İthalat Rejimi Kararı II Sayılı Liste (78,79,80 ve 81. Fasıllara)

78. FASIL
G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
        5  
1 2 3 4 6 7 8 9
7801.10.00.00.00 Rafine edilmiş kurşun 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5
7801.91.00.00.11 Ağırlık  itibariyle % 0,02 veya daha  fazla gümüş  içeren, rafine  edilmeye  mahsus olanlar (külçe kurşun) (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
7801.91.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5
7801.99.10.00.00 Ağırlık  itibariyle % 0,02 veya daha  fazla gümüş  içeren, rafine  edilmeye  mahsus olanlar (külçe kurşun) (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
7801.99.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2,5
7802.00.00.00.00 Kurşun döküntü ve hurdaları 0 0 0 0 0 0 0 0
7804.11.00.00.00 Saclar, yapraklar ve şeritler (mesnetleri hariç kalınlıkları 0,2 mm.yi geçmeyenler) 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7804.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7804.20.00.00.00 Kurşun tozları ve ince pullar 0 0 0 0 0 0 0 0
7806.00.10.00.00 Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar  0 0 0 0 0 0 0 0
7806.00.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,5 5
(1) Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. 
79. FASIL
G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
        5  
1 2 3 4 6 7 8 9
7901.11.00.10.11 İşlenmemiş elektrolitik  olan külçe
çinko
0 0 0 0 0 2,5(1) 2,5(1) 2,5(1)
7901.11.00.10.12 İşlenmemiş elektrolitik olmayan külçe
çinko
0 0 0 0 0 2,5(1) 2,5(1) 2,5(1)
7901.11.00.90.00 Diğerleri  0 0 0 0 0 2,5(1) 2,5(1) 2,5(1)
7901.12.10.10.11 İşlenmemiş elektrolitik  olan külçe
çinko
0 0 0 0 0 2,5(1) 2,5(1) 2,5(1)
7901.12.10.10.12 İşlenmemiş elektrolitik olmayan külçe
çinko
0 0 0 0 0 2,5(1) 2,5(1) 2,5(1)
7901.12.10.90.00 Diğerleri  0 0 0 0 0 2,5(1) 2,5(1) 2,5(1)
7901.12.30.10.00 Külçe 0 0 0 0 0 2,5(1) 2,5(1) 2,5(1)
7901.12.30.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,5(1) 2,5(1) 2,5(1)
7901.12.90.10.00 Külçe 0 0 0 0 0 2,5(1) 2,5(1) 2,5(1)
7901.12.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,5(1) 2,5(1) 2,5(1)
7901.20.00.00.00 Çinko alaşımları 0 0 0 0 0 2,5(1) 2,5(1) 2,5(1)
7902.00.00.00.00 Çinko döküntü ve hurdaları 0 0 0 0 0 0 0 0
7903.10.00.00.00 İnce tozlar 0 0 0 0 0 2,5 2,5 2,5
7903.90.00.00.11 Tozlar 0 0 0 0 0 2,5 2,5 2,5
7903.90.00.00.12 İnce pullar 0 0 0 0 0 2,5 2,5 2,5
7904.00.00.10.00 İçi boş profiller  0 0 0 0 0 0 1,5 5
7904.00.00.90.11 İçi dolu profiller 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7904.00.00.90.12 Çubuklar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7904.00.00.90.13 Teller 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7905.00.00.10.00 Levhalar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7905.00.00.90.11 Saclar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7905.00.00.90.12 Yapraklar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7905.00.00.90.13 Şeritler 0 0 0 0 0 0 1,5 5
7907.00.00.10.00 Çinkodan ince ve kalın borular ve ince ve kalın boru bağlantı parçaları
(rakorlar, dirsekler, manşonlar gibi)
0 0 0 0 0 0 1,5 5
7907.00.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,5 5
(1) Geçici bir süre için %0 uygulanır.
80. FASIL
G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
        5  
1 2 3 4 6 7 8 9
8001.10.00.00.00 Alaşımsız kalay 0 0 0 0 0 0 0 0
8001.20.00.00.00 Kalay alaşımları 0 0 0 0 0 0 0 0
8002.00.00.00.00 Kalay döküntü ve hurdaları 0 0 0 0 0 0 0 0
8003.00.00.10.00 İçi  boş  profiller  0 0 0 0 0 0 0 0
8003.00.00.90.11 Kalay alaşımlarından içi dolu profiller 0 0 0 0 0 0 0 0
8003.00.00.90.12 Alaşımsız kalaydan içi dolu profiller 0 0 0 0 0 0 0 0
8003.00.00.90.13 Kalay alaşımlarından  çubuklar 0 0 0 0 0 0 0 0
8003.00.00.90.14 Alaşımsız kalaydan çubuklar 0 0 0 0 0 0 0 0
8003.00.00.90.15 Kalay alaşımlarından teller 0 0 0 0 0 0 0 0
8003.00.00.90.16 Alaşımsız kalaydan teller 0 0 0 0 0 0 0 0
8007.00.10.10.11 Kalay alaşımlarından olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
8007.00.10.10.12 Alaşımsız kalaydan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
8007.00.10.90.11 Kalay alaşımlarından olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
8007.00.10.90.12 Alaşımsız kalaydan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
8007.00.80.11.00 M2 ağırlığı 1 kg.ı geçen yaprak ve
şeritler
0 0 0 0 0 0 0 0
8007.00.80.19.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
8007.00.80.21.00 Kalaydan ince ve kalın borular ve boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler manşonlar ve benzerleri) 0 0 0 0 0 0 0 0
8007.00.80.29.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
 
81. FASIL
G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
        5  
1 2 3 4 6 7 8 9
8101.10.00.00.00 Tozlar 0 0 0 0 0 5 5 5
8101.94.00.00.00 İşlenmemiş tungsten (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubukIar dahil) 0 0 0 0 0 5 0 5
8101.96.00.00.00 Teller 0 0 0 0 0 0 2,1 6
8101.97.00.10.00 Döküntüler 0 0 0 0 0 0 0 0
8101.97.00.90.00 Hurdalar 0 0 0 0 0 0 0 0
8101.99.10.00.00 Çubuklar ve miller(sadece sinterlenme yoluyla elde edilenler hariç), profiller, saclar, şeritler ve yapraklar 0 0 0 0 0 0 2,1 6
8101.99.90.10.00 Tungstenden mamul eşya 0 0 0 0 0 0 2,4 7
8101.99.90.90.11 Tungstenden mamul flamanlar  0 0 0 0 0 0 2,4 7
8101.99.90.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,4 7
8102.10.00.00.00 Tozlar 0 0 0 0 0 4 4 4
8102.94.00.00.00 İşlenmemiş molibden (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubukIar dahil) 0 0 0 0 0 3 3 3
8102.95.00.00.11 Çubuklar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
8102.95.00.00.12 Profiller 0 0 0 0 0 0 1,5 5
8102.95.00.00.13 Saclar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
8102.95.00.00.14 Şeritler 0 0 0 0 0 0 1,5 5
8102.95.00.00.15 Yapraklar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
8102.96.00.00.00 Teller 0 0 0 0 0 0 2,6 6,1
8102.97.00.10.00 Döküntüler 0 0 0 0 0 0 0 0
8102.97.00.90.00 Hurdalar 0 0 0 0 0 0 0 0
8102.99.00.00.11 Molibdenden mamul flamanlar 0 0 0 0 0 0 2,4 7
8102.99.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,4 7
8103.20.00.10.00 İşlenmemiş tantal (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil) 0 0 0 0 0 0 0 0
8103.20.00.90.00 Tozlar 0 0 0 0 0 0 0 0
8103.30.00.10.00 Döküntüler 0 0 0 0 0 0 0 0
8103.30.00.90.00 Hurdalar 0 0 0 0 0 0 0 0
8103.90.10.00.11 Çubuklar 0 0 0 0 0 0 0 3
8103.90.10.00.12 Profiller 0 0 0 0 0 0 0 3
8103.90.10.00.13 Teller 0 0 0 0 0 0 0 3
8103.90.10.00.14 Saclar 0 0 0 0 0 0 0 3
8103.90.10.00.15 Şeritler 0 0 0 0 0 0 0 3
8103.90.10.00.16 Yapraklar 0 0 0 0 0 0 0 3
8103.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 4
8104.11.00.00.00 Ağırlık itibariyle en az % 99,8 magnezyum içerenler 0 0 0 0 0 5,3 0 5,3
8104.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 4 0 4
8104.20.00.00.11 Döküntüler 0 0 0 0 0 0 0 0
8104.20.00.00.12 Hurdalar 0 0 0 0 0 0 0 0
8104.30.00.00.00 Kalibrelenmiş torna döküntüleri ve granüller; tozlar 0 0 0 0 0 0 0 4
8104.90.00.00.11 Çubuklar 0 0 0 0 0 0 0 4
8104.90.00.00.12 Profiller 0 0 0 0 0 0 0 4
8104.90.00.00.13 Teller 0 0 0 0 0 0 0 4
8104.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 4
8105.20.00.00.11 İşlenmemiş kobalt 0 0 0 0 0 0 0 0
8105.20.00.00.12 Kobalt tozları 0 0 0 0 0 0 0 0
8105.20.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
8105.30.00.00.11 Kobalt döküntüleri 0 0 0 0 0 0 0 0
8105.30.00.00.12 Kobalt hurdaları 0 0 0 0 0 0 0 0
8105.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
8106.00.10.00.11 İşlenmemiş bizmut 0 0 0 0 0 0 0 0
8106.00.10.00.12 Bizmut döküntüleri 0 0 0 0 0 0 0 0
8106.00.10.00.13 Bizmut hurdaları 0 0 0 0 0 0 0 0
8106.00.10.00.14 Bizmut tozları 0 0 0 0 0 0 0 0
8106.00.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2
8107.20.00.00.11 İşlenmemiş kadmiyum 0 0 0 0 0 3 0 3
8107.20.00.00.12 Kadmiyum tozları 0 0 0 0 0 3 0 3
8107.30.00.00.11 Kadmiyum döküntüleri 0 0 0 0 0 0 0 0
8107.30.00.00.12 Kadmiyum hurdaları 0 0 0 0 0 0 0 0
8107.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 4
8108.20.00.00.11 İşlenmemiş titanyum 0 0 0 0 0 5 0 5
8108.20.00.00.12 Titanyum tozları 0 0 0 0 0 5 0 5
8108.30.00.00.11 Titanyum döküntüleri 0 0 0 0 0 5 0 5
8108.30.00.00.12 Titanyum hurdaları 0 0 0 0 0 5 0 5
8108.90.30.00.00 Çubuklar, profiller ve teller 0 0 0 0 0 0 3,5 7
8108.90.50.00.00 Saclar, şeritler ve yapraklar 0 0 0 0 0 0 3,5 7
8108.90.60.00.00 İnce ve kalın borular 0 0 0 0 0 0 3,5 7
8108.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5 7
8109.20.00.00.11 İşlenmemiş zirkonyum 0 0 0 0 0 5 5 5
8109.20.00.00.12 Zirkonyum tozları 0 0 0 0 0 5 5 5
8109.30.00.00.11 Zirkonyum döküntüleri 0 0 0 0 0 0 0 0
8109.30.00.00.12 Zirkonyum hurdaları 0 0 0 0 0 0 0 0
8109.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,5 9
8110.10.00.00.11 İşlenmemiş antimon 0 0 0 0 0 7 7 7
8110.10.00.00.12 Antimon tozları 0 0 0 0 0 7 7 7
8110.20.00.00.11 Antimon döküntüleri 0 0 0 0 0 0 0 0
8110.20.00.00.12 Antimon hurdaları 0 0 0 0 0 0 0 0
8110.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,4 7
8111.00.11.00.11 İşlenmemiş manganez 0 0 0 0 0 0 0 0
8111.00.11.00.12 Manganez tozları 0 0 0 0 0 0 0 0
8111.00.19.00.11 Manganez döküntüleri 0 0 0 0 0 0 0 0
8111.00.19.00.12 Manganez hurdaları 0 0 0 0 0 0 0 0
8111.00.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,5 5
8112.12.00.00.11 İşlenmemiş berilyum 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.12.00.00.12 Berilyum tozları 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.13.00.00.11 Berilyum döküntüleri 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.13.00.00.12 Berilyum hurdaları 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.19.00.00.11 İşlenmiş berilyum 0 0 0 0 0 0 0 3
8112.19.00.00.12 Berilyumdan eşya 0 0 0 0 0 0 0 3
8112.19.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
8112.21.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 10'dan fazla nikel içeren krom alaşımları 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.21.90.00.11 İşlenmemiş krom 0 0 0 0 0 3 3 3
8112.21.90.00.12 Krom tozları 0 0 0 0 0 3 3 3
8112.22.00.00.11 Krom döküntüleri 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.22.00.00.12 Krom hurdaları 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,5 5
8112.51.00.00.11 İşlenmemiş talyum 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5
8112.51.00.00.12 Talyum tozları 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5
8112.52.00.00.11 Talyum döküntüleri 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.52.00.00.12 Talyum hurdaları 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.59.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 3 3
8112.92.10.00.11 İşlenmemiş hafniyum 0 0 0 0 0 3 3 3
8112.92.10.00.12 Hafniyum döküntüleri 0 0 0 0 0 3 3 3
8112.92.10.00.13 Hafniyum hurdaları 0 0 0 0 0 3 3 3
8112.92.10.00.14 Hafniyum tozları 0 0 0 0 0 3 3 3
8112.92.21.00.11 Niobyum döküntüleri 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.92.21.00.12 Niobyum hurdaları 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.92.21.00.13 Renyum döküntüleri 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.92.21.00.14 Renyum hurdaları 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.92.21.00.15 Galyum döküntüleri 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.92.21.00.16 Galyum hurdaları 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.92.21.00.17 İndiyum döküntüleri 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.92.21.00.18 İndiyum hurdaları 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.92.21.00.21 Vanadyum döküntüleri 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.92.21.00.22 Vanadyum hurdaları 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.92.21.00.23 Germanyum döküntüleri 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.92.21.00.24 Germanyum hurdaları 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.92.31.00.11 İşlenmemiş Niobyum 0 0 0 0 0 3 3 3
8112.92.31.00.12 Niobyum tozları 0 0 0 0 0 3 3 3
8112.92.31.00.13 İşlenmemiş Renyum 0 0 0 0 0 3 3 3
8112.92.31.00.14 Renyum tozları 0 0 0 0 0 3 3 3
8112.92.81.00.11 İşlenmemiş İndiyum 0 0 0 0 0 2 2 2
8112.92.81.00.12 İndiyum tozları 0 0 0 0 0 2 2 2
8112.92.89.00.11 İşlenmemiş Galyum 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5
8112.92.89.00.12 Galyum tozları 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5
8112.92.91.00.11 İşlenmemiş Vanadyum 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.92.91.00.12 Vanadyum tozları 0 0 0 0 0 0 0 0
8112.92.95.00.11 İşlenmemiş Germanyum 0 0 0 0 0 4,5 4,5 4,5
8112.92.95.00.12 Germanyum tozları 0 0 0 0 0 4,5 4,5 4,5
8112.99.20.00.11 Hafniyum (seltiyum) 0 0 0 0 0 0 2,4 7
8112.99.20.00.12 Germanyum 0 0 0 0 0 0 3,5 7
8112.99.30.00.00 Niobyum (kolombiyum); renyum 0 0 0 0 0 0 5,5 9
8112.99.70.00.00 Galyum, indiyum;vanadyum 0 0 0 0 0 0 0 3
8113.00.20.00.00 İşlenmemiş  0 0 0 0 0 4 4 4
8113.00.40.00.11 Sermet döküntüleri 0 0 0 0 0 0 0 0
8113.00.40.00.12 Sermet hurdaları 0 0 0 0 0 0 0 0
8113.00.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,5 5

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927323 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927323 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?