İthalat Rejimi Kararı ıı Sayılı Liste (72.Fasıl)

72. FASIL
G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)  
        5  
1 2 3 4 6 7 8 9
7201.10.11.00.00 Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 'i geçmeyenler 0 0 0 0 2 2 2 2
7201.10.19.00.00 Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 'i geçenler 0 0 0 0 2 2 2 2
7201.10.30.00.00 Ağırlık itibariyle en az % 0,1, fakat %0,4'den az manganez içerenler 0 0 0 0 2 2 2 2
7201.10.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,1'den az manganez içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7201.20.00.00.11 Ağırlık itibariyle %1 veya daha az silisyum içerenler  0 0 0 0 2,6 2,6 2,6 2,6
7201.20.00.00.12 Ağırlık itibariyle %1'den fazla silisyum içerenler  0 0 0 0 2,6 2,6 2,6 2,6
7201.50.10.00.00 Ağırlık itibariyle en az % 0,3, en fazla % 1 titanyum ve en az % 0,5,  en   fazla % 1 vanadyum içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7201.50.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 2 2 2 2
7202.11.20.00.00 Granülometrisi (tane boyutu)  5 mm.yi geçmeyen  ve ağırlık itibariyle  manganez miktarı % 65'i geçenler 0 0 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7
7202.11.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7
7202.19.00.00.11 Granülometrisi (tane boyutu) 0,4 mm'yi geçmeyen ve ağırlık itibariyle manganez miktarı %78'i geçenler 0 0 0 0 0 0 0 2,7
7202.19.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2,7
7202.21.00.00.11 Ağırlık   itibariyle  %  55'den  fazla  fakat  % 80 (dahil) den  az  silisyum içerenler 0 0 0 0 0 0 2,2 5,7
7202.21.00.00.12 Ağırlık itibariyle % 80'den fazla silisyum içerenler 0 0 0 0 0 0 2,2 5,7
7202.29.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 4 veya daha fazla, fakat % 10'dan fazla  olmayan magnezyum içerenler 0 0 0 0 0 0 2,2 5,7
7202.29.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2 5,7
7202.30.00.00.00 Ferro - siliko - manganez 0 0 0 0 0 0 0 3,7
7202.41.10.00.00 Ağırlık  itibariyle % 4'den fazla fakat % 6'(dahil) dan az karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 4
7202.41.90.00.11 Ağırlık itibariyle % 60 veya daha az krom içerenler 0 0 0 0 0 0 0 4
7202.41.90.00.12 Ağırlık itibariyle % 60'dan fazla krom içerenler 0 0 0 0 0 0 0 4
7202.49.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,05 veya daha az karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 3,5 7
7202.49.50.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,05'den fazla fakat % 0,5(dahil) den az karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 3,5 7
7202.49.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,5'den  fazla fakat % 4' (dahil) den az  karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 3,5 7
7202.50.00.00.00 Ferro-siliko-krom 0 0 0 0 0 0 0 2,7
7202.60.00.00.00 Ferro-nikel 0 0 0 0 0 0 0 0
7202.70.00.00.00 Ferro-molibden 0 0 0 0 0 0 0 2,7
7202.80.00.00.00 Ferro-tungsten ve ferro-siliko-tungsten 0 0 0 0 0 0 0 0
7202.91.00.00.00 Ferro-titanyum ve ferro-siliko-titanyum 0 0 0 0 0 0 0 2,7
7202.92.00.00.00 Ferro-vanadyum 0 0 0 0 0 0 0 2,7
7202.93.00.00.00 Ferro-niobyum 0 0 0 0 0 0 0 0
7202.99.10.10.00 Ağırlık itibariyle  % 15 veya daha fazla fosfor içerenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7202.99.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7202.99.30.00.00 Ferro-siliko-magnezyum 0 0 0 0 0 0 0 2,7
7202.99.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2,7
7203.10.00.00.00 Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi suretiyle elde edilen ürünler 0 0 0 0 0 0 0 0
7203.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7204.10.00.00.11 Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7204.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7204.21.10.00.11 Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7204.21.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7204.21.90.00.11 Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7204.21.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7204.29.00.00.11 Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7204.29.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7204.30.00.00.00 Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları 0 0 0 0 0 0 0 0
7204.41.10.00.00 Torna talaş ve döküntüleri, freze  talaş  ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları 0 0 0 0 0 0 0 0
7204.41.91.00.00 Paket halinde 0 0 0 0 0 0 0 0
7204.41.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7204.49.10.00.00 Parçalanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7204.49.30.00.00 Paket halinde 0 0 0 0 0 0 0 0
7204.49.90.00.11 Sınıflandırılmamış veya derecelendiril-memiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7204.49.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7204.50.00.10.00 Alaşımlı çelikten olanlar 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5 6,5
7204.50.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5 6,5
7205.10.00.00.11 Dökme demir granülleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7205.10.00.00.12 Aynalı demir granülleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7205.10.00.00.13 Demir veya çelik granülleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7205.21.00.00.00 Alaşımlı çelikten olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7205.29.00.00.11 Dökme demir tozları 0 0 0 0 0 0 0 0
7205.29.00.00.12 Aynalı demir tozları 0 0 0 0 0 0 0 0
7205.29.00.00.13 Demir veya çelik tozları 0 0 0 0 0 0 0 0
7206.10.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5
7206.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5
7206.90.00.00.11 Pudla demirinden çubuk ve lokmalar 0 0 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5
7206.90.00.00.12 Blok ve kütle halinde demir ve alaşımsız çelik 0 0 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5
7207.11.11.00.00 Otomat çeliğinden olanlar 0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.11.14.00.00 Kalınlığı 130 mm.yi geçmeyenler  0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.11.16.00.00 Kalınlığı 130 mm.yi geçenler  0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.11.90.00.00 Dövülmüş 0 0 0 0 0 0 0 0
7207.12.10.00.11 Haddelenmiş levha blokları 0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.12.10.00.12 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş levha blokları 0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.12.10.00.13 Haddelenmiş sac platinaları 0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.12.10.00.14 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş sac platinaları 0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.12.90.00.11 Dövülmüş levha blokları 0 0 0 0 0 0 0 0
7207.12.90.00.12 Dövülmüş sac platinaları 0 0 0 0 0 0 0 0
7207.19.12.00.10 Otomat çeliğinden 0 6 0 9,3 12 12 12 12
7207.19.12.00.21 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 0 11,2(1) 0 18,2(1) 22,5(1) 22,5(1) 22,5(1) 22,5(1)
7207.19.12.00.29 Diğerleri 0 11,2 0 18,2 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.19.19.00.00 Dövülmüş 0 0 0 0 0 0 0 0
7207.19.80.00.11 Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 0 6 0 9,3 12 12 12 12
7207.19.80.00.12 Dövülmüş 0 0 0 0 0 0 0 0
7207.19.80.00.90 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7207.20.11.00.11 Haddelenmiş blumlar 0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.20.11.00.12 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar 0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.20.11.00.13 Haddelenmiş kütükler 0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.20.11.00.14 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler 0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.20.15.00.11 Haddelenmiş blumlar  0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.20.15.00.12 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar 0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.20.15.00.13 Haddelenmiş kütükler 0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.20.15.00.14 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler 0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.20.17.00.11 Haddelenmiş blumlar  0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.20.17.00.12 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar 0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.20.17.00.13 Haddelenmiş kütükler 0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.20.17.00.14 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler 0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.20.19.00.11 Dövülmüş blumlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7207.20.19.00.12 Dövülmüş kütükler 0 0 0 0 0 0 0 0
7207.20.32.00.11 Haddelenmiş levha blokları 0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.20.32.00.12 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş levha blokları 0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.20.32.00.13 Haddelenmiş sac platinaları 0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.20.32.00.14 Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş sac platinaları 0 11,2 0 17,4 22,5 22,5 22,5 22,5
7207.20.39.00.11 Dövülmüş levha blokları 0 0 0 0 0 0 0 0
7207.20.39.00.12 Dövülmüş sac platinaları 0 0 0 0 0 0 0 0
7207.20.52.00.10 Otomat çeliğinden 0 6 0 9,3 12 12 12 12
7207.20.52.00.21 Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha  fazla  fakat  % 0,6 dan  az karbon içerenler 0 6 0 9,3 12 12 12 12
7207.20.52.00.29 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 6 0 9,3 12 12 12 12
7207.20.59.00.00 Dövülmüş  0 0 0 0 0 0 0 0
7207.20.80.10.11 Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 0 6 0 9,3 12 12 12 12
7207.20.80.10.19 Dövülmüş 0 0 0 0 0 0 0 0
7207.20.80.10.90 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7207.20.80.90.11 Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 0 6 0 9,3 12 12 12 12
7207.20.80.90.19 Dövülmüş 0 0 0 0 0 0 0 0
7207.20.80.90.90 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7208.10.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 6,5 0 10,1 13 13 13 13
7208.10.00.90.00 Diğerleri 0 6,5 0 10,1 13 13 13 13
7208.25.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.25.00.90.00 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.26.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.26.00.90.00 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.27.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.27.00.90.00 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.36.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.36.00.90.00 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.37.00.10.11 Yeniden haddelemeye mahsus
olanlar
0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.37.00.10.19 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.37.00.90.11 Yeniden haddelemeye mahsus
olanlar
0 4,5 0 7(2) 9(2) 9(2) 9(2) 9(2)
7208.37.00.90.19 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.38.00.10.11 Yeniden haddelemeye mahsus
olanlar
0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.38.00.10.19 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.38.00.90.11 Yeniden haddelemeye mahsus
olanlar
0 4,5 0 7(2) 9(2) 9(2) 9(2) 9(2)
7208.38.00.90.19 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.39.00.10.11 Yeniden haddelemeye mahsus
olanlar
0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.39.00.10.19 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.39.00.90.11 Yeniden haddelemeye mahsus
olanlar
0 4,5 0 7(2) 9(2) 9(2) 9(2) 9(2)
7208.39.00.90.19 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.40.00.10.11 Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar 0 6,5 0 10,1 13 13 13 13
7208.40.00.10.19 Diğerleri 0 6,5 0 10,1 13 13 13 13
7208.40.00.90.11 Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar 0 6,5 0 10,1 13 13 13 13
7208.40.00.90.19 Diğerleri 0 6,5 0 10,1 13 13 13 13
7208.51.20.10.11 Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri 1250 mm. yi geçmeyenler 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.51.20.10.19 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.51.20.30.11 Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri 1250 mm. yi geçmeyenler 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.51.20.30.19 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.51.20.90.11 Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri 1250 mm. yi geçmeyenler 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.51.20.90.19 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.51.91.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.51.91.90.00 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.51.98.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.51.98.30.00 Geniş levhalar 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.51.98.90.00 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.52.10.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.52.10.90.00 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.52.91.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.52.91.90.00 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.52.99.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.52.99.90.00 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.53.10.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.53.10.90.00 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.53.90.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.53.90.90.00 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.54.00.10.11 Kalınlığı 2 mm. veya daha fazla
olanlar
0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.54.00.10.19 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.54.00.90.11 Kalınlığı 2 mm. veya daha fazla
olanlar
0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.54.00.90.19 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.90.20.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.90.20.10.12 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.90.20.20.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.90.20.20.12 Diğerleri 0 4,5 0 7 9 9 9 9
7208.90.80.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 0 0 0 0 0 0 0
7208.90.80.10.12 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7208.90.80.20.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 0 0 0 0 0 0 0
7208.90.80.20.12 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7209.15.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.15.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.16.10.00.11 Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.16.10.00.19 Diğerleri 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.16.90.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.16.90.90.00 Diğerleri 0 5 0 7,8(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3)
7209.17.10.00.11 Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.17.10.00.19 Diğerleri 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.17.90.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.17.90.90.00 Diğerleri 0 5 0 7,8(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3)
7209.18.10.00.11 Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.18.10.00.19 Diğerleri 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.18.91.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.18.91.90.00 Diğerleri 0 5 0 7,8(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3)
7209.18.99.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.18.99.90.00 Diğerleri 0 5 0 7,8(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3)
7209.25.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.25.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.26.10.00.11 Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.26.10.00.19 Diğerleri 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.26.90.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.26.90.90.00 Diğerleri 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.27.10.00.11 Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.27.10.00.19 Diğerleri 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.27.90.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.27.90.90.00 Diğerleri 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.28.10.00.11 Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.28.10.00.19 Diğerleri 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.28.90.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.28.90.90.00 Diğerleri 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.90.20.11.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.90.20.19.00 Diğerleri 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7209.90.80.21.00 Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7209.90.80.29.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.11.00.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.11.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.11.00.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.11.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.12.20.00.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.12.20.00.21 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.12.20.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.12.20.00.80 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.12.20.00.91 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.12.20.00.99 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.12.80.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.12.80.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.12.80.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.12.80.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.20.00.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.20.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.20.00.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.20.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.30.00.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.30.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.30.00.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.30.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.41.00.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.41.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.41.00.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.41.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.49.00.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.49.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.49.00.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.49.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.50.00.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.50.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.50.00.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.50.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.61.00.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.61.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.61.00.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.61.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.69.00.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 5 0 11,7 15 15 15 15
7210.69.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.69.00.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.69.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.70.10.00.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.70.10.00.21 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.70.10.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.70.80.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 5 0 11,7 15 15 15 15
7210.70.80.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.70.80.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.70.80.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.90.30.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.90.30.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.90.30.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.90.30.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.90.40.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.90.40.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.90.40.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.90.40.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.90.80.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.90.80.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7210.90.80.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya  dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7210.90.80.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7211.13.00.11.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.13.00.19.00 Diğerleri 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.13.00.20.00 Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
hariç)
0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.13.00.31.11 Şeritler 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.13.00.31.12 Saclar 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.13.00.39.11 Şeritler 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.13.00.39.12 Saclar 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.14.00.10.00 Rulo halinde sac taslakları (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç) 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.14.00.21.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.14.00.21.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 10 10 10 10
7211.14.00.29.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.14.00.29.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 10 10 10 10
7211.14.00.31.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.14.00.39.00 Diğerleri 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.14.00.41.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.14.00.49.00 Diğerleri 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.14.00.50.00 Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç) 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.19.00.10.00 Rulo halinde sac taslakları (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç) 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.19.00.21.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.19.00.29.00 Diğerleri 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.19.00.31.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.19.00.39.00 Diğerleri 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.19.00.50.00 Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç) 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.23.20.10.00 Şeritler 0 0 0 0 0 0 0 0
7211.23.20.20.00 Yassı çubuklar  0 0 0 0 0 0 0 0
7211.23.20.90.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 5 0 11,7 15 15 15 15
7211.23.20.90.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7211.23.30.00.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 0 10 10 10 10
7211.23.30.00.21 Şeritler 0 0 0 0 10 10 10 10
7211.23.30.00.22 Yassı çubuklar 0 0 0 0 10 10 10 10
7211.23.80.10.00 Şeritler 0 0 0 0 0 0 0 0
7211.23.80.20.00 Yassı çubuklar 0 0 0 0 0 0 0 0
7211.23.80.90.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 0 10 10 10 10
7211.23.80.90.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 5 0 11,7 15 15 15 15
7211.29.00.10.11 Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat % 0,6 dan az karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7211.29.00.10.12 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7211.29.00.21.00 Ağırlık itibariyle % 0,6  karbon içerenler 0 5 0 11,7 15 15 15 15
7211.29.00.29.00 Diğerleri 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.29.00.31.00 Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat % 0,6 dan az karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7211.29.00.39.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7211.90.20.11.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7211.90.20.19.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7211.90.20.21.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.90.20.21.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7211.90.20.22.00 Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle %0,6 veya   daha  fazla  karbon   içerenler
hariç)
0 0 0 0 0 0 0 0
7211.90.20.29.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 0 7,5 0 0 15 15 15 15
7211.90.20.29.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7211.90.80.11.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7211.90.80.19.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7211.90.80.21.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.90.80.21.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7211.90.80.22.00 Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle %0,6 veya   daha  fazla  karbon   içerenler
hariç)
0 0 0 0 0 0 0 0
7211.90.80.29.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7211.90.80.29.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.10.10.00.11 Elektrolitik tenekeler ve sıcak daldırma (kok) tenekeler 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.10.10.00.19 Diğerleri 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.10.90.11.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.10.90.11.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7212.10.90.19.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.10.90.19.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7212.10.90.21.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.10.90.21.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7212.10.90.29.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.10.90.29.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7212.20.00.11.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.20.00.11.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7212.20.00.19.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.20.00.19.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7212.20.00.21.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.20.00.21.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7212.20.00.29.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.20.00.29.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7212.30.00.11.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.30.00.11.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7212.30.00.19.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.30.00.19.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7212.30.00.21.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.30.00.21.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7212.30.00.29.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.30.00.29.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7212.40.20.11.11 Teneke (sadece cilalanmış) 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.40.20.11.21 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.40.20.11.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.40.20.19.11 Teneke (sadece cilalanmış) 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.40.20.19.21 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.40.20.19.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.40.20.21.11 Teneke  0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.40.20.21.21 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.40.20.21.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.40.20.29.11 Teneke  0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.40.20.29.21 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.40.20.29.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.40.80.10.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.40.80.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.40.80.10.21 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7212.40.80.90.11 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.40.80.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.40.80.90.21 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7212.50.20.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.50.20.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.50.30.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.50.30.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.50.40.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.50.40.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.50.61.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.50.61.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.50.69.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.50.69.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.50.90.10.11 Kurşunla kaplanmış olanlar 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.50.90.10.19 Diğerleri 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.50.90.10.20 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.50.90.90.11 Kurşunla kaplanmış olanlar 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.50.90.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.50.90.90.20 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.60.00.11.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.60.00.11.21 Sıcak haddelenmiş (sadece plakaj yapılmış) 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.60.00.11.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.60.00.19.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.60.00.19.21 Sıcak haddelenmiş (sadece plakaj yapılmış) 0 7,5 0 11,7 15 15 15 15
7212.60.00.19.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.60.00.21.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.60.00.21.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7212.60.00.29.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7212.60.00.29.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7213.10.00.00.00 Haddeleme işlemi sırasında üzerlerinde çentikler, yivler, oluklar veya  diğer   şekil  bozuklukları bulunanlar 0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.20.00.00.11 Civata ve somun imali için filmaşin 0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.20.00.00.12 Elektrot imali için filmaşin  0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.20.00.00.13 Tel ve çivi imali için filmaşin 0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.20.00.00.19 Diğerleri 0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.91.10.00.00 Betonun takviyesinde kullanılan türden olanlar 0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.91.20.00.00 Tekerlek dış lastiği çelik kordunda  kullanılacak türde olanlar 0 5,9(4) 0 9,3(4) 30(4) 30(4) 30(4) 30(4)
7213.91.41.00.11 Civata ve somun imali için filmaşin 0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.91.41.00.12 Elektrot imali için filmaşin  0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.91.41.00.13 Tel ve çivi imali için filmaşin 0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.91.41.00.19 Diğerleri 0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.91.49.00.11 Civata ve somun imali için filmaşin 0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.91.49.00.12 Elektrot imali için filmaşin  0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.91.49.00.13 Tel ve çivi imali için filmaşin 0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.91.49.00.19 Diğerleri 0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.91.70.10.11 Civata ve somun imali için filmaşin 0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.91.70.10.12 Elektrot imali için filmaşin  0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.91.70.10.13 Tel ve çivi imali için filmaşin 0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.91.70.10.19 Diğerleri 0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.91.70.90.00 Diğerleri 0 5,9 0 9,3 40 40 40 40
7213.91.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,75'den fazla karbon içerenler 0 5,9 0 9,3 40 40 40 40
7213.99.10.00.11 Civata ve somun imali için filmaşin 0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.99.10.00.12 Elektrot imali için filmaşin  0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.99.10.00.13 Tel ve çivi imali için filmaşin 0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.99.10.00.19 Diğerleri 0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.99.90.10.11 Civata ve somun imali için filmaşin 0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.99.90.10.12 Elektrot imali için filmaşin  0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.99.90.10.13 Tel ve çivi imali için filmaşin 0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.99.90.10.19 Diğerleri 0 6 0 9,3 30 30 30 30
7213.99.90.90.00 Diğerleri 0 5,9 0 9,3 40 40 40 40
7214.10.00.00.00 Dövülmüş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7214.20.00.00.11 Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.20.00.00.12 Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.20.00.00.13 Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.20.00.00.14 Enine kesiti 26 mm.den fazla olan yuvarlak çubuklar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.20.00.00.15 Dört köşeli çubuklar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.20.00.00.16 Altı köşeli çubuklar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.20.00.00.19 Diğer köşeli çubuklar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.30.00.00.11 Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0(5) 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.30.00.00.12 Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0(5) 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.30.00.00.13 Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0(5) 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.30.00.00.14 Enine kesiti 26 mm. den büyük olan yuvarlak çubuklar 0(5) 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.30.00.00.15 Dört köşeli çubuklar 0(5) 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.30.00.00.16 Altı köşeli çubuklar 0(5) 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.30.00.00.19 Diğer köşeli çubuklar 0(5) 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.91.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,25'den az karbon içerenler 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.91.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla karbon içerenler 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.99.10.00.00 Betonun takviyesinde kullanılan türde olanlar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.99.31.00.00 80 mm. veya daha fazla olanlar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.99.39.00.11 Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.99.39.00.12 Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.99.39.00.13 Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.99.39.00.14 Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.99.50.00.11 Dört köşeli çubuklar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.99.50.00.12 Altı köşeli çubuklar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.99.50.00.19 Diğer çubuklar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.99.71.00.00 80 mm. veya daha fazla olanlar  0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.99.79.00.11 Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.99.79.00.12 Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.99.79.00.13 Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.99.79.00.14 Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.99.95.10.11 Dört köşeli çubuklar 0 7,5 0 11,7 40 40 40 40
7214.99.95.10.12 Altı köşeli çubuklar 0 7,5 0 11,7 40 40 40 40
7214.99.95.10.19 Diğer çubuklar 0 7,5 0 11,7 40 40 40 40
7214.99.95.90.11 Dört köşeli çubuklar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.99.95.90.12 Altı köşeli çubuklar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7214.99.95.90.19 Diğer çubuklar 0 7,5 0 11,7 30 30 30 30
7215.10.00.00.11 Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar 0 0 0 0 0 0 0 0
7215.10.00.00.12 Soğuk olarak şekil verilmiş köşeli çubuklar 0 0 0 0 0 0 0 0
7215.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7215.50.11.00.00 Enine kesiti dikdörtgen (kare hariç) ve dört yüzü haddelenmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7215.50.19.00.11 Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar 0 0 0 0 0 0 0 0
7215.50.19.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7215.50.80.10.11 Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar 0 0 0 0 0 0 0 0
7215.50.80.10.12 Soğuk olarak şekil verilmiş köşeli çubuklar 0 0 0 0 0 0 0 0
7215.50.80.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7215.50.80.20.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7215.90.00.00.11 Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) 0(5) 0 0 10,9 14 14 14 14
7215.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7216.10.00.10.11 U şeklinde profiller 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.10.00.10.12 I şeklinde profiller 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.10.00.10.13 H şeklinde olanlar 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.10.00.90.11 U şeklinde profiller 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.10.00.90.12 I şeklinde profiller 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.10.00.90.13 H şeklinde olanlar 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.21.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.21.00.90.00 Diğerleri 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.22.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.22.00.90.00 Diğerleri 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.31.10.10.11 Flanş yüzleri paralel olanlar 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.31.10.10.19 Diğerleri 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.31.10.90.11 Flanş yüzleri paralel olanlar 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.31.10.90.19 Diğerleri 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.31.90.10.11 Flanş yüzleri paralel olanlar 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.31.90.10.19 Diğerleri 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.31.90.90.11 Flanş yüzleri paralel olanlar 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.31.90.90.19 Diğerleri 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.32.11.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.32.11.90.00 Diğerleri 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.32.19.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.32.19.90.00 Diğerleri 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.32.91.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.32.91.90.00 Diğerleri 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.32.99.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.32.99.90.00 Diğerleri 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.33.10.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 5,6 0 13,2 17 17 17 17
7216.33.10.90.00 Diğerleri 0 5,6 0 13,2 17 17 17 17
7216.33.90.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.33.90.90.00 Diğerleri 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.40.10.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.40.10.90.00 Diğerleri 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.40.90.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.40.90.90.00 Diğerleri 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.50.10.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.50.10.90.00 Diğerleri 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.50.91.00.00 Lama demiri 0 3,5 0 5,4 7 7 7 7
7216.50.99.10.11 Z şeklinde olanlar 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.50.99.10.19 Diğerleri 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.50.99.91.00 Z şeklinde olanlar 0 8,5 0 13,2 17 17 17 17
7216.50.99.99.00 Diğerleri 0 1 0 2,4 3,1 3,1 3,1 3,1
7216.61.10.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7216.61.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7216.61.90.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7216.61.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7216.69.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7216.69.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7216.91.10.10.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7216.91.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7216.91.80.10.11 Kalınlığı 2,5 mm.den az olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7216.91.80.10.12 Kalınlığı 2,5 mm. veya daha fazla olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7216.91.80.10.21 Kalınlığı 2,5 mm.den az olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7216.91.80.10.22 Kalınlığı 2,5 mm. veya daha fazla olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7216.91.80.90.11 Kalınlığı 2,5 mm.den az olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7216.91.80.90.12 Kalınlığı 2,5 mm. veya daha fazla olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7216.91.80.90.21 Kalınlığı 2,5 mm.den az olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7216.91.80.90.22 Kalınlığı 2,5 mm. veya daha fazla olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7216.99.00.10.11 Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) olanlar 0 3,5 0 5,4 7 7 7 7
7216.99.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7216.99.00.90.11 Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) olanlar 0 3,5 0 5,4 7 7 7 7
7216.99.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.10.10.00.00 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.10.31.00.11 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.10.31.00.12 Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar  0 0 0 0 0 0 0 0
7217.10.31.00.13 Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.10.39.00.11 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.10.39.00.12 Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar  0 0 0 0 0 0 0 0
7217.10.39.00.13 Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.10.50.00.11 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.10.50.00.12 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.10.50.00.13 Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar  0 0 0 0 0 0 0 0
7217.10.50.00.14 Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.10.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.20.10.00.00 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.20.30.00.11 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.20.30.00.12 Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar  0 0 0 0 0 0 0 0
7217.20.30.00.13 Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.20.50.00.11 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.20.50.00.12 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.20.50.00.13 Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar  0 0 0 0 0 0 0 0
7217.20.50.00.14 Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.20.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.30.41.00.00 Bakırla kaplanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.30.49.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.30.50.00.11 Enine  kesitinin  en  geniş yeri 0,8 mm.den az olanların bakırla kaplanmış olanları 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.30.50.00.12 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm veya  1,5 mm. (1,5 dahil)ye  kadar olanların bakırla kaplanmış olanları 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.30.50.00.13 Enine kesitinin en geniş yeri 1,5 -6 mm (6 dahil) ye kadar  olanların  bakırla  kaplanmış olanları 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.30.50.00.14 Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanların bakırla kaplanmış olanları 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.30.50.00.15 Enine kesitinin en  geniş yeri 0,8 mm.den az olanların  diğer adi  metallerle  kaplanmış olanları 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.30.50.00.16 Enine   kesitinin  en  geniş  yeri  0,8  mm.  veya   1,5  mm.  (1,5 dahil)  ye   kadar olanların diğer adi metallerle kaplanmış olanları 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.30.50.00.17 Enine  kesitinin  en  geniş  yeri  1,5 - 6 mm (6 dahil)ye  kadar  olanların  diğer adi metallerle kaplanmış olanları 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.30.50.00.18 Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanların diğer  adi  metallerle  kaplanmış olanları 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.30.90.00.00 Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.90.20.00.11 Plastik kaplı olanlar  0 0 0 0 0 0 0 0
7217.90.20.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.90.50.00.11 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.'den az olanların plastikle kaplanmış olanları 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.90.50.00.12 Enine  kesitinin  en  geniş yeri 0,8 mm. veya  1,5  mm.  (1,5 dahil) ye  kadar  olanların plastikle kaplanmış olanları 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.90.50.00.13 Enine  kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm.(6 dahil) ye  kadar olanların plastikle kaplanmış olanları 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.90.50.00.14 Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanların plastikle kaplanmış olanları 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.90.50.00.15 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.'den az olanların diğer  maddelerle  kaplanmış olanları 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.90.50.00.16 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanların diğer maddelerle kaplanmış olanları 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.90.50.00.17 Enine  kesitinin en geniş yeri 1,5-6  mm.(6 dahil)ye kadar olanların diğer maddelerle kaplanmış olanları 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.90.50.00.18 Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm. den  fazla olanların diğer maddelerle kaplanmış olanları 0 0 0 0 0 0 0 0
7217.90.90.00.00 Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7218.10.00.00.00 Külçe veya diğer ilk şekillerde 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 0,7
7218.91.10.00.11 Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 0,7
7218.91.10.00.12 Dövülmüş 0 0 0 0 0 0 0 0
7218.91.80.00.11 Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 0,7
7218.91.80.00.12 Dövülmüş 0 0 0 0 0 0 0 0
7218.99.11.00.11 Levha blokları 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 0,7
7218.99.11.00.12 Sac platinaları 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 0,7
7218.99.11.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 0,7
7218.99.19.00.00 Dövülmüş 0 0 0 0 0 0 0 0
7218.99.20.00.00 Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 0,7
7218.99.80.00.11 Levha blokları 0 0 0 0 0 0 0 0
7218.99.80.00.12 Sac platinaları 0 0 0 0 0 0 0 0
7218.99.80.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7219.11.00.00.11 Sac taslağı 0 0 0 0 2 2 2 2
7219.11.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 2 2 2 2
7219.12.10.00.11 Sac taslağı 0 0 0 0 0 0 0 0
7219.12.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7219.12.90.00.11 Sac taslağı 0 0 0 0 0 0 0 0
7219.12.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7219.13.10.00.11 Sac taslağı 0 0 0 0 0 0 0 0
7219.13.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7219.13.90.00.11 Sac taslağı 0 0 0 0 0 0 0 0
7219.13.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7219.14.10.00.11 Sac taslağı 0 0 0 0 0 0 0 0
7219.14.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7219.14.90.00.11 Sac taslağı 0 0 0 0 0 0 0 0
7219.14.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7219.21.10.00.11 Saclar 0 0 0 0 2 2 2 2
7219.21.10.00.12 Geniş levhalar 0 0 0 0 2 2 2 2
7219.21.90.00.11 Saclar 0 0 0 0 2 2 2 2
7219.21.90.00.12 Geniş levhalar 0 0 0 0 2 2 2 2
7219.22.10.00.11 Saclar 0 0 0 0 2 2 2 2
7219.22.10.00.12 Geniş levhalar 0 0 0 0 2 2 2 2
7219.22.90.00.11 Saclar 0 0 0 0 2 2 2 2
7219.22.90.00.12 Geniş levhalar 0 0 0 0 2 2 2 2
7219.23.00.00.11 Saclar 0 0 0 0 2 2 2 2
7219.23.00.00.12 Geniş levhalar 0 0 0 0 2 2 2 2
7219.24.00.00.11 Saclar 0 0 0 0 2 2 2 2
7219.24.00.00.12 Geniş levhalar 0 0 0 0 2 2 2 2
7219.31.00.00.00 Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar 0 0 0 0 10 10 10 10
7219.32.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0 0 0 0 10 10 10 10
7219.32.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler 0 0 0 0 10 10 10 10
7219.33.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0 0 0 0 10 10 10 10
7219.33.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler 0 0 0 0 10 10 10 10
7219.34.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0 0 0 0 10 10 10 10
7219.34.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler 0 0 0 0 10 10 10 10
7219.35.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0 0 0 0 10 10 10 10
7219.35.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler 0 0 0 0 10 10 10 10
7219.90.20.00.00 Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar 0 0 0 0 2 2 2 2
7219.90.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7220.11.00.00.11 Sac taslağı 0 0 0 0 2 2 2 2
7220.11.00.00.12 Saclar 0 0 0 0 2 2 2 2
7220.11.00.00.13 Şeritler 0 0 0 0 2 2 2 2
7220.12.00.00.11 Sac taslağı 0 0 0 0 2 2 2 2
7220.12.00.00.12 Saclar 0 0 0 0 2 2 2 2
7220.12.00.00.13 Şeritler 0 0 0 0 2 2 2 2
7220.20.21.00.11 Genişliği 500 mm. yi geçenler 0 0 0 0 10 10 10 10
7220.20.21.00.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7220.20.29.00.11 Genişliği 500 mm. yi geçenler 0 0 0 0 10 10 10 10
7220.20.29.00.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7220.20.41.00.11 Genişliği 500 mm. yi geçenler 0 0 0 0 10 10 10 10
7220.20.41.00.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7220.20.49.00.11 Genişliği 500 mm. yi geçenler 0 0 0 0 10 10 10 10
7220.20.49.00.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7220.20.81.00.11 Genişliği 500 mm. yi geçenler 0 0 0 0 10 10 10 10
7220.20.81.00.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7220.20.89.00.11 Genişliği 500 mm. yi geçenler 0 0 0 0 10 10 10 10
7220.20.89.00.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7220.90.20.00.11 Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil)  0 0 0 0 2 2 2 2
7220.90.20.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7220.90.20.00.21 Sıcak haddelenmiş sadece plakaj yapılmış  0 0 0 0 2 2 2 2
7220.90.20.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7220.90.20.00.39 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7220.90.80.00.11 Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil)  0 0 0 0 2 2 2 2
7220.90.80.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7220.90.80.00.21 Sıcak haddelenmiş sadece plakaj yapılmış  0 0 0 0 2 2 2 2
7220.90.80.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7220.90.80.00.39 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7221.00.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0 0 0 0 3 3 3 3
7221.00.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler 0 0 0 0 3 3 3 3
7222.11.11.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0 0 0 0 3 3 3 3
7222.11.19.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler 0 0 0 0 3 3 3 3
7222.11.81.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0 0 0 0 3 3 3 3
7222.11.89.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler 0 0 0 0 3 3 3 3
7222.19.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0 0 0 0 3 3 3 3
7222.19.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler 0 0 0 0 3 3 3 3
7222.20.11.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7222.20.19.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7222.20.21.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7222.20.29.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7222.20.31.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7222.20.39.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7222.20.81.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7222.20.89.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7222.30.51.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7222.30.91.00.00 Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7222.30.97.00.11 Sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, sadece   plakaj   ameliyesine  tabi
tutulmuş
0 0 0 0 3 3 3 3
7222.30.97.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7222.40.10.00.00 Sadece sıcak haddelenmiş veya çekilmiş 0 0 0 0 3 3 3 3
7222.40.50.00.00 Sadece soğuk olarak şekil verilmiş veya bitirilmiş 0 0 0 0 0 0 0 0
7222.40.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7223.00.11.00.00 Ağırlık itibariyle % 28 veya daha fazla,fakat % 31'den fazla  olmayan nikel ve % 20 veya daha fazla, fakat % 22'den  fazla olmayan krom içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7223.00.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7223.00.91.00.00 Ağırlık  itibariyle  % 13 veya  daha fazla,  fakat % 25'den fazla  olmayan  krom  ve % 3,5 veya daha fazla, fakat % 6'dan  fazla olmayan aluminyum içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7223.00.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7224.10.10.00.00 Takım çeliğinden olanlar 0 0 0 0 3 3 3 3
7224.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 3 3 3 3
7224.90.02.00.00 Takım çeliğinden olanlar 0 0 0 0 3 3 3 3
7224.90.03.00.11 Blumlar 0 7 0 10,9 14 14 14 14
7224.90.03.00.12 Kütükler 0 7 0 10,9 14 14 14 14
7224.90.05.00.11 Blumlar 0 7 0 10,9 14 14 14 14
7224.90.05.00.12 Kütükler 0 7 0 10,9 14 14 14 14
7224.90.07.00.11 Blumlar 0 7 0 10,9 14 14 14 14
7224.90.07.00.12 Kütükler 0 7 0 10,9 14 14 14 14
7224.90.14.00.11 Blumlar 0 7 0 10,9 14 14 14 14
7224.90.14.00.12 Kütükler 0 7 0 10,9 14 14 14 14
7224.90.18.00.11 Blumlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7224.90.18.00.12 Kütükler 0 0 0 0 0 0 0 0
7224.90.31.00.11 Levha blokları 0 0 0 2,1 4,2 4,2 4,2 4,2
7224.90.31.00.12 Sac platinaları 0 0 0 2,1 4,2 4,2 4,2 4,2
7224.90.31.00.19 Diğerleri 0 0 0 2,1 4,2 4,2 4,2 4,2
7224.90.38.00.11 Levha blokları 0 0 0 2,1 4,2 4,2 4,2 4,2
7224.90.38.00.12 Sac platinaları 0 0 0 2,1 4,2 4,2 4,2 4,2
7224.90.38.00.19 Diğerleri 0 0 0 2,1 4,2 4,2 4,2 4,2
7224.90.90.00.11 Dövme taslakları 0 0 0 0 0 0 0 0
7224.90.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7224.90.90.00.21 Levha blokları 0 0 0 0 0 0 0 0
7224.90.90.00.22 Sac platinaları 0 0 0 0 0 0 0 0
7224.90.90.00.23 Dövme taslakları 0 0 0 0 0 0 0 0
7224.90.90.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7225.11.00.00.00 Taneleri yönlendirilmiş 0 0 0 0 6 6 6 6
7225.19.10.00.11 Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kayıbı olanlar 0 0 0 4 6 6 6 6
7225.19.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 4 6 6 6 6
7225.19.90.00.00 Soğuk çekilmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7225.30.10.00.00 Takım çeliğinden olanlar 0 0 0 4 6 6 6 6
7225.30.30.00.11 Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  0 0 0 0 6 6 6 6
7225.30.30.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7225.30.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6(6) 6(6) 6(6) 6(6)
7225.40.12.00.00 Takım çeliğinden olanlar 0 0 0 4(7) 6(7) 6(7) 6(7) 6(7)
7225.40.15.00.11 Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  0 0 0 0 6 6 6 6
7225.40.15.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7225.40.40.00.00 Kalınlığı 10 mm. yi geçenler 0 0 0 4 6 6 6 6
7225.40.60.00.00 Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyenler 0 0 0 4 6 6 6 6
7225.40.90.00.00 Kalınlığı 4,75 mm. den az olanlar 0 0 0 4 6 6 6 6
7225.50.20.00.21 Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  0 0 0 0 6 6 6 6
7225.50.20.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7225.50.20.00.31 Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  0 0 0 0 6 6 6 6
7225.50.20.00.39 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7225.50.80.00.11 Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar 0 0 0 4 6 6 6 6
7225.50.80.00.12 Kalınlığı 3mm. den az olanlar 0 0 0 4 6 6 6 6
7225.91.00.00.10 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden  (kare dahil) başka şekillerde basitçe
kesilmiş 
0 0 0 0 6 6 6 6
7225.91.00.00.90 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7225.92.00.00.10 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare  dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 0 0 0 6 6 6 6
7225.92.00.00.90 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7225.99.00.00.10 Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 0 0 0 0 6 6 6 6
7225.99.00.00.90 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7226.11.00.00.10 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 0 6 6 6 6
7226.11.00.00.90 Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7226.19.10.00.11 Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kayıbı olanlar 0 0 0 4 6 6 6 6
7226.19.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 4 6 6 6 6
7226.19.80.00.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7226.19.80.00.12 Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7226.20.00.00.11 Sadece sıcak haddelenmiş 0 0 0 0 6 6 6 6
7226.20.00.00.12 Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup, genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 0 0 0 0 6 6 6 6
7226.20.00.00.13 Sadece  soğuk  haddelenmiş veya sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 0 6 6 6 6
7226.20.00.00.21 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7226.91.20.00.00 Takım çeliğinden olanlar 0 0 0 4(7) 6(7) 6(7) 6(7) 6(7)
7226.91.91.00.00 Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar 0 0 0 4 6 6 6 6
7226.91.99.00.00 Kalınlığı 4,75 mm.'den az olanlar 0 0 0 4 6 6 6 6
7226.92.00.00.11 Genişliği 500 mm.yi geçenler 0 0 0 0 6 6 6 6
7226.92.00.00.12 Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 0 0 0
7226.99.10.00.00 Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar 0 0 0 4 6 6 6 6
7226.99.30.00.00 Başka surette çinko ile kaplanmış olanlar 0 0 0 4 6 6 6 6
7226.99.70.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6 6 6 6
7227.10.00.00.00 Yüksek hız çeliğinden 0 0 0 4 6 6 6 6
7227.20.00.00.00 Siliko manganez çeliğinden 0 0 0 5,3 8 8 8 8
7227.90.10.00.00 Ağırlık  itibariyle  % 0,0008  veya  daha  fazla  bor  ile  bu  fasılın  1 (f)  notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi içerenler 0 0 0 1,5 40 40 40 40
7227.90.50.00.00 Ağırlık  itibariyle en az  %  0,9  en  fazla %1,15 karbon, en az  % 0,5, en fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla  % 0,5 molibden içerenler 0 0 0 1,5 3 3 3 3
7227.90.95.00.00 Diğerleri 0 0 0 1,5 3 3 3 3
7228.10.20.00.00 Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş; sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) 0 3,5 0 5,4 7 7 7 7
7228.10.50.00.00 Dövülmüş  0 0 0 0 0 0 0 0
7228.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7228.20.10.00.00 Enine  kesiti  dikdörtgen şeklinde (kare hariç), dört yüzeyi de haddelenmiş  0 5 0 7,8 10 10 10 10
7228.20.91.00.00 Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş; sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7228.20.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7228.30.20.00.00 Takım çeliğinden olanlar 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7228.30.41.00.00 Çapı 80 mm. veya daha fazla, enine kesiti daire şeklinde olanlar 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7228.30.49.00.00 Diğerleri 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7228.30.61.00.00 Çapı 80 mm. veya daha fazla olanlar 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7228.30.69.00.00 Çapı 80 mm .den az olanlar 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7228.30.70.00.00 Enine kesiti dikdörtgen şeklinde olanlar (kare hariç), dört  yüzeyi de  sıcak haddelenmiş olanlar 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7228.30.89.00.00 Diğerleri 0 5 0 7,8 10 10 10 10
7228.40.10.00.00 Takım çeliğinden olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7228.40.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7228.50.20.00.00 Takım çeliğinden olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7228.50.40.00.00 Ağırlık  itibariyle  en  az   %  0,9  en fazla % 1,15 karbon,en az % 0,5, en fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla % 0,5 molibden içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
7228.50.61.00.00 Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7228.50.69.00.00 Çapı 80 mm .den az olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7228.50.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7228.60.20.00.00 Takım çeliğinden olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
7228.60.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7228.70.10.00.00 Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş 0 4,5 0 7,0 9 9 9 9
7228.70.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
7228.80.00.00.10 Alaşımlı çelikten 0 0 0 0 3,6 3,6 3,6 3,6
7228.80.00.00.90 Alaşımsız çelikten 0 0 0 0 4 4 4 4
7229.20.00.00.11 Çıplak teller 0 0 0 0 0 0 0 0
7229.20.00.00.12 Kaplanmış teller 0 0 0 0 0 0 0 0
7229.90.20.00.00 Yüksek hız çeliğinden 0 0 0 0 0 0 0 0
7229.90.50.00.11 Çıplak teller 0 0 0 0 0 0 0 0
7229.90.50.00.12 Kaplanmış teller 0 0 0 0 0 0 0 0
7229.90.90.00.11 Çıplak teller 0 0 0 0 0 0 0 0
7229.90.90.00.12 Kaplanmış teller 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Dikişsiz çelik çekme boru imal eden tesislerin, yuvarlak kesitli kütükleri doğrudan ithalatında, gümrük vergisi geçici bir süre %0 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.
(2) Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac üreten tesislerin doğrudan ithalatı için geçici bir süre %5  uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.
(3) Galvanizli sac üreten tesislerin doğrudan ithalatı için geçici bir süre %7, boyalı sac üreten tesislerin doğrudan ithalatı için geçici bir süre %5 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.
(4) Tekerlek dış lastiği çelik kordu ve lastik teli imal eden tesislerin doğrudan ithalatı için geçici bir süre % 0 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.
(5)Ürdün için bu oran yerine Diğer Ülkeler sütununda belirtilen gümrük vergisi oranı tatbik edilir.
(6) Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac üreten tesislerin doğrudan ithalatı için geçici bir süre %4  uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.
(7)  Kalıp üretiminde kullanılmaya mahsus olanların kalıp üreticileri tarafından doğrudan ithalatında geçici bir süre %0 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238912 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238912 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?