İthalat Rejimi Kararı EK:5

EK: 5 31.12.2016-29935 R.G.(Mükerrer) Karar:2016/9611
ÖZEL TEŞVİK DÜZENLENMESİ KAPSAMINDAKİ ÜLKELER ÜRÜN GRUBU LİSTESİ
Bölüm Fasıl G.T.İ.P. Madde ismi
S-1a 04 0403.10.51.10.00 İlave kakao içerenler
    0403.10.51.90.00 Diğerleri
    0403.10.53.10.00 İlave kakao içerenler
    0403.10.53.90.00 Diğerleri
    0403.10.59.10.00 İlave kakao içerenler
    0403.10.59.90.00 Diğerleri
    0403.10.91.10.00 İlave kakao içerenler
    0403.10.91.90.00 Diğerleri
    0403.10.93.10.00 İlave kakao içerenler
    0403.10.93.90.00 Diğerleri
    0403.10.99.10.00 İlave kakao içerenler
    0403.10.99.90.00 Diğerleri
    0403.90.71.10.00 İlave kakao içerenler
    0403.90.71.90.00 Diğerleri
    0403.90.73.10.00 İlave kakao içerenler
    0403.90.73.90.00 Diğerleri
    0403.90.79.10.00 İlave kakao içerenler
    0403.90.79.90.00 Diğerleri
    0403.90.91.10.00 İlave kakao içerenler
    0403.90.91.90.00 Diğerleri
    0403.90.93.10.00 İlave kakao içerenler
    0403.90.93.90.00 Diğerleri
    0403.90.99.10.00 İlave kakao içerenler
    0403.90.99.90.00 Diğerleri
    0405.20.10.00.00 İçerdiği katı  yağ  oranı  ağırlık  itibariyle  %39  veya  daha  fazla fakat %60'dan az olanlar
    0405.20.30.00.00 İçerdiği katı yağ oranı  ağırlık  itibariyle  %60 veya daha  fazla  fakat  %75' den  az olanlar
  05 0511.99.39.00.00  Diğerleri  
S-2b 07 0710.40.00.00.00 Tatlı mısır
    0711.90.30.00.00 Tatlı mısır
S-2c 09 0903.00.00.00.00 Paraguay çayı (maté)
S-2d 13 13.01 Lak;  tabii  sakızlar,   reçineler  ve   sakız  reçineler  ve  yağ  reçineler  (pelesenkler gibi)
    1302.11 Afyon
    1302.12 Meyan kökünden elde edilenler
    1302.13.00.00.00 Şerbetçi otundan elde edilenler
    1302.19 Diğerleri
    1302.20.10.90.12 Pektatlar
    1302.20.90.90.12 Pektatlar
    1302.31 Agar-agar
    1302.32 Keçi  boynuzundan,  keçi boynuzu tohumlarından ve  Siyam  baklası  tohumlarından elde  edilen  yapışkan  sıvılar  ve  kıvam   verici  maddeler  (tadil edilmiş olsun olmasın) 
    1302.39 Diğerleri
S-3 15 1505.00.10.00.00 Ham yapağı yağı
    1515.90.11.11.00 Ham yağ
    1515.90.11.19.00 Diğerleri
    1516.20.10.00.00 Hidrojene hint yağı (opalwax)
    1517.10.10.00.00 Ağırlık  itibariyle  içindeki  katı  süt  yağı oranı   %10'u  geçen  fakat  %15'i geçmeyenler
    1517.90.10.00.00 Ağırlık  itibariyle  içindeki  katı  süt  yağı  oranı   %10'u  geçen  fakat  %15'i geçmeyenler
    1517.90.93.00.00 Eşyanın kalıptan çıkarılmasında kullanılan yenilen karışım ve müstahzarlar
    1518.00.10.00.00 Linoksin
    1518.00.91.00.00 Hayvansal ve  bitkisel  katı  ve  sıvı  yağlar  ve  bunların  fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş,  suyu alınmış  veya  vakum  veya  inert gaz  içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekil de değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç)
    1518.00.95.10.00 Sanayide kullanılan sıvı yağlar
    1518.00.95.90.00 Diğerleri
    1518.00.99.00.00 Diğerleri
    1521.90.99.00.11 Balmumu 
    1521.90.99.00.19 Diğer böcek mumları 
    1522.00.10.00.00 Degra
S-4b 17 1702.50.00.00.00 Kimyaca saf fruktoz
    1702.90.10.00.00 Kimyaca saf maltoz
    17.04 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) 
  18 18.03 Kakao hamuru (yağı alınmış olsun olmasın) 
    1804.00.00.00.00 Kakao yağı (katı ve sıvı)
    1805.00.00.00.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler)
    18.06 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları
  19 1901.10 Bebek veya küçük çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş)
    1901.20 19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçilik mamullerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar
    1901.90.11.00.00 Kuru hülasa oranı ağırlık itibariyle %90 veya daha fazla olanlar
    1901.90.19.00.00 Diğerleri
    1901.90.91.00.00 Katı süt   yağı, sakaroz, izoglikoz, glikoz veya    nişasta    içermeyen veya   %1,5'dan az katı sütyağı, %5 sakkaroz (invert  şeker  dahil) veya izoglikoz, %5 glikoz veya nişasta  içerenler (04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerin toz halindeki gıda  müstahzarları hariç)
    1901.90.99.10.00 Esasını     04.01     ila     04.04    pozisyonlarında     yer    alan   maddeler    teşkil   edenler
    1901.90.99.20.00 Esasını  04.01  ila  04.04  pozisyonlarında  yer  alan  maddeler  teşkil  edenler  ve ağırlık itibariyle %5'den az kakao tozu içerenler
    1901.90.99.90.11 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un
    1901.90.99.90.12 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç
    1901.90.99.90.13 Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi
    1901.90.99.90.19 Diğerleri
    1902.11 Yumurta içerenler
    1902.19 Diğerleri
    1902.20.91.00.00 Pişirilmiş
    1902.20.99.00.00 Diğerleri
    1902.30 Diğer makarnalar
    1902.40 Kuskus
    1903.00.00.00.00 Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde)
    19.04 Hububat   veya   hububat   ürünlerinin   kabartılması   veya   kavrulması   suretiyle  elde  edilen   gıda  mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç)  veya  flokon  halindeki  hububat  veya  diğer  şekilde  işlenmiş  daneler  (un, hububatın kabaca  öğütülmesinden  elde  edilen  küçük  parçalar  ve  kaba  un  hariç) 
    19.05 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler
  20 2001.90.30.00.00 Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata)
    2001.90.40.00.00 Hint patatesi, tatlı patates ve ağırlık olarak %5 veya daha fazla nişasta içeren yenilen benzeri diğer bitki parçaları
    2001.90.92.00.11 Palm meyvesi içi
    2004.10.91.10.00 Un ve ezme halindeki müstahzarlar
    2004.10.91.20.00 Flokon halindeki müstahzarlar
    2004.90.10.00.00 Tatlı mısır (zea mays var. Saccharata)
    2005.20.10.10.00 Un ve ezme halindeki müstahzarlar
    2005.20.10.20.00 Flokon halindeki müstahzarlar
    2005.80.00.00.00 Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata)
    2008.11.10.00.00 Yer fıstığı ezmesi (hamur halinde)
    2008.91.00.00.00 Palm meyvası içi
    2008.99.85.00.00 Mısır [tatlı mısır (Zea mays var.saccharata) hariç]
    2008.99.91.00.00 Ağırlık itibariyle %5  veya daha fazla nişasta içeren yer elması, tatlı patates ve benzeri yenilen bitki parçaları
  21 2101.11 Hülasa, esans ve konsantreler
    2101.12 Esası hülasa, esans ve konsantre veya kahve olan müstahzarlar
    2101.20 Çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu hülasa, esans veya konsantreler veya çay veya Paraguay  çayı olan müstahzarlar 
    2101.30 Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan  diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri
    2102.10 Canlı mayalar
    2102.20.11.10.00 Bira mayası
    2102.20.11.90.00 Diğerleri
    2102.20.19.10.00 Bira mayası
    2102.20.19.90.00 Diğerleri
    2102.20.90.10.00 Tek hücreli algler
    2102.20.90.90.00 Diğerleri
    2102.30.00.00.00 Hazırlanmış kabartma tozları
    21.03 Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal
    21.04 Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları
    2105.00 Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin)
    2106.90.20.00.00 Bileşik alkol müstahzarları (içki imalinde kullanılan koku veren maddeler esaslı olanlar hariç)
    2106.90.92.00.00 Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen  veya ağırlık itibariyle % 1,5'ten az katı süt yağı, % 5'ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5'ten az glikoz veya nişasta içerenler
    2106.90.98.00.12 Koko tozu
    2106.90.98.00.13 Koku komprimeleri
    2106.90.98.00.14 Jöleler
    2106.90.98.00.15 Emülgatörler
    2106.90.98.00.16 Diyet mamaları
    2106.90.98.00.19 Diğerleri
  22 22.01 Sular (tabii veya suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya lezzetlendirilmemiş); buz ve kar
    22.02 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç)
    2203.00 Malttan üretilen biralar
    22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) 
    2207.10.00.90.11 Dökme etil alkol
    2207.10.00.90.12 Ambalajlı etil alkol
    2207.20.00.90.13 Dökme etil alkol
    2207.20.00.90.14 Ambalajlı etil alkol
    2207.20.00.90.15 Alkollü içkiler
    2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler
    2208.30 Viskiler
    2208.50 Cin ve Geneva
    2208.60 Votka
    2208.70 Likörler
    2208.90.11.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
    2208.90.19.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
    2208.90.33.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar 
    2208.90.38.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
    2208.90.41.00.00 Uzo
    2208.90.45.00.00 Calvados
    2208.90.48.00.11 Rakı
    2208.90.48.00.19 Diğerleri
    2208.90.54.00.00 Tekila
    2208.90.56.00.00 Diğerleri
    2208.90.69.00.00 Diğer alkollü içecekler
    2208.90.71.00.11 Rakı
    2208.90.71.00.19 Diğerleri
    2208.90.75.00.00 Tekila
    2208.90.77.00.00 Diğerleri
    2208.90.78.00.00 Diğer alkollü içecekler
    2208.90.91.90.00 Diğerleri
    2208.90.99.90.00 Diğerleri
S-4c 24 24.02 Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar 
    24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları
S-5 25 2519.90.10.00.11 Saf magnezyum oksit
    2519.90.10.00.12 Saf olmayan magnezyum oksit
    25.22 Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve su altında sertleşen kireç (28.25 pozisyonundaki kalsiyum oksit ve hidroksit hariç)
    25.23 Portland çimentosu, şaplı çimento ("ciment fondu"), cüruf çimentosu, süper sülfat çimentosu ve benzeri su altında sertleşen çimentolar (boyanmış veya klinker şeklinde olsun olmasın)
  27 Fasıl 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 
S-6a 28 28.01 Flor, klor, brom ve iyot
    2802.00.00 Süblime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt
    28.04 Hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller
    2805.19 Diğerleri
    2805.30 Nadir toprak metaller,skandiyum ve itriyum (kendi    aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş    olsun olmasın):
    28.06 Hidrojen klorür (hidroklorik asit); klorsülfirik asit
    2807.00 Sülfirik asit; oleum
    2808.00 Nitrik asit; sülfonitrik asitler
    28.09 Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) 
    2810.00.90 Diğerleri
    28.11 Diğer inorganik asitler ve ametallerin diğer inorganik oksijenli bileşikleri
    28.12 Ametallerin halojenli ve oksihalojenli bileşikleri
    28.13 Ametallerin sülfürleri; ticari fosfortrisülfür
    28.14 Susuz (saf) amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri
    28.15 Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum veya potasyumun peroksitleri
    28.16 Magnezyumun hidroksit ve peroksiti; stronsiyum ve baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri
    2817.00 Çinko oksit; çinko peroksit 
    2818.10 Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın)
    2818.20 Aluminyum oksit (suni korendon hariç)
    28.19 Krom oksitleri ve hidroksitleri
    28.20 Manganez oksitleri
    28.21 Demir oksitleri ve hidroksitleri; içinde ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla Fe203 olarak değerlendirilen kombine demir içeren toprak boyalar:
    2822.00 Kobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri
    2823.00.00 Titan oksitleri 
    28.24 Kurşun oksitleri; minyum ve minoranj
    28.25 Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları; diğer inorganik bazlar; diğer metal oksitler,hidroksitler ve peroksitler 
    28.26 Florürler; florslikatlar, floraluminatlar ve diğer kompleks flor tuzları
    28.27 Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksibromürler; iyodürler ve oksiiyodürler
    28.28 Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler
    28.29 Kloratlar ve perkloratlar;bromatlar ve perbromatlar;iyodatlar ve periyodatlar
    28.30 Sülfürler; polisülfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) 
    28.31 Ditiyonitler ve sülfoksilatlar
    28.32 Sülfitler; tiyosülfatlar
    28.33 Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar)
    2834.10 Nitritler 
    2834.21.00 Potasyum nitrat
    2834.29 Diğerleri
    28.35 FosfinatIar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler) ve fosfatlar; poIifosfatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın)
    28.36 Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum karbamat içeren ticari amonyum karbonat 
    28.37 Siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler
    28.39 Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar
    28.40 Boratlar; peroksiboratlar (perboratlar)
    28.41 Oksimetalik veya peroksimetalik asitlerin tuzları 
    28.42 İnorganik asitlerin veya peroksi asitlerin diğer tuzları (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil) (azotürler hariç )
    28.43 Kolloidal haldeki kıymetli metaller; kıymetli metallerin inorganik veya organik bileşikleri (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); kıymetli metallerin amalgamları
    2844.30.11 U-235 olarak fakirleştirilmiş uranyumu ya da bunun bileşiklerini içeren sermetler, işlenmemiş dışında
    2844.30.51 Sermetler
    2845.90.90.00.11 Trityumlu bileşikler
    2845.90.90.00.19 Diğerleri
    28.46 Nadir toprak metallerin, itriyum veya skandiyum veya bu metallerin karışımlarının organik veya inorganik bileşikleri
    2847.00 Hidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın) 
    28.49 Karbürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) 
    2850.00 Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (aynı zamanda 28.49 pozisyonunun karbürleri de olan bileşikler hariç) 
    2852.00 Civanın organik veya inorganik bileşikleri (kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın) (amalgamlar hariç)
    2853.00 Diğer inorganik bileşikler (damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su dahil); sıvı hava (içindeki asal gazlar alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış hava; amalgamlar (kıymetli metallerin amalgamları hariç); fosfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (ferro fosfor hariç) 
  29 29.03 Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri
    29.04 Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (halojenlenmiş olsun olmasın)
    29.05 Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (2905.43.00.00.00  ve 2905.44 hariç)
    29.06 Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
    29.07 Fenoller; fenol-alkoller 
    29.08 Fenollerin ve fenol-alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
    29.09 Eterler, eter-alkoller, eter-fenoller, eter-alkol-fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
    29.10 Üç halkalı epoksitler,  epoksialkoller,  epoksifenoller  ve epoksieterler  ve  bunların  halojenlenmiş,  sülfolanmış,  nitrolanmış  veya nitrozolanmış   türevleri
    2911.00 Asetaller ve yarı-asetaller (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 
    29.12 Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın); aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit
    2913.00 29.12 pozisyonundaki ürünlerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 
    29.14 Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevIeri
    29.15 Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş , sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
    29.16 Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
    29.17 Polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 
    29.18 Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 
    29.19 Fosforik esterler ve bunların tuzları (lakto fosfatlar dahil); bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 
    29.20 Ametallerin diğer inorganik asitlerinin esterleri (hidrojen halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların tuzları;bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
    29.21 Amin gruplu bileşikler
    29.22 Oksijen gruplu amino-bileşikleri
    29.23 Kuaterner   amonyum   tuzları   ve   hidroksitleri;  lesitinler   ve   diğer   fosfoaminolipidler    (kimyaca belirli  bir  yapıda  olsun  olmasın)
    29.24 Karboksiamid grublu bileşikler; karbonikasidin amid fonksiyonlu bileşikleri 
    29.25 Karboksimid grublu bileşikler (sakkarin ve tuzları dahil) ve imin gruplu bileşikler
    29.26 Nitril gruplu bileşikler 
    2927.00 Diazo, azo ve azoksi bileşikleri
    2928.00.90 Diğerleri
    2929.10 İzosiyanatlar 
    2929.90 Diğerleri
    2930.20 Tiyokarbamatlar ve ditiyokarbamatlar
    2930.30 Tiyouram mono-,di-  veya - tetrasülfürler
    2930.40.90.00.00 Diğerleri
    2930.80.00.00.00 Aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) ve metamidofos (ISO)
    2930.90 Diğerleri
    29.31 Diğer organo-inorganik bileşikler
    29.32 Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler 
    29.33 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler
    29.34 Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun olmasın); diğer heterosiklik bileşikler
    2935 Sülfonamidler (2935.90.30.00.00 hariç)
    29.38 Glikozitler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş) ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri
    29.40 Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glukoz ve fruktoz hariç); şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları (29.37, 29.38 veya 29.39 pozisyonlarındaki ürünler hariç) 
    2941.20.30.00.00 Dihidrostreptomisin tuzları, esterleri ve hidratları
    2942.00 Diğer organik bileşikler
S-6b 31 31.02 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler
    3103 Süper fosfatlar (3103.90 hariç)
    31.05 Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor  ve  potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı  10 kg.ı   geçmeyen   ambalajlarda olanları
  32 Fasıl 32 Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; cam macunu ve diğer macunlar; mürekkepler (3201.20, 3201.90.20 ve 3201.90.90 yalnız  okaloptusun  hülasası,  gambier  ve myrobolan   meyvelerinin  türetilmiş  tanenli  hülasaları  ve  diğer  bitkisel  menşeli hülasalar  hariç)  
  33 Fasıl 33 Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri; kozmetik veya tuvalet müstahzarları
  34 Fasıl 34 Sabunlar,  yüzey  aktif  organik  maddeler,  yıkama  müstahzarları,  yağlama müstahzarları,  sunni  mumlar,  müstahzar  mumlar,  temizleme  veya  bakım müstahzarları,  ışık  temini  için  kullanılan  her  türlü  mumlar  ve  benzerleri, model  yapmaya  mahsus  her  türlü  patlar,  "dişçi mumları" ve  alçı esaslı  dişçilik müstahzarları
  35 35.01 Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları
    3503.00 Jelatin  [dikdörtgen (kare dahil)    şeklinde   yapraklar   halindeki   jelatin   dahil,  yüzeyi    işlenmiş   veya   boyanmış   olsun olmasın]  ve   jelatin  türevleri;   katı  ihtiyokol;   hayvansal   menşeli   diğer   tutkallar (35.01   pozisyonundaki   kazein tutkallar  hariç)
    3504.00 Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri;deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın)
    3505.10.50.00.00 Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar
    35.06 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar tutkallar ve diğer müstahzar yapıştırıcılar; tutkal veya yapıştırıcı olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler
    35.07 Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler
  36 Fasıl 36 Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamülleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler
  37 Fasıl 37 Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya
  38 Fasıl 38 Muhtelif kimyasal maddeler (3809.10 ve 3824.60 hariç)
S-7a 39 39.01 ila 39.21 Plastikler
S-7b 39 39.22 ila 39.26 Plastikler
S-7c 40 Fasıl 40 Kauçuk ve kauçuktan eşya 
S-8a 41 41.04 Sığırların (bufalo dahil) veya atların dabaklanmış veya "crust" (ara kurutmalı) derileri (kılları alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş) (4104.41.19; 4104.49.19  hariç)
    4106.31 Yaş halde (wet-blue dahil) (4106.31.00.10 hariç) 
    4106.32 Kuru halde (crust)
    41.07 Sığırların (bufalo dahil) veya atların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine edilmiş deri dahil) (kılları alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, 41.14 pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç)
    4112.00.00.00.00 Koyun  veya  kuzuların  dabaklama  veya  ara  kurutmadan  sonra  ileri  derecede  hazırlanmış  deri  ve  köseleleri (parşömine edilmiş deri dahil)  (yünü alınmış)  (parçalanmış  olsun  olmasın, 41.14  pozisyonunda  yer  alan  deri  ve  köseleler  hariç)
    41.13 Diğer hayvanların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine edilmiş deri dahil) (yünü veya kılları alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, 41.14 pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç)
    41.14 Güderi (kombine deri dahil); rugan ve ruganla kaplanmış deri ve  köseleler; metalize deri ve köseleler
    4115.10.00.00.00 Esası deri ve kösele veya deri veya kösele lifleri olan terkip yoluyla elde edilen levha, yaprak ve şerit halindeki deri ve köseleler (rulo halinde olsun olmasın) 
S-8b 42 42. Fasıl Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya(ipek böceği guddesi hariç)
  43 43. Fasıl Postlar, kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri
S-9a 44 44. Fasıl Ağaç ve Ahşap Eşya; Odun Kömürü
S-9b 45 45. Fasıl Mantar ve Mantardan Eşya (45.01 hariç)
  46 46. Fasıl Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası
S-11a 50 50. Fasıl İpek
  51 51. Fasıl  Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat (51.05 hariç)
  52 52. Fasıl Pamuk
  53 53. Fasıl Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat (53.01 ve 53.02 hariç)
  54 54. Fasıl Sentetik ve suni flamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler
  55 55. Fasıl Sentetik veya suni devamsız lifler
  56 56. Fasıl Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
  57 57. Fasıl Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
  58 58. Fasıl Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dantela, duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler
  59 59. Fasıl Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya
  60 60. Fasıl Örme eşya
S-11b 61 61. Fasıl Örme giyim eşyası ve aksesuarı
  62 62. Fasıl Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
  63 63. Fasıl Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim eşyası ve  dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya, paçavralar
S-12a 64 64. Fasıl Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya ve bunların aksamı
S-12b 65 65. Fasıl Başlıklar ve aksamı
  66 66. Fasıl Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
  67 67. Fasıl Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler ve insan saçından eşya
S-13 68 68. Fasıl Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
  69 69. Fasıl Seramik mamulleri
  70 70. Fasıl Cam ve cam eşya
S-14 71 71.Fasıl Tabii inciler veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar 
S-15a 72 72.02 Ferro alyajlar (7202.11.20; 7202.11.80; 7202.99.10.10.00 ve 7202.99.10.90.00 hariç)
  73 73. Fasıl Demir veya çelikten eşya (7301.10; 7302.10.22; 7302.10.28; 7302.10.40; 7302.10.50; 7302.10.90; 7302.40.00.00.11; 7302.40.00.00.19; 7302.90.00.10.00; 7302.90.00.20.00; 7302.90.00.90.11; 7302.90.00.90.19; 7302.90.00.90.29  hariç) 
S-15b 74 74. Fasıl Bakır ve bakırdan eşya
  75 7505.12 Nikel alaşımlarından olanlar
    7505.22.00.00.00 Nikel alaşımlarından olanlar
    7506.20 Nikel alaşımlarından olanlar
    7507.20.00.00.00 Boru bağlantı parçaları
  76 76. Fasıl Alüminyum ve alüminyumdan eşya (76.01 hariç)
  78 78. Fasıl Kurşun ve kurşundan eşya (7801.99 hariç)
    7801.99 Diğer başlıca element olarak ağırlık itibariyle antimon içerenler ve rafine edilmiş olanlar hariç işlenmemiş kurşun
  79 79. Fasıl Çinko ve çinkodan eşya (79.03 hariç)
  81 81. Fasıl Diğer adi metaller sermetler ve bunlardan eşya (8101.10.00; 8101.94.00; 8102.10.00; 8102.94.00; 8104.11.00; 8104.19.00; 8107.20.00; 8108.20.00; 8108.30.00; 8109.20.00; 8110.10.00; 8112.21.90; 8112.51.00;  8112.59.00; 8112.92; 8113.00.20 hariç)
  82 82. Fasıl Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları
  83 83. Fasıl Adi metalerden çeşitli eşya
S-16a 84 84. Fasıl Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları
S-16b 85 85. Fasıl  Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları, ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı 
S-17a 86 86. Fasıl Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları, her türlü mekanik  (elektromekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları
S-17b 87 87. Fasıl Kara nakil vasıtaları (demiryolu veya tramvay taşıtları hariç) ve bunların aksam, parça ve aksesuarları
  88 88. Fasıl Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları
  89 89. Fasıl Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
S-18 90 90. Fasıl Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam parça ve aksesuarı
  91 91. Fasıl Saatler ve bunların aksam ve parçaları
  92 92. Fasıl Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı
S-20 94 94. Fasıl Mobilyalar, yatak takımları, şilteler, şilte destekleri, yastıklar ve benzeri doldurulmuş mefruşat; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan lambalar ve aydınlatma cihazları; ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları ve benzerleri; prefabrik yapılar
  95 95. Fasıl Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 
  96 96. Fasıl Çeşitli mamul eşya

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249581 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249581 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?