
7103.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7103.91.00.00.11 Yakut (rubi) 0 0 0 0 0 0 0 0
7103.91.00.00.12 Safir 0 0 0 0 0 0 0 0
7103.91.00.00.13 Zümrüt 0 0 0 0 0 0 0 0
7103.99.00.00.11 Akik taşları 0 0 0 0 0 0 0 0
7103.99.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7104.10.00.00.00 Piezo-elektrik kuvarsları 0 0 0 0 0 0 0 0
7104.20.00.00.00 Diğerleri (işlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca yontulmuş) 0 0 0 0
0

0

0

0
7104.90.00.00.11 Sanayide kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7104.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7105.10.00.00.11 Sanayide kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7105.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7105.90.00.00.11 Sanayide kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7105.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7106.10.00.00.00 Pudra halinde olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7106.91.00.00.00 İşlenmemiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7106.92.00.00.00 Yarı işlenmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7107.00.00.00.11 İşlenmemiş gümüş kaplamalı metaller 0 0 0 0 0 0 0 0
7107.00.00.00.12 Yarı işlenmiş gümüş kaplamalı adi metaller 0 0 0 0
0

0

0

0
7108.11.00.00.00 Pudra halinde olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7108.12.00.00.11 Külçe Altın Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7108.12.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7108.13.10.00.00 Çubuklar,teller ve profiller, levhalar, yapraklar  ve  şeritler (mesnedi hariç, kalınlığı 0,15 mm.yi geçenler) Muaf Muaf Muaf Muaf
Muaf

Muaf

Muaf

Muaf
7108.13.80.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7108.20.00.00.00 Para yerine kullanılanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7109.00.00.00.11 Altın kaplamalı gümüşler 0 0 0 0 0 0 0 0
7109.00.00.00.12 Altın kaplamalı adi metaller 0 0 0 0 0 0 0 0
7110.11.00.00.00 İşlenmemiş veya pudra halinde Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7110.19.10.00.11 Platin ve platin alaşımlarından teller Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7110.19.10.00.12 Çubuk, profil, levha, yaprak ve şerit halinde olan platin ve platin alaşımları Muaf Muaf Muaf Muaf
Muaf

Muaf

Muaf

Muaf
7110.19.80.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7110.21.00.00.00 İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7110.29.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7110.31.00.00.00 İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7110.39.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7110.41.00.00.00 İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7110.49.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7111.00.00.00.11 Platin kaplı adi metaller 0 0 0 0 0 0 0 0
7111.00.00.00.12 Platin kaplı gümüş 0 0 0 0 0 0 0 0
7111.00.00.00.13 Platin kaplı altın 0 0 0 0 0 0 0 0
7112.30.00.00.00 Kıymetli metal veya kıymetli metal bileşiklerini içeren küller Muaf Muaf Muaf Muaf
Muaf

Muaf

Muaf

Muaf
7112.91.00.00.00 Altından olanlar (altın kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç) Muaf Muaf Muaf Muaf
Muaf

Muaf

Muaf

Muaf
7112.92.00.00.00 Platinden olanlar (platin kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7112.99.00.10.00 Gümüş külleri, döküntüleri ve artıkları 0 0 0 0 0 0 0 0
7112.99.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7113.11.00.00.11 Pırlantalı gümüşten olanlar  0(1) 0 0 0 0 0 0 2,5
7113.11.00.00.19 Diğerleri 0(1) 0 0 0 0 0 0 2,5
7113.19.00.00.11 Altından olanlar 0 0 0 0 0 0 0 2,5
7113.19.00.00.12 Pırlantalı altından olanlar 0 0 0 0 0 0 0 2,5
7113.19.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2,5
7113.20.00.00.00 Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar 0 0 0 0 0 0 0 4
7114.11.00.00.00 Gümüşten olanlar (diğer kıymetli  metallerle kaplanmış veya  yaldızlanmış  olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 0 2
7114.19.00.00.11 Altından olanlar 0 0 0 0 0 0 0 2
7114.19.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2
7114.20.00.00.00 Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar 0(1) 0 0 0 0 0 0 2
7115.10.00.00.00 Platinden gözenekli dokuma veya ızgara şeklinde katalizörler 0 0 0 0 0 0 0 0
7115.90.00.00.21 Altından olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7115.90.00.00.22 Gümüşten olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
7115.90.00.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
7116.10.00.00.11 Tabii inciden kolyeler, bilezikler 0 0 0 0 0 0 0 0
7116.10.00.00.19 Tabii inciden diğer eşya 0 0 0 0 0 0 0 0
7116.10.00.00.21 Kültür incisinden kolyeler, bilezikler 0 0 0 0 0 0 0 0
7116.10.00.00.29 Kültür incisinden diğer eşya 0 0 0 0 0 0 0 0
7116.20.11.00.00 Sadece tabii kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan kolyeler, bilezikler ve diğer eşya(basit bir şekilde dizilmiş) (klipssiz veya aksesuarsız) 0 0 0 0 0 0 0 0
7116.20.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2,5
7117.11.00.00.00 Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler 0 0 0 0 0 0 0 4
7117.19.00.10.00 Bakırdan saat ve gözlük zinciri 0 0 0 0 0 0 0 4
7117.19.00.90.11 Camdan aksamı olanlar 0 0 0 0 0 0 0 4
7117.19.00.90.21 Altın, gümüş veya platinle kaplama olanlar 0 0 0 0 0 0 0 4
7117.19.00.90.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.10.00 Plastik maddelerden ve camdan
olanlar
0 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.20.00 Ahşap olanlar 0 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.30.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.40.11 Her nevi boynuzdan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.40.12 Mercandan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.40.13 İşlenmiş bağadan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.40.14 İşlenmiş fildişinden olanlar 0 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.40.15 İşlenmiş sedeften olanlar 0 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.40.16 İşlenmiş kemikten olanlar 0 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.40.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.50.00 Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler(adi metaller hariç) 0 0 0 0 0 0 0 4
7117.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 4
7118.10.00.10.00 Türk meskukatı Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7118.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7118.90.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
(1) Ürdün için bu oran yerine Diğer Ülkeler sütununda belirtilen gümrük vergisi oranı tatbik edilir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889788 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889788 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?