İthalat Rejimi Kararı ıı Sayılı Liste 5, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ve 24. FASILLAR

(II) SAYILI LİSTE
5, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ve 24. FASILLAR
    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) 
    AB, G.KORE, GTS ÜLKELERİ  
G.T.İ.P.  MADDE İSMİ EFTA, B-HER., MLZY. E.A.G.Ü. Ö.T.D.Ü. G.Y.Ü. D.Ü.
0501.00.00.00.00 İnsan saçı (işlenmemiş, yıkanmış veya yağı alınmış olsun olmasın); insan saçı döküntüleri 0 0 0 0 0
0502.10.00.10.00 Domuz kılı 0 0 0 0 0
0502.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
0502.90.00.00.00 Diğerleri  0 0 0 0 0
0505.10.10.00.00 İşlenmemiş 0 0 0 0 0
0505.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
0505.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
0506.10.00.00.00 Asitle işlem görmüş kemik ve kıkırdaklar 0 0 0 0 0
0506.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
0507.10.00.00.00 Fildişi; fildişi tozu ve döküntüleri 0 0 0 0 0
0507.90.00.00.11 Boynuzlar 0 0 0 0 0
0507.90.00.00.12 Tırnaklar 0 0 0 0 0
0507.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0
0508.00.00.00.11 Mercan 0 0 0 0 0
0508.00.00.00.12 Salyangoz kabuğu 0 0 0 0 0
0508.00.00.00.13 Kabuklu su hayvanlarının kabukları 0 0 0 0 0
0508.00.00.00.14 Boş kabukların toz ve döküntüleri 0 0 0 0 0
0508.00.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0
0510.00.00.10.00 Kantarit 0 0 0 0 0
0510.00.00.90.11 Safra (kurutulmuş olsun olmasın) 0 0 0 0 0
0510.00.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0
0511.91.10.00.00 Balık döküntüleri 0 0 0 0 0
0511.99.31.00.00 İşlenmemiş 0 0 0 0 0
0511.99.39.00.00 Diğerleri 0 0 0 1,6 5,1(1)(8)
0511.99.85.20.00 At kılı ve at kılı döküntüleri (başka  maddelerin yardımıyla veya müstakilen tabakalar halinde olsun olmasın) 0 0 0 0 0
0903.00.00.00.00 Paraguay çayı (maté) 0 0 0 0 0
1301.20.00.00.00 Arap zamkı 0 0 0 0 0
1301.90.00.10.00 Günlük 0 0 0 0 0
1301.90.00.21.00 Tababette kullanılanlar 0 0 0 0 0
1301.90.00.29.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
1301.90.00.31.00 Tababette kullanılanlar 0 0 0 0 0
1301.90.00.39.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
1301.90.00.41.00 Lak 0 0 0 0 0
1301.90.00.91.00 Tababette kullanılanlar 0 0 0 0 0
1301.90.00.99.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
1302.11.00.10.00 İlaç sanayiinde kullanılanlar 0 0 0 0 0
1302.11.00.90.11 Haşhaş sapı konsantresi 0 0 0 0 0
1302.11.00.90.12 Afyon 0 0 0 0 0
1302.12.00.10.11 Meyan balı 0 0 0 0 3,2(1)(8)
1302.12.00.10.12 Meyan özü 0 0 0 0 3,2(1)(8)
1302.12.00.90.11 Meyan balı 0 0 0 0 3,2(1)(8)
1302.12.00.90.12 Meyan özü 0 0 0 0 3,2(1)(8)
1302.13.00.00.00 Şerbetçi otundan elde edilenler 0 0 0 0 3,2(1)(8)
1302.19.05.00.00 Vanilya yağ reçineleri 0 0 0 0 3(1)(8)
1302.19.20.00.00 Ephedra cinsi bitkiden elde edilenler 0 0 0 0 0
1302.19.70.10.00 İlaç sanayiinde kullanılanlar 0 0 0 0 0
1302.19.70.91.00 Pire otundan veya rotenon içeren bitkilerin köklerinden elde edilenler 0 0 0 0 0
1302.19.70.99.10 Stevia bitkisinden elde edilenler 0 0 0 0 0
1302.19.70.99.90 Diğerleri 0 0 0 0 0
1302.20.10.90.12 Pektatlar 0 0 0 13,4 19,2(1)(8)
1302.20.90.90.12 Pektatlar 0 0 0 7,7 11,2(1)(8)
1302.31.00.10.00 Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar 0 0 0 0 0
1302.31.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
1302.32.10.10.00 Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar 0 0 0 0 0
1302.32.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
1302.32.90.10.00 Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar 0 0 0 0 0
1302.32.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
1302.39.00.10.00 Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar 0 0 0 0 0
1302.39.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
1401.10.00.00.00 Bambular 0 0 0 0 0
1401.20.00.00.00 Hint kamışı 0 0 0 0 0
1401.90.00.10.00 Kamışlar 0 0 0 0 0
1401.90.00.90.11 Sepetçi söğüdü 0 0 0 0 0
1401.90.00.90.12 Rafya 0 0 0 0 0
1401.90.00.90.13 Temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları 0 0 0 0 0
1401.90.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0
1404.20.00.00.00 Pamuk linteri 0 0 0 0 0
1404.90.00.10.00 Yontulmaya elverişli  sert taneler, çekirdekler, kabuklar, cevizler (korozo cevizi, dom palmiyesi cevizi ve benzerleri) 0 0 0 0 0
1404.90.00.20.00 Dolgu veya vatka olarak kullanılan türdeki bitkisel maddeler (kapok, bitkisel tüy, zostera otu gibi) (başka maddelerden bir mesnet üzerine veya tabakalar halinde tertiplenmiş olsun olmasın) 0 0 0 0 0
1404.90.00.30.00 Özellikle fırça ve süpürge imalinde kullanılan türdeki bitkisel maddeler (süpürge darısı, piassava, sedir otu ve istle gibi) (bağ veya demet halinde olsun olmasın)  0 0 0 0 0
1404.90.00.91.00 Kına 0 0 0 0 0
1404.90.00.92.11 Cehri 0 0 0 0 0
1404.90.00.92.12 Mazı 0 0 0 0 0
1404.90.00.92.13 Somak 0 0 0 0 0
1404.90.00.92.14 Palamut 0 0 0 0 0
1404.90.00.92.15 Palamut tırnağı 0 0 0 0 0
1404.90.00.92.16 Ceviz kökü 0 0 0 0 0
1404.90.00.92.19 Diğerleri 0 0 0 0 0
1404.90.00.99.11 Çöven 0 0 0 0 0
1404.90.00.99.19 Diğerleri 0 0 0 0 0
1505.00.10.00.00 Ham yapağı yağı 0 0 0 0 3,2(8)
1505.00.90.00.11 Lanolin 0 0 0 0 0
1505.00.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0
1506.00.00.00.11 At cinsi hayvanlar, hipopotam, ayı, tavşan, kara yengeci, kaplumbağa ve benzerlerinin katı yağları (kemik, kemik iliği ve döküntülerinden elde edilen katı yağlar dahil) 0 0 0 0 0
1506.00.00.00.12 Paça yağları 0 0 0 0 0
1506.00.00.00.13 Sıvı kemik yağı 0 0 0 0 0
1506.00.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0
1515.90.11.11.00 Ham yağ 0 0 0 0 0
1515.90.11.19.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
1516.20.10.00.00 Hidrojene hint yağı (opalwax) 0 0 0 0 3,4(8)
1517.90.93.00.00 Eşyanın kalıptan çıkarılmasında kullanılan yenilen karışım ve müstahzarlar 0 0 0 0 2,9(8)
1518.00.10.00.00 Linoksin 0 0 0 4,2 7,7(8)
1518.00.91.00.00 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış veya vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç) 0 0 0 4,2 7,7(8)
1518.00.95.10.00 Sanayide kullanılan sıvı yağlar 0 0 0 0 2(8)
1518.00.95.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 2(8)
1518.00.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 4,2 7,7(8)
1520.00.00.10.00 Ham gliserol 0 0 0 0 0
1520.00.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
1521.10.00.10.00 Ham bitkisel mumlar 0 0 0 0 0
1521.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
1521.90.10.00.00 İspermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın) 0 0 0 0 0
1521.90.91.00.11 Balmumu  0 0 0 0 0
1521.90.91.00.19 Diğer böcek mumları  0 0 0 0 0
1521.90.99.00.11 Balmumu  0 0 0 0 2,5(8)
1521.90.99.00.19 Diğer böcek mumları  0 0 0 0 2,5(8)
1522.00.10.00.00 Degra 0 0 0 0 3,8(1)(8)
1702.90.10.00.00 Kimyaca saf maltoz 0 0 0 8,9 12,8
1704.90.10.00.00 Ağırlık itibariyle %10' dan fazla sakaroz içeren fakat diğer katı maddeleri içermeyen meyan kökü hülasaları 0 0 0 9,3 13,4(8)(10)
1803.10.00.00.00 Yağı alınmamış 0 0 0 6,1 9,6(2)(8)
1803.20.00.00.00 Tamamen veya kısmen yağı alınmış 0 0 0 6,1 9,6(2)(8)
1804.00.00.00.00 Kakao yağı (katı ve sıvı) 0 0 0 4,2 7,7(2)(8)
1805.00.00.00.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler) 0 0 0 2,8 8(2)(8)
1806.10.15.00.00 Sakkaroz içermeyenler veya ağırlık itibariyle % 5'den az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz içerenler 0 0 0 2,8 8(8)(10)
1901.90.91.00.00 Katı süt   yağı, sakkaroz, izoglikoz, glikoz veya    nişasta    içermeyen veya   %1,5'dan az katı sütyağı, %5 sakkaroz (invert  şeker  dahil) veya izoglikoz, %5 glikoz veya nişasta  içerenler (04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerin toz halindeki gıda müstahzarları hariç) 0 0 0 0 12,8(9)(10)
2001.90.92.00.11 Palm meyvesi içi 0 0 0 3,5 10(8)
2008.11.10.00.00 Yer fıstığı ezmesi (hamur halinde) 0 0 0 8,9 12,8(1)(8)
2008.91.00.00.00 Palm meyvası içi 0 0 0 3,5 10(1)(8)
2101.11.00.10.00 Toz halinde 0 0 0 3,1 9 (3)(8)
2101.11.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 3,1 9 (3)(8)
2101.12.92.10.00 Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya %1,5'dan az katı süt yağı, %2,5'dan az süt proteinleri, %5'den az sakkaroz veya izoglikoz, %5'den az nişasta veya glikoz içerenler 0 0 0 8 11,5(8)(10)
2101.12.92.90.00 Diğerleri  0 0 0 8 11,5(8)(10)
2101.20.20.00.11 Çay hülasası 0 0 0 0 6
2101.20.20.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6
2101.20.92.00.00 Esası çay ve maté  hülasası, esansı ve konsantresi olanlar 0 0 0 0 6
2101.30.11.00.00 Kavrulmuş hindiba 0 0 0 8 11,5
2101.30.91.00.00 Kavrulmuş hindibadan elde edilenler 0 0 0 9,8 14,1
2102.10.10.00.00 Kültür mayaları 0 0 0 7,4 10,9(8)(10)
2102.10.90.10.00 Bira mayası 0 0 0 10,2 14,7(8)(10)
2102.10.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 10,2 14,7(8) (10)
2102.20.11.10.00 Bira mayası 0 0 0 4,8 8,3(8)
2102.20.11.90.00 Diğerleri 0 0 0 4,8 8,3(8)
2102.20.19.10.00 Bira mayası 0 0 0 0 5,1(8)
2102.20.19.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 5,1(8)
2102.20.90.10.00 Tek hücreli algler 0 0 0 0 0
2102.20.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
2102.30.00.00.00 Hazırlanmış kabartma tozları 0 0 0 2,1 6,1(8)
2103.10.00.00.00 Soya sosu 0 0 0 4,2 7,7 (4)(8)
2103.20.00.00.00 Domates ketçapı ve diğer domates sosları 0 0 0 6,7 10,2 (4)(8)
2103.30.10.00.11 Net ağırlığı 1 kg veya daha az olanlar 0 0 0 0 0
2103.30.10.00.12 Net ağırlığı 1 kg. dan fazla olanlar 0 0 0 0 0
2103.30.90.00.00 Hazır hardal 0 0 0 5,5 9 (4)(8)
2103.90.10.00.00 Mango çetnisi (sıvı halde) 0 0 0 0 0
2103.90.30.00.00 Hacim  itibariyle alkol  derecesi  %44,2  veya  daha  fazla  fakat %49,2'yi geçmeyenler, ağırlık olarak %1,5 - %6   oranında çantaniye otu  (gentiane) baharat ve  çeşitli katkı maddeleri  ile %4 - %10 arasında şeker içeren  ve  muhtevası  0,5 litreyi geçmeyen kaplarda bulunan aromatik    lezzet verici müstahzarlar  0 0 0 0 0
2103.90.90.00.11 Acı biber sosu 0 0 0 4,2 7,7 (4)(8)
2103.90.90.00.12 Çemen 0 0 0 4,2 7,7 (4)(8)
2103.90.90.00.13 Harissa sosu 0 0 0 4,2 7,7 (5)(8)
2103.90.90.00.18 Diğerleri 0 0 0 4,2 7,7 (5)(8)
2104.10.00.00.11 Et suyu tabletleri 0 0 0 8 11,5 (4)(8)
2104.10.00.00.12 Çorbalar 0 0 0 8 11,5 (4)(8)
2104.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 8 11,5 (4)(8)
2104.20.00.00.00 Karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları 0 0 0 9,8 14,1(1)(8)
2106.10.20.00.11 Diyet mamaları 0 0 12,8 12,8 12,8 (6)(8)
2106.10.20.00.19 Diğerleri 0 0 12,8 12,8 12,8 (6)(8)
2106.90.20.00.00 Bileşik alkol müstahzarları (içki imalinde kullanılan koku veren maddeler esaslı olanlar hariç) 0 0 0 12,1 17,3 MIN                  1 EUR/        %vol/hl(8)
2106.90.92.00.00 Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle %1,5'ten az katı sütyağı, %5'ten az sakkaroz veya izoglikoz, %5'ten az glikoz veya nişasta içerenler 0 0 0 8,9 12,8(8)
2201.10.11.00.00 Karbonatlandırılmamış 0 0 0 0 0
2201.10.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
2201.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
2201.90.00.00.11 İçme suyu 0 0 0 0 0
2201.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0
2202.10.00.00.11 Sade gazozlar 0 0 0 6,1 9,6(2)(8)
2202.10.00.00.12 Meyvalı gazozlar 0 0 0 6,1 9,6(2)(8)
2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar 0 0 0 6,1 9,6(2)(8)
2202.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 6,1 9,6(2)(8)
2202.90.11.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,8 veya daha fazla protein içeriğine sahip soya temelli içecekler 0 0 0 6,1 9,6(7)(8)(10)
2202.90.15.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,8 'den az protein içeriğine sahip soya temelli içecekler; 8. Fasıldaki yenilen sert kabuklu meyveler, 10. Fasıldaki hububat veya 12. Fasıldaki tohumlar temelli içecekler 0 0 0 6,1 9,6(7)(8)(10)
2202.90.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 6,1 9,6(7)(8)(10)
2203.00.01.00.00 Şişede olanlar 0 0 0 0 0
2203.00.09.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
2203.00.10.00.00 Muhtevası 10 litreyi geçen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle %18 veya daha az olanlar 0 0 0 7,6               EUR/hl 10,9                EUR/hl (2)(8)
2205.10.90.00.11 Alkol derecesi hacim itibariyle %18'den fazla fakat %22'den az olanlar 0 0 0 4,4       EUR/hl 0,9 EUR/       %vol/hl +6,4 EUR/hl(2)(8)
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle %22'den fazla olanlar 0 0 0 4,4       EUR/hl 0,9 EUR/        %vol/hl +6,4 EUR/hl(2)(8)
2205.90.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle %18 veya daha az olanlar 0 0 0 6,3               EUR/hl 9               EUR/hl(2)(8)
2205.90.90.00.11 Alkol derecesi hacim itibariyle  %18'den fazla fakat % 22'den az olanlar 0 0 0 0 0,9 EUR/ %vol/hl(2)(8)
2205.90.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle  %22'den fazla olanlar 0 0 0 0 0,9 EUR/   %vol/hl(2)(8)
2207.10.00.90.11 Dökme etil alkol 0 0 0 19,2               EUR/hl 19,2                EUR/hl (1)(8)(10)
2207.10.00.90.12 Ambalajlı etil alkol 0 0 0 19,2               EUR/hl 19,2                EUR/hl (1)(8)(10)
2207.20.00.90.13 Dökme etil alkol 0 0 0 10,2               EUR/hl 10,2                EUR/hl (1)(8)
2207.20.00.90.14 Ambalajlı etil alkol 0 0 0 10,2               EUR/hl 10,2                EUR/hl (1)(8)
2207.20.00.90.15 Alkollü içkiler 0 0 0 10,2               EUR/hl 10,2                EUR/hl (1)(8)
2208.20.12.00.00 Konyak 0 0 0 0 0
2208.20.14.00.00 Armanyak 0 0 0 0 0
2208.20.26.00.00 Grappa 0 0 0 0 0
2208.20.27.00.00 Jerez brendisi 0 0 0 0 0
2208.20.29.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
2208.20.40.00.00 Ham damıtılmış olanlar (işlenmemiş distilat)  0 0 0 0 0
2208.20.62.00.00 Konyak 0 0 0 0 0
2208.20.64.00.00 Armanyak 0 0 0 0 0
2208.20.86.00.00 Grappa 0 0 0 0 0
2208.20.87.00.00 Jerez brendisi 0 0 0 0 0
2208.20.89.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
2208.30.11.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.30.19.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.30.30.00.00 Saf malt viskisi 0 0 0 0 0
2208.30.41.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.30.49.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.30.61.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.30.69.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.30.71.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.30.79.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.30.82.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.30.88.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.40.11.00.00 Saf alkolün hektolitresinde 225 gram veya daha fazla etil ve metil alkolden başka uçucu maddeler içeren rom (%10 toleransla) 0 0 0,6 EUR/ %vol/hl+       3,2 EUR/hl    0,6 EUR/ %vol/hl+       3,2 EUR/hl    0,6 EUR/       %vol/hl+                3,2 EUR/hl (7)(8)
2208.40.31.00.11 Rom 0 0 0 0 0
2208.40.31.00.12 Tafia 0 0 0 0 0
2208.40.39.00.11 Rom 0 0 0,6 EUR/ %vol/hl+       3,2 EUR/hl    0,6 EUR/ %vol/hl+       3,2 EUR/hl    0,6 EUR/       %vol/hl+                3,2 EUR/hl (7)(8)
2208.40.39.00.12 Tafia 0 0 0,6 EUR/ %vol/hl+       3,2 EUR/hl    0,6 EUR/ %vol/hl+       3,2 EUR/hl    0,6 EUR/      %vol/hl+                3,2 EUR/hl  (7)(8) 
2208.40.51.00.00 Saf alkolün hektolitresinde 225 gram veya daha fazla etil ve metil alkolden başka uçucu maddeler içeren rom  (% 10 toleransla) 0 0 0,6               EUR/         %vol/hl  0,6               EUR/         %vol/hl  0,6                    EUR/             %vol/hl (7)(8)
2208.40.91.00.11 Rom 0 0 0 0 0
2208.40.91.00.12 Tafia 0 0 0 0 0
2208.40.99.00.00 Diğerleri 0 0 0,6               EUR/         %vol/hl  0,6               EUR/         %vol/hl  0,6                    EUR/         %vol/hl(7)(8) 
2208.50.11.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.50.19.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.50.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.50.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.60.11.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.60.19.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.70.10.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.70.90.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.90.11.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.90.19.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.90.33.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar  0 0 0 0 0
2208.90.38.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar 0 0 0 0 0
2208.90.41.00.00 Uzo 0 0 0 0 0
2208.90.45.00.00 Calvados 0 0 0 0 0
2208.90.48.00.11 Rakı 0 0 0 0 0
2208.90.48.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0
2208.90.54.00.00 Tekila 0 0 0 0 0
2208.90.56.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
2208.90.69.00.00 Diğer alkollü içecekler 0 0 0 0 0
2208.90.71.00.11 Rakı 0 0 0 0 0
2208.90.71.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0
2208.90.75.00.00 Tekila 0 0 0 0 0
2208.90.77.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
2208.90.78.00.00 Diğer alkollü içecekler 0 0 0 0 0
2208.90.91.90.00 Diğerleri 0 0 0 0,7 EUR/ %vol/hl+         4,4 EUR/hl  1 EUR/         %vol/hl+               6,4 EUR/hl (7)(8)
2208.90.99.90.00 Diğerleri 0 0 0 0,7 EUR/       %vol/hl  1 EUR/           %vol/hl (7)(8)
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 0 0 0 9,1 26 (1)(8)
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 0 0 0 9,1 26 (1)(8)
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 0 0 0 9,1 26 (1)(8)
2402.20.10.00.00 Karanfil içerenler 0 0 0 6,5 10 (1)(8)
2402.20.90.00.12 Ağırlıklı olarak şark tipi tütünden mamul sigaralar  0 0 0 40,3 57,6 (1)(8)
2402.20.90.00.18 Diğer tütünlerden mamul sigaralar  0 0 0 40,3 57,6 (1)(8)
2402.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 40,3 57,6 (1)(8)
2403.11.00.00.00 Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri  0 0 0 52,4 74,9 (1)(8)
2403.19.10.00.11 Pipo tütünleri 0 0 0 52,4 74,9 (1)(8)
2403.19.10.00.12 Sigaralık tütünler 0 0 0 52,4 74,9 (1)(8)
2403.19.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 52,4 74,9 (1)(8)
2403.19.90.00.11 Pipo tütünleri 0 0 0 52,4 74,9 (1)(8)
2403.19.90.00.12 Sigaralık tütünler 0 0 0 52,4 74,9 (1)(8)
2403.19.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 52,4 74,9 (1)(8)
2403.91.00.00.00 "Homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün 0 0 0 11,6 16,6 (1)(8)
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 0 0 0 29,1 41,6 (1)(8)
2403.99.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 11,6 16,6 (1)(8)
             
(1) Gürcistan için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır. 
(2) Arnavutluk Cumhuriyeti ve Gürcistan için söz konusu gümrük vergisi %0  olarak uygulanır.
(3) İsrail Devleti için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.   
(4) Makedonya Cumhuriyeti ve Gürcistan için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır. 
(5) Makedonya Cumhuriyeti, İsrail Devleti ve Gürcistan için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.  
(6) İsrail Devleti için söz konusu gümrük vergisinin %50'si uygulanır.  
(7) Makedonya Cumhuriyeti, Arnavutluk Cumhuriyeti ve Gürcistan için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.
(8) Şili Cumhuriyeti için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.   
(9) Şili Cumhuriyeti için AB ülkelerine uygulanan gümrük vergisi uygulanır.     
(10) İran İslam Cumhuriyeti için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.     

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301583 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301583 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?