İthalat Rejimi Kararı II Sayılı Liste (44-45 ve 46. fasıl)

44.FASIL
G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
        5  
1 2 3 4 6 7 8 9
4401.10.00.00.00 Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde) 0 0 0 0 0 0 0 0
4401.21.00.00.00 İğne yapraklı ağaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4401.22.00.00.00 Geniş yapraklı ağaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4401.31.00.00.00 Odun pelleti 0 0 0 0 0 0 0 0
4401.39.20.00.00 Aglomere edilmiş olanlar (örneğin; briketler) 0 0 0 0 0 0 0 0
4401.39.30.00.00 Testere talaşı 0 0 0 0 0 0 0 0
4401.39.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4402.10.00.00.00 Bambudan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4402.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.10.00.11.00 Sedir 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.10.00.12.00 Ceviz, şimşir, dişbudak ve zeytin 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.10.00.13.00 Ülkede yetişmeyen ağaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.10.00.19.11 Çam 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.10.00.19.12 Ladin 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.10.00.19.13 Göknar 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.10.00.19.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.10.00.91.00 Limon, tik, abanoz, maun, pelesenk, demirhindi ve ülkede yetişmeyen diğer ağaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.10.00.92.00 Maden direkleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.10.00.99.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.20.11.00.00 Kerestelik tomruk 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.20.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.20.31.00.00 Kerestelik tomruk 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.20.39.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.20.91.00.00 Kerestelik tomruk 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.20.99.11.00 Sedir 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.20.99.19.11 Göknar 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.20.99.19.15 Diğer çamlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.20.99.19.19 Diğer iğne yapraklı ağaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.20.99.30.00 Ülkede yetişmeyen ağaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.20.99.90.11 Sedir 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.20.99.90.12 Göknar 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.20.99.90.15 Diğer çamlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.20.99.90.19 Diğer iğne yapraklı ağaçlar  0 0 0 0 0 0 0 0
4403.41.00.10.00 Yuvarlak ağaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.41.00.20.00 Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.49.10.10.00 Yuvarlak ağaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.49.10.20.00 Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.49.35.10.00 Yuvarlak ağaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.49.35.20.00 Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.49.95.10.00 Yuvarlak ağaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.49.95.20.00 Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.49.95.30.00 Yuvarlak diğer ağaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.49.95.40.00 Kare şeklinde kabaca yontulmuş  diğer ağaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.91.10.00.00 Kerestelik tomruk 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.91.90.10.00 Yuvarlak meşe 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.91.90.20.00 Kare  şeklinde  kabaca  yontulmuş meşe 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.92.10.00.00 Kerestelik tomruk 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.92.90.10.00 Yuvarlak kayın 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.92.90.20.00 Kare  şeklinde  kabaca  yontulmuş kayın 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.99.10.10.00 Yuvarlak kavak 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.99.10.20.00 Kare  şeklinde  kabaca  yontulmuş kavak 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.99.30.10.00 Yuvarlak okaliptus 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.99.30.20.00 Kare şeklinde kabaca yontulmuş okaliptus 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.99.51.00.00 Kerestelik tomruk 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.99.59.10.00 Yuvarlak huş ağacı 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.99.59.20.00 Kare şeklinde kabaca yontulmuş huş ağacı 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.99.95.10.11 İğne  yapraklı  ağaçlardan  kağıtlık  odun 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.99.95.10.12 Geniş yapraklı ağaçlardan kağıtlık odun 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.99.95.30.11 İğne yapraklı ağaçlardan maden direkleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.99.95.30.12 Geniş yapraklı ağaçlardan maden direkleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.99.95.50.00 Kare şeklinde kabaca yontulmuş diğer ağaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4403.99.95.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4404.10.00.00.00 İğne yapraklılar 0 0 0 0 0 0 0 0
4404.20.00.00.00 Geniş yapraklılar 0 0 0 0 0 0 0 0
4405.00.00.00.11 Ağaç yünü 0 0 0 0 0 0 0 0
4405.00.00.00.12 Ağaç unu 0 0 0 0 0 0 0 0
4406.10.00.00.00 Emprenye edilmemiş (emdirilmemiş) 0 0 0 0 0 0 0 0
4406.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.10.15.10.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.10.15.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.10.31.00.00 "Piecea abies Karst." türü ladin ve gümüş selvi  (Abies alba Mill.) 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.10.33.00.00 "Pinus sylvestris L." türü çam 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.10.38.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.10.91.00.00 "Piecea abies Karst." türü ladin ve gümüş selvi  (Abies alba Mill.) 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.10.93.00.00 Sarı çam "Pinus sylvestris L." türü 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.10.98.10.00 Sedir ağacı 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.10.98.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.21.10.10.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 2,5
4407.21.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2,5
4407.21.91.00.00 Rendelenmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 2
4407.21.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.22.10.10.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 2,5
4407.22.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2,5
4407.22.91.00.00 Rendelenmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 2
4407.22.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.25.10.00.00 Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 0 2,5
4407.25.30.10.00 Döşemelik ahşap bloklar 0 0 0 0 0 0 0 2
4407.25.30.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2
4407.25.50.00.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 2,5
4407.25.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.26.10.00.00 Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya  zımparalanmış olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 0 2,5
4407.26.30.10.00 Döşemelik ahşap bloklar 0 0 0 0 0 0 0 2
4407.26.30.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2
4407.26.50.00.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 2,5
4407.26.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.27.10.00.00 Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya  zımparalanmış olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 0 2,5
4407.27.91.21.00 Döşemelik ahşap bloklar 0 0 0 0 0 0 0 2
4407.27.91.29.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2
4407.27.99.31.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.27.99.39.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.28.10.00.00 Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya  zımparalanmış olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 0 2,5
4407.28.91.21.00 Döşemelik ahşap bloklar 0 0 0 0 0 0 0 2
4407.28.91.29.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2
4407.28.99.31.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.28.99.39.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.29.15.10.00 Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenki  0 0 0 0 0 0 0 2,5
4407.29.15.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2,5
4407.29.20.00.00 Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenki  0 0 0 0 0 0 0 2
4407.29.25.10.00 Döşemelik ahşap bloklar 0 0 0 0 0 0 0 2
4407.29.25.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2
4407.29.45.00.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 2,5
4407.29.60.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.29.83.00.00 Rendelenmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 2
4407.29.85.00.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 2,5
4407.29.95.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.91.15.10.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.91.15.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.91.31.10.00 Şerit ve süpürgelikler 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.91.31.20.00 Döşemelik ahşap bloklar 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.91.39.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.91.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.92.00.10.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.92.00.90.11 Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar  0 0 0 0 0 0 0 0
4407.92.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.93.10.00.00 Rendelenmiş; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.93.91.00.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 2,5
4407.93.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.94.10.00.00 Rendelenmiş; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.94.91.00.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 2,5
4407.94.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.95.10.00.00 Rendelenmiş; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.95.91.00.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 2,5
4407.95.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.99.27.00.00 Rendelenmiş; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.99.40.00.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 2,5
4407.99.91.00.11 Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar  0 0 0 0 0 0 0 0
4407.99.91.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.99.96.00.00 Tropikal ağaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.99.98.10.11 Şimşir  0 0 0 0 0 0 0 0
4407.99.98.10.12 Ihlamur 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.99.98.10.13 Dişbudak  0 0 0 0 0 0 0 0
4407.99.98.10.14 Zeytin 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.99.98.10.15 Ceviz 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.99.98.90.11 Gürgen 0 0 0 0 0 0 0 0
4407.99.98.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4408.10.15.10.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
4408.10.15.20.00 Rendelenmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
4408.10.15.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
4408.10.91.00.00 Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar (a) 0 0 0 0 0 0 0 0
4408.10.98.00.11 Kalınlığı 1 mm. olanlar 0 0 0 0 0 0 0 4
4408.10.98.00.12 Kalınlığı 1 mm.den az olanlar  0 0 0 0 0 0 0 4
4408.10.98.00.13 Kalınlığı 1 mm. (hariç) ila 3 mm. (dahil) arasında olanlar 0 0 0 0 0 0 0 4
4408.10.98.00.14 Kalınlığı 3 mm. den fazla olanlar 0 0 0 0 0 0 0 4
4408.31.11.00.00 Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya  zımparalanmış olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 0 4,9
4408.31.21.00.00 Rendelenmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 4
4408.31.25.00.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 4,9
4408.31.30.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 6
4408.39.15.10.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 4,9
4408.39.15.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 4,9
4408.39.21.00.00 Rendelenmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 4
4408.39.30.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 6
4408.39.55.10.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
4408.39.55.20.00 Rendelenmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
4408.39.55.90.00 Diğerleri  0 0 0 0 0 0 0 3
4408.39.70.00.00 Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar (a) 0 0 0 0 0 0 0 0
4408.39.85.00.00 Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 0 4
4408.39.95.00.00 Kalınlığı 1 mm.yi geçenler 0 0 0 0 0 0 0 4
4408.90.15.10.00 Rendelenmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
4408.90.15.20.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
4408.90.15.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
4408.90.35.00.00 Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar (a) 0 0 0 0 0 0 0 0
4408.90.85.00.00 Kalınlığı 1 mm' yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 0 4
4408.90.95.00.00 Kalınlığı 1 mm' yi geçenler 0 0 0 0 0 0 0 4
4409.10.11.00.00 Tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri eşya çerçevesi için ahşap pervazlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4409.10.18.10.00 Rendelenmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4409.10.18.20.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4409.10.18.30.00 Biçilmiş uzun çöpler haline getirilmiş ağaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4409.10.18.40.00 Ahşap çubuklar ve pervazlar (mobilya, çerçeve, iç dekor, elektrik tesisatı ve benzeri eşya için) 0 0 0 0 0 0 0 0
4409.10.18.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4409.21.00.10.00 Rendelenmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4409.21.00.20.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4409.21.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4409.29.10.00.00 Tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri eşya çerçevesi için ahşap pervazlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4409.29.91.21.00 Şerit ve süpürgelikler 0 0 0 0 0 0 0 0
4409.29.91.22.00 Döşemelik ahşap bloklar 0 0 0 0 0 0 0 0
4409.29.99.91.00 Rendelenmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4409.29.99.92.00 Zımparalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4409.29.99.93.00 Biçilmiş uzun çöpler haline getirilmiş ağaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4409.29.99.94.00 Ahşap çubuklar ve pervazlar (mobilya, çerçeve, iç dekor, elektrik tesisatı ve benzeri eşya için) 0 0 0 0 0 0 0 0
4409.29.99.99.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4410.11.10.00.00 İşlenmemiş veya sadece zımparalanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4410.11.30.00.00 Yüzeyi melamin emdirilmiş kağıtla kaplanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4410.11.50.00.00 Yüzeyi  plastikten dekoratif levha veya yaprakla kaplanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4410.11.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4410.12.10.00.00 İşlenmemiş veya sadece zımparalanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4410.12.90.10.00 Yüzeyi  plastikten dekoratif levha veya yaprakla ya da melamin emdirilmiş kağıtla kaplanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4410.12.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4410.19.00.10.00 Yüzeyi  plastikten dekoratif levha veya yaprakla ya da melamin emdirilmiş kağıtla kaplanmış olan waferboard  0 0 0 0 0 0 3,5 7
4410.19.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4410.90.00.10.00 Keten döküntülerinden elde edilenler 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4410.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4411.12.10.00.00 Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4411.12.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4411.13.10.00.00 Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4411.13.90.00.11 Laminat parke 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4411.13.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4411.14.10.00.00 Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4411.14.90.00.11 Laminat parke 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4411.14.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4411.92.10.00.00 Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4411.92.90.00.11 Laminat parke 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4411.92.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4411.93.10.00.00 Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4411.93.90.00.11 Laminat parke 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4411.93.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4411.94.10.00.00 Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4411.94.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4412.10.00.00.00 Bambudan olanlar 0 0 0 0 0 0 6,5 10
4412.31.10.00.00 Koyu kırmızı Meranti, açık kırmızı Meranti, beyaz lauan, sipo, limba, obeche, okoumé, Afrika maunu, sapelli, virola, maun (Swietenia spp), Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenkinden olanlar 0 0 0 0 0 0 6,5 10
4412.31.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4412.32.10.00.00 Kızılağaç, dişbudak, kayın, huş, kiraz, kestane, karaağaç, kuzey amerika cevizi (karya), gürgen, at kestanesi, ıhlamur, akçağaç, meşe, çınar, kavak, akasya, ceviz veya sarı kavak 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4412.32.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4412.39.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5 7
4412.94.10.00.00 En az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan olanlar 0 0 0 0 0 0 6,5 10
4412.94.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,5 6
4412.99.30.00.00 En az bir tabakası yonga levhadan olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5 6
4412.99.40.00.00 Kızılağaç, dişbudak, kayın, huş, kiraz, kestane, karaağaç, kuzey amerika cevizi (karya), gürgen, at kestanesi, ıhlamur, akçağaç, meşe, çınar, kavak, akasya, ceviz veya sarı kavak 0 0 0 0 0 0 6,5 10
4412.99.50.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5 10
4412.99.85.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5 10
4413.00.00.00.00 Yoğunluğu artırılmış ağaç (bloklar, levhalar, şeritler veya profil halinde) 0 0 0 0 0 0 0 0
4414.00.10.00.00 Bu fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar  0 0 0 0 0 0 0 2,5
4414.00.90.00.00 Diğer ağaçlardan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4415.10.10.00.11 Kontrplak veya kaplama tahtasından yapılanlar 0 0 0 0 0 0 0 4
4415.10.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 4
4415.10.90.00.00 Kablo makaraları 0 0 0 0 0 0 0 3
4415.20.20.00.00 Düz paletler; palet kaldırıcılar 0 0 0 0 0 0 0 3
4415.20.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 4
4416.00.00.10.00 Yarılmış fıçı tahtaları (bir esas yüzü testere ile biçilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş); testere ile kesilmiş fıçı tahtaları (en az bir esas yüzü silindir şeklinde testere ile kesilmiş, fakat daha ileri bir işlem görmemiş) 0 0 0 0 0 0 0 0
4416.00.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4417.00.00.00.00 Ahşap aletIer, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge ve fırça gövde ve sapları; ahşap bot ve ayakkabı kalıpları 0 0 0 0 0 0 0 0
4418.10.10.00.00 Bu Faslın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
4418.10.50.00.00 İğne yapraklı ağaçlardan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
4418.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
4418.20.10.00.11 Kapılar 0 0 0 0 0 0 0 3
4418.20.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
4418.20.50.00.11 Kapılar 0 0 0 0 0 0 0 0
4418.20.50.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4418.20.80.00.11 Kapılar 0 0 0 0 0 0 0 0
4418.20.80.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4418.40.00.00.00 Heyelan destek beton kalıbı 0 0 0 0 0 0 0 0
4418.50.00.00.00 Padavralar ve çatı örtüleri (shakes) 0 0 0 0 0 0 0 0
4418.60.00.00.00 Direkler ve kirişler 0 0 0 0 0 0 0 0
4418.71.00.00.00 Mozaik döşemeler için olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
4418.72.00.00.00 Diğerleri, çok katlı olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4418.79.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4418.90.10.00.00 Tutkallayarak-lamine edilmiş kereste (glue-laminated timber)  0 0 0 0 0 0 0 0
4418.90.80.10.00 Hücreli ahşap levhalar 0 0 0 0 0 0 0 0
4418.90.80.90.11 Merdiven 0 0 0 0 0 0 0 0
4418.90.80.90.12 Gömme dolaplar 0 0 0 0 0 0 0 0
4418.90.80.90.13 İnşaat kalıpları 0 0 0 0 0 0 0 0
4418.90.80.90.14 Panjur ve kepenk 0 0 0 0 0 0 0 0
4418.90.80.90.15 Speratörler ve paravanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4418.90.80.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4419.00.10.10.00 Hacim ölçü kapları 0 0 0 0 0 0 0 0
4419.00.10.20.00 Tepsiler 0 0 0 0 0 0 0 0
4419.00.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4419.00.90.10.00 Hacim ölçü kapları 0 0 0 0 0 0 0 0
4419.00.90.20.00 Tepsiler 0 0 0 0 0 0 0 0
4419.00.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4420.10.11.00.00 Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
4420.10.19.00.00 Diğer ağaçlardan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4420.90.10.00.00 Üzerine kakma yapılmış ağaçlar 0 0 0 0 0 0 0 4
4420.90.91.00.00 Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3
4420.90.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
4421.10.00.00.00 Elbise askıları 0 0 0 0 0 0 0 0
4421.90.91.00.00 Lif levhadan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 4
4421.90.95.00.00 Tabutlar 0 0 0 0 0 0 0 0
4421.90.97.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
(a) Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.                
45.FASIL
G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
        5  
1 2 3 4 6 7 8 9
4502.00.00.00.00 Tabii mantar, dış kabuğu alınmış veya kabaca kare şekli verilmiş ya da dikdörtgen (kare dahil) şeklinde bloklar, levhalar, yapraklar veya şerit halinde (keskin kenarlı tıpa taslakları dahil)  0 0 0 0 0 0 0 0
4503.10.10.00.00 Silindirik olanlar 0 0 0 0 0 0 1,2 4,7
4503.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,2 4,7
4503.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,2 4,7
4504.10.11.00.00 Köpüklü şaraplar için olanlar (sızdırmazlık halkası mantardan olanlar dahil) 0 0 0 0 0 0 0 4,7
4504.10.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 4,7
4504.10.91.00.00 Bağlayıcı madde içerenler 0 0 0 0 0 0 0 4,7
4504.10.99.00.11 Taçlı tıpa imalinde kullanılan diskler 0 0 0 0 0 0 0 4,7
4504.10.99.00.12 Ham aglomere mantar (bloklar, levhalar, yapraklar, tüp çubuk ve diğer iptidai şekillerde) 0 0 0 0 0 0 0 4,7
4504.10.99.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 4,7
4504.90.20.00.00 Tıpalar ve tıkaçlar 0 0 0 0 0 0 0 4,7
4504.90.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 4,7
                   
46.FASIL
G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
        5  
1 2 3 4 6 7 8 9
4601.21.10.00.00 Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin  benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3,7
4601.21.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2,2
4601.22.10.00.00 Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin  benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3,7
4601.22.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2,2
4601.29.10.00.00 Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin  benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3,7
4601.29.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2,2
4601.92.05.00.00 Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler   (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 0 0
4601.92.10.00.00 Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3,7
4601.92.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2,2
4601.93.05.00.00 Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler  (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 0 0
4601.93.10.00.00 Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3,7
4601.93.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2,2
4601.94.05.00.00 Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 0 0
4601.94.10.00.00 Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3,7
4601.94.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2,2
4601.99.05.00.00 Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler  (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 0 1,7
4601.99.10.00.00 Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 1,2 4,7
4601.99.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2,7
4602.11.00.10.00 Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar 0 0 0 0 0 0 0 3,7
4602.11.00.20.00 Meyva ihracatına mahsus sepet, küfe ve zembiller  0 0 0 0 0 0 0 3,7
4602.11.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3,7
4602.12.00.10.00 Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar 0 0 0 0 0 0 0 3,7
4602.12.00.20.00 Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller  0 0 0 0 0 0 0 3,7
4602.12.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3,7
4602.19.10.00.00 Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar 0 0 0 0 0 0 0 1,7
4602.19.90.10.00 Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller  0 0 0 0 0 0 0 3,7
4602.19.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3,7
4602.90.00.10.00 Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller  0 0 0 0 0 0 1,2 4,7
4602.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,2 4,7

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867521 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867521 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?