İthalat Rejimi Kararı ıı Saylılı Liste (25,26,68 ve 69 Fasıl)

25. FASIL
G.T.İ.P MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
        5  
1 2 3 4 6 7 8 9
2501.00.10.00.00 Denizsuyu ve tuzla ana suları 0 0 0 0 0 0 0 0
2501.00.31.00.00 Diğer maddelerin imali için kimyasal değişimlere mahsus  olanlar (Cl'den Na 'yı ayırmak gibi) (1) 0 0 0 0 0 0
0

0
2501.00.51.00.00 Denature veya sınai amaçlara mahsus olanlar (rafine edilecekler dahil) (insanlar veya hayvanlar tarafından tüketilen gıdaların hazırlanmasında veya korunmasında kullanılanlar hariç) (1) 0 0 0 0 0
1,7  EUR/
1000 kg/net

1,7  EUR/
1000 kg/net

1,7  EUR/
1000 kg/net
2501.00.91.00.00 İnsanların tüketimine mahsus tuz              0 0 0 0 0 2,6 EUR/
1000 kg/net
2,6 EUR/
1000 kg/net
2,6 EUR/
1000 kg/net
2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 0 0 0 0 0 2,6 EUR/
1000 kg/net
2,6 EUR/
1000 kg/net
2,6 EUR/
1000 kg/net
2501.00.99.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,6 EUR/
1000 kg/net
2,6 EUR/
1000 kg/net
2,6 EUR/
1000 kg/net
2502.00.00.00.11 Bakırlı demir piritleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2502.00.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2503.00.10.00.00 Ham veya rafine edilmemiş kükürt 0 0 0 0 0 0 0 0
2503.00.90.00.13 Rafine edilmiş kükürt 0 0 0 0 0 1,7 1,7 1,7
2503.00.90.00.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,7 1,7 1,7
2504.10.00.00.00 Toz veya flokon halinde 0 0 0 0 0 0 0 0
2504.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2505.10.00.00.00 Silisli kumlar ve kuvarslı kumlar 0 0 0 0 0 0 0 0
2505.90.00.00.11 Killi ve beyaz killi (kaolinli) kumlar 0 0 0 0 0 0 0 0
2505.90.00.00.12 Feldispatlı kumlar 0 0 0 0 0 0 0 0
2505.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2506.10.00.00.11 Ham kuvars 0 0 0 0 0 0 0 0
2506.10.00.00.14 Mikromize  kuvars   (10 - 20 mikron çaplı ) 0 0 0 0 0 0 0 0
2506.10.00.00.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2506.20.00.00.11 Ham veya kabaca yontulmuş 0 0 0 0 0 0 0 0
2506.20.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2507.00.20.00.11 Ham kaolin 0 0 0 0 0 0 0 0
2507.00.20.00.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2507.00.80.00.11 Ham kaolinli killer 0 0 0 0 0 0 0 0
2507.00.80.00.12 Öğütülmüş kaolinli killer 0 0 0 0 0 0 0 0
2508.10.00.00.11 Öğütülmüş bentonit 0 0 0 0 0 0 0 0
2508.10.00.00.12 Öğütülmemiş bentonit 0 0 0 0 0 0 0 0
2508.30.00.00.00 Ateş kili 0 0 0 0 0 0 0 0
2508.40.00.00.00 Diğer killer 0 0 0 0 0 0 0 0
2508.50.00.00.11 Andaluzit 0 0 0 0 0 0 0 0
2508.50.00.00.12 Siyanit (disten) 0 0 0 0 0 0 0 0
2508.50.00.00.13 Silimanit 0 0 0 0 0 0 0 0
2508.60.00.10.00 Siliko-alumin ve silisli ateş toprağı 0 0 0 0 0 0 0 0
2508.60.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2508.70.00.00.00 Şamot ve dinas toprakları 0 0 0 0 0 0 0 0
2509.00.00.00.11 Saf tebeşir 0 0 0 0 0 0 0 0
2509.00.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2510.10.00.10.00 Tabii aluminyum-kalsiyum fosfatlar 0 0 0 0 0 0 0 0
2510.10.00.90.11 Tabii kalsiyum fosfatlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2510.10.00.90.12 Apatit ve fosfatlı tebeşirler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2510.20.00.10.11 Tabii kalsiyum fosfatlar 0 0 0 0 0 0 0 0
2510.20.00.10.12 Tabii aluminyum - kalsiyum fosfatlar 0 0 0 0 0 0 0 0
2510.20.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
2511.10.00.00.11 Ham baryum sülfat 0 0 0 0 0 0 0 0
2511.10.00.00.12 Öğütülmüş baryum sülfat 0 0 0 0 0 0 0 0
2511.10.00.00.13 Mikronize edilmiş baryum sülfat 0 0 0 0 0 0 0 0
2511.20.00.00.00 Tabii baryum karbonat (witherithe) 0 0 0 0 0 0 0 0
2512.00.00.00.11 Tripolit 0 0 0 0 0 0 0 0
2512.00.00.00.12 Diatomit 0 0 0 0 0 0 0 0
2512.00.00.00.13 Kiselgur 0 0 0 0 0 0 0 0
2512.00.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2513.10.00.00.00 Sünger taşı 0 0 0 0 0 0 0 0
2513.20.00.00.11 Zımpara taşı (toz veya çaplı taneler halinde) 0 0 0 0 0 0 0 0
2513.20.00.00.12 Tabii korindon 0 0 0 0 0 0 0 0
2513.20.00.00.13 Süleyman taşı 0 0 0 0 0 0 0 0
2513.20.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2514.00.00.00.00 Kayagan taşı (arduvaz), [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın] 0 0 0 0 0 0 0 0
2515.11.00.00.00 Ham veya kabaca yontulmuş 0 0 0 0 0 0 0 0
2515.12.00.00.00 Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil)  bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş 0 0 0 0 0 0 0 0
2515.20.00.00.11 Ekosin 0 0 0 0 0 0 0 0
2515.20.00.00.12 Su mermeri 0 0 0 0 0 0 0 0
2515.20.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2516.11.00.00.00 Ham veya kabaca yontulmuş 0 0 0 0 0 0 0 0
2516.12.00.00.00 Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş 0 0 0 0 0 0 0 0
2516.20.00.00.00 Gre 0 0 0 0 0 0 0 0
2516.90.00.00.00 Yontulmaya veya inşaata elverişli diğer     taşlar 0 0 0 0 0 0 0 0
2517.10.10.10.00 Çakmak taşı 0 0 0 0 0 0 0 0
2517.10.10.90.11 Çakıl taşı 0 0 0 0 0 0 0 0
2517.10.10.90.12 Yassı iri çakıl taşı 0 0 0 0 0 0 0 0
2517.10.20.00.00 Kireç taşı , dolomit ve diğer kalkerli taşlar (kırılmış veya ezilmiş) 0 0 0 0 0 0 0 0
2517.10.80.00.11 Mıcır 0 0 0 0 0 0 0 0
2517.10.80.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2517.20.00.00.11 Moloz 0 0 0 0 0 0 0 0
2517.20.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2517.30.00.00.00 Katranlı makadam 0 0 0 0 0 0 0 0
2517.41.00.00.00 Mermerin granül, parçacık ve tozları 0 0 0 0 0 0 0 0
2517.49.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2518.10.00.00.11 Öğütülmüş ham dolomit 0 0 0 0 0 0 0 0
2518.10.00.00.19 Diğer ham dolomitler 0 0 0 0 0 0 0 0
2518.20.00.00.11 Öğütülmüş kalsine dolomit 0 0 0 0 0 0 0 0
2518.20.00.00.19 Diğer kalsine dolomitler 0 0 0 0 0 0 0 0
2518.30.00.00.00 Dolomit ateş tuğlası harcı 0 0 0 0 0 0 0 0
2519.10.00.00.00 Tabii  magnezyum  karbonat  (magnezit) 0 0 0 0 0 0 0 0
2519.90.10.00.11 Saf magnezyum oksit 0 0 0 0 0 0 0 1,7
2519.90.10.00.12 Saf olmayan magnezyum oksit 0 0 0 0 0 0 0 1,7
2519.90.30.00.11 Deniz suyu sinter manyezi 0 0 0 0 0 0 0 0
2519.90.30.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2519.90.90.00.11 Kalsine edilmiş manyezi 0 0 0 0 0 0 0 0
2519.90.90.00.12 Elektro fused (elektro ergitilmiş) manyezi 0 0 0 0 0 0 0 0
2519.90.90.00.13 Magnezit krom speneli 0 0 0 0 0 0 0 0
2519.90.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2520.10.00.00.00 Alçı taşı; anhidrit 0 0 0 0 0 0 0 0
2520.20.00.10.00 Dişçilikte kullanılan alçılar 0 0 0 0 0 0 0 0
2520.20.00.90.11 Tıpta kullanılan alçılar 0 0 0 0 0 0 0 0
2520.20.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2521.00.00.00.00 Kastin; kireç taşı ve diğer kireçli taşlar (kireç ve çimento imalinde kullanılan türde olanlar) 0 0 0 0 0 0 0 0
2522.10.00.00.00 Sönmemiş kireç 0 0 0 0 0 0 0 1,7
2522.20.00.00.00 Sönmüş kireç 0 0 0 0 0 0 0 1,7
2522.30.00.00.00 Su altında sertleşen kireç 0 0 0 0 0 0 0 1,7
2523.10.00.00.00 Klinker 0 0 0 0 0 0 0 1,7
2523.21.00.00.11 Ambalajlanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 1,7
2523.21.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 1,7
2523.29.00.00.11 Ambalajlanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 1,7
2523.29.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 1,7
2523.30.00.00.11 Ambalajlanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 1,7
2523.30.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 1,7
2523.90.00.00.11 Ambalajlanmış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 1,7
2523.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 1,7
2524.10.00.00.00 Krosidolit 0 0 0 0 0 0 0 0
2524.90.00.00.11 Amosite 0 0 0 0 0 0 0 0
2524.90.00.00.12 Antophylite 0 0 0 0 0 0 0 0
2524.90.00.00.13 Actinolite 0 0 0 0 0 0 0 0
2524.90.00.00.14 Tremolite 0 0 0 0 0 0 0 0
2524.90.00.00.15 Chrysotile 0 0 0 0 0 0 0 0
2524.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2525.10.00.00.00 Ham mika ve düzensiz yaprak veya ince tabakalar halinde yarılmış mika 0 0 0 0 0 0 0 0
2525.20.00.00.00 Mika tozu 0 0 0 0 0 0 0 0
2525.30.00.00.00 Mika döküntüleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2526.10.00.00.00 Ezilmemiş, toz haline getirilmemiş 0 0 0 0 0 0 0 0
2526.20.00.00.00 Ezilmiş veya toz haline getirilmiş 0 0 0 0 0 0 0 0
2528.00.00.00.00 Tabii boratlar ve bunların konsantreleri (kalsine edilmiş olsun olmasın) (tabii tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç); tabii borik asit (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında H3BO3 oranı % 85 'ten fazla olmayan)    0 0 0 0 0 0 0 0
2529.10.00.00.11 Ham feldispat 0 0 0 0 0 0 0 0
2529.10.00.00.12 Öğütülmüş feldispat 0 0 0 0 0 0 0 0
2529.10.00.00.13 Flote edilmiş feldispat 0 0 0 0 0 0 0 0
2529.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2529.21.00.00.00 Ağırlık itibariyle % 97 veya daha az kalsiyum florür içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
2529.22.00.00.00 Ağırlık itibariyle % 97 'den fazla kalsiyum fIorür içerenler 0 0 0 0 0 0 0 0
2529.30.00.00.00 Lösit; nefelin ve nefelin siyenit  0 0 0 0 0 0 0 0
2530.10.00.00.11 Vermikülit 0 0 0 0 0 0 0 0
2530.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2530.20.00.00.11 Kieserit 0 0 0 0 0 0 0 0
2530.20.00.00.12 Epsomit 0 0 0 0 0 0 0 0
2530.90.00.10.11 Tabii lüle taşı 0 0 0 0 0 0 0 0
2530.90.00.10.12 Aglomere lüle taşı 0 0 0 0 0 0 0 0
2530.90.00.90.11 Kalsine edilmiş veya birbirleriyle karıştırılmış toprak boyalar 0 0 0 0 0 0 0 0
2530.90.00.90.19 Diğer toprak boyalar 0 0 0 0 0 0 0 0
2530.90.00.90.21 Siyah kehribar (oltu taşı) 0 0 0 0 0 0 0 0
2530.90.00.90.29 Diğer kehribarlar 0 0 0 0 0 0 0 0
2530.90.00.90.32 Zirkonyum silikat (mikronize) 0 0 0 0 0 0 0 0
2530.90.00.90.33 Tabi sodyum sülfat 0 0 0 0 0 0 0 0
2530.90.00.90.34 Stronsiyum sülfat (selestin) 0 0 0 0 0 0 0 0
2530.90.00.90.35 Tabi arsenik sülfürler 0 0 0 0 0 0 0 0
2530.90.00.90.36 Tabi kriolit 0 0 0 0 0 0 0 0
2530.90.00.90.37 Tabi şiolit 0 0 0 0 0 0 0 0
2530.90.00.90.39 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. 
26. FASIL
G.T.İ.P MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
        5  
1 2 3 4 6 7 8 9
2601.11.00.00.00 Aglomere edilmemiş                                                    0 0 0 0 0 0 0 0
2601.12.00.00.00 Aglomere edilmiş                                                        0 0 0 0 0 0 0 0
2601.20.00.00.00 Kavrulmuş demir piritleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2602.00.00.00.00 Manganez cevherleri ve zenginleştirilmiş manganez cevherleri (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında manganez miktarı %  20 veya daha fazla olan demirli manganez cevherleri ve zenginleştirilmiş demirli manganez cevherleri dahil) 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5
2603.00.00.00.00 Bakır cevherleri ve zenginleştirilmiş bakır cevherleri                           0 0 0 0 0 0 0 0
2604.00.00.00.00 Nikel cevherleri ve zenginleştirilmiş nikel cevherleri                            0 0 0 0 0 0 0 0
2605.00.00.00.00 Kobalt cevherleri ve zenginleştirilmiş kobalt cevherleri                          0 0 0 0 0 0 0 0
2606.00.00.00.00 Aluminyum cevherleri ve zenginleştirilmiş aluminyum cevherleri                  0 0 0 0 0 0 0 0
2607.00.00.00.00 Kurşun cevherleri ve zenginleştirilmiş kurşun cevherleri    0 0 0 0 0 0 0 0
2608.00.00.00.00 Çinko cevherleri ve zenginleştirilmiş çinko cevherleri    0 0 0 0 0 0 0 0
2609.00.00.00.00 Kalay cevherleri ve zenginleştirilmiş kalay cevherleri    0 0 0 0 0 0 0 0
2610.00.00.00.00 Krom cevherleri ve zenginleştirilmiş krom cevherleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2611.00.00.00.00 Tungsten cevherleri ve zenginleştirilmiş tungsten cevherleri  0 0 0 0 0 0 0 0
2612.10.10.00.00 İçinde ağırlık itibariyle % 5'ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları 0 0 0 0 0 0 0 0
2612.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2612.20.10.00.00 Monazit; içinde ağırlık itibariyle % 20' den fazla toryum bulunan urano - torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş     diğer     toryum
cevherleri
0 0 0 0 0 0 0 0
2612.20.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2613.10.00.00.00 Kavrulmuş 0 0 0 0 0 0 0 0
2613.90.00.00.00 Diğerleri  0 0 0 0 0 0 0 0
2614.00.00.00.00 Titanyum cevherleri ve zenginleştirilmiş titanyum cevherleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2615.10.00.00.00 Zirkonyum cevherleri ve zenginleştirilmiş zirkonyum cevherleri      0 0 0 0 0 0 0 0
2615.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2616.10.00.00.00 Gümüş cevherleri ve zenginleştirilmiş gümüş cevherleri  0 0 0 0 0 0 0 0
2616.90.00.00.00 Diğerleri                                  0 0 0 0 0 0 0 0
2617.10.00.00.00 Antimon cevherleri ve zenginleştirilmiş antimon cevherleri  0 0 0 0 0 0 0 0
2617.90.00.00.00 Diğerleri                            0 0 0 0 0 0 0 0
2618.00.00.00.00 Demir veya çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf (cüruf kumu) 0 0 0 0 0 0 0 0
2619.00.20.00.00 Demir veya manganezin tekrar elde edilmesine uygun döküntüler          0 0 0 0 0 0 0 0
2619.00.90.00.11 Yüksek fırın cürufu 0 0 0 0 0 0 0 0
2619.00.90.00.12 Diğer cüruflar 0 0 0 0 0 0 0 0
2619.00.90.00.13 Tufal 0 0 0 0 0 0 0 0
2619.00.90.00.19 Diğerleri  0 0 0 0 0 0 0 0
2620.11.00.00.00 Galvanizli matlar 0 0 0 0 0 0 0 0
2620.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2620.21.00.00.00 Kurşunlu benzin tortuları (sludges) ve kurşunlu vuruntuyu önleyici bileşiklerin tortuları (sludges) 0 0 0 0 0 0 0 0
2620.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2620.30.00.00.00 Başlıca muhtevası bakır olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
2620.40.00.00.00 Başlıca muhtevası aluminyum olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
2620.60.00.00.00 Muhtevası arsenik, civa, talyum veya bunların karışımlarından (arsenik veya bu metallerin elde edilmesinde ya da bunların kimyasal bileşiklerinin üretiminde kullanılan türden olanlar) 0 0 0 0 0 0 0 0
2620.91.00.00.00 Muhtevası antimon, berilyum, kadmiyum, krom veya bunların karışımlarından olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
2620.99.10.00.00 Başlıca muhtevası nikel olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
2620.99.20.00.11 Başlıca muhtevası niobyum olanlar  0 0 0 0 0 0 0 0
2620.99.20.00.12 Başlıca muhtevası tantalyum olanlar  0 0 0 0 0 0 0 0
2620.99.40.00.00 Başlıca muhtevası kalay olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
2620.99.60.00.00 Başlıca muhtevası titanyum olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
2620.99.95.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2621.10.00.00.00 Şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar 0 0 0 0 0 0 0 0
2621.90.00.11.00 Ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg. olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
2621.90.00.19.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
2621.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
68. FASIL
G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
        5  
1 2 3 4 6 7 8 9
6801.00.00.00.00 Tabii taşlardan kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları ile  döşeme taşları (kayagan taşından olanlar hariç) 0 0 0 0 0 0 0 0
6802.10.00.10.00 Kayagan taşından mozaik için küpler ve benzerleri ve suni olarak boyanmış granüller,küçük parçalar ve tozlar 0 0 0 0 0 0 0 0
6802.10.00.90.11 Kalkerli taşlardan veya su mermerinden 0 0 0 0 0 0 0 0
6802.10.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
6802.21.00.00.11 Yontulmuş veya kesilmiş mermer  0 0 0 0 0 0 0 1,7
6802.21.00.00.12 Yontulmuş veya kesilmiş traverten 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6802.21.00.00.13 Yontulmuş veya kesilmiş su mermeri 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6802.21.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6802.23.00.00.00 Granit 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6802.29.00.10.00 Diğer kalkerli taşlar 0(1) 0 0 0 0 0 0 1,7
6802.29.00.90.00 Diğerleri 0(1) 0 0 0 0 0 0 1,7
6802.91.00.00.11 Heykeltraşlık sanatına göre yontulmuş mermerden salon süs eşyaları 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6802.91.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6802.92.00.00.00 Diğer kalkerli taşlar  0 0 0 0 0 0 0 1,7
6802.93.10.00.00 Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore  edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
6802.93.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6802.99.10.00.00 Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore  edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
6802.99.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6803.00.10.00.00 Çatı ve duvar kaplamalarında kullanılanlar  0 0 0 0 0 0 0 1,7
6803.00.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6804.10.00.00.11 Değirmen taşları 0 0 0 0 0 0 0 0
6804.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
6804.21.00.00.11 Bileği taşları 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6804.21.00.00.12 Matkap uçları 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6804.21.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6804.22.12.00.00 Takviye edilmemiş 0 0 0 0 0 0 0 0
6804.22.18.00.00 Takviye edilmiş 0 0 0 0 0 0 0 0
6804.22.30.00.00 Seramikten veya silikattan 0 0 0 0 0 0 0 0
6804.22.50.00.00 Diğer maddelerden 0 0 0 0 0 0 0 0
6804.22.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
6804.23.00.00.11 Matkap uçları 0 0 0 0 0 0 0 0
6804.23.00.00.12 Traş bıçakları için bileme taşları 0 0 0 0 0 0 0 0
6804.23.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
6804.30.00.00.11 Aglomere edilmiş aşındırıcılardan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
6804.30.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
6805.10.00.00.00 Mesnedi sadece dokunmuş mensucattan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6805.20.00.00.00 Mesnedi sadece kağıt veya karton olanlar 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6805.30.00.00.00 Mesnedi diğer maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6806.10.00.00.00 Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler (bunların birbirleriyle olan karışımları dahil) (kütle, levha,yaprak ve rulo halinde) 0 0 0 0 0 0 0 0
6806.20.10.00.00 Genleştirilmiş kil 0 0 0 0 0 0 0 0
6806.20.90.00.12 Genleştirilmiş perlitten blok ürünler 0 0 0 0 0 0 0 0
6806.20.90.00.13 Genleştirilmiş perlitten harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0
6806.20.90.00.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
6806.90.00.00.11 Soğuk tandiş plakaları 0 0 0 0 0 0 0 0
6806.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
6807.10.00.00.00 Rulo halinde 0 0 0 0 0 0 0 0
6807.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
6808.00.00.00.00 Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç  kırpıntılarından, ağaç parçacıklarından, testere talaşından veya  diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar, bloklar  ve benzerleri(çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş) 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6809.11.00.00.00 Yüzü sadece kağıt veya kartonla kaplanmış veya takviye edilmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6809.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6809.90.00.00.00 Diğer eşya 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6810.11.10.00.00 Hafif betondan (esası ezilmiş süngertaşı, granüle cüruf vb.) olanlar 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6810.11.90.00.11 Suni mermerden olanlar 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6810.11.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6810.19.00.00.00 Diğerleri  0 0 0 0 0 0 0 1,7
6810.91.00.00.00 İnşaat mühendisliği ve bina yapımı için prefabrik yapı elemanları  0 0 0 0 0 0 0 1,7
6810.99.00.00.11 Betondan bordür taşları  0 0 0 0 0 0 0 1,7
6810.99.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6811.40.00.00.00 Amyant içerenler  0 0 0 0 0 0 0 1,7
6811.81.00.00.00 Oluklu levhalar 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6811.82.00.00.00 Diğer levhalar, panolar, karolar ve benzeri eşya 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6811.89.00.00.00 Diğer eşya 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6812.80.10.00.00 İşlenmiş lifler; amyant veya magnezyum karbonat ve amyant esaslı karışımlar 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6812.80.90.10.00 İplikler 0 0 0 0 0 0 0 3,7
6812.80.90.20.00 Dokunmuş veya örme mensucat 0 0 0 0 0 0 0 3,7
6812.80.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3,7
6812.91.00.00.00 Giyim eşyası, giyim eşyası aksesuarı, ayakkabılar ve başlıklar 0 0 0 0 0 0 0 3,7
6812.92.00.00.00 Kağıt, cilt kartonu ve keçe 0 0 0 0 0 0 0 3,7
6812.93.00.00.00 Sıkıştırılmış amyant  lif contalar (yaprak veya rulo halinde) 0 0 0 0 0 0 0 3,7
6812.99.10.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
6812.99.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6812.99.90.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
6812.99.90.20.00 İplikler 0 0 0 0 0 0 0 3,7
6812.99.90.30.00 Dokunmuş veya örme mensucat 0 0 0 0 0 0 0 3,7
6812.99.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3,7
6813.20.00.21.00 Fren balataları 0 0 0 0 0 0 0 2,7
6813.20.00.29.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2,7
6813.20.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2,7
6813.81.00.10.00 Fren balataları 0 0 0 0 0 0 0 2,7
6813.81.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2,7
6813.89.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2,7
6814.10.00.00.00 Aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mikadan levha, yaprak ve şeritler (mesnedi olsun olmasın)  0 0 0 0 0 0 0 1,7
6814.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 1,7
6815.10.10.00.00 Karbon elyaf ve karbon elyafdan eşya 0 0 0 0 0 0 0 0
6815.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
6815.20.00.00.00 Turbadan eşya 0 0 0 0 0 0 0 0
6815.91.00.00.11 Pişirilmemiş kromit tuğlası 0 0 0 0 0 0 0 0
6815.91.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
6815.99.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Ürdün için bu oran yerine Diğer Ülkeler sütununda  belirtilen gümrük vergisi oranı tatbik edilir.
(2) Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. 
69. FASIL
G.T.İ.P MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
        5  
1 2 3 4 6 7 8 9
6901.00.00.00.00 Silisli fosil unlarından (kiselgur, tripolit veya diatomit gibi) veya benzeri silisli topraklardan tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve diğer seramik eşya 0 0 0 0 0 0 0 2
6902.10.00.10.11 Kromit ateş tuğlaları 0 0 0 0 0 0 0 2
6902.10.00.10.12 Magnezit ateş tuğlaları 0 0 0 0 0 0 0 2
6902.10.00.10.13 Krom magnezit ateş tuğlaları 0 0 0 0 0 0 0 2
6902.10.00.90.11 Magnezit ile zenginleştirilmiş ve pişirilmiş dolomit ateş tuğlaları 0 0 0 0 0 0 0 2
6902.10.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2
6902.20.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 93 veya daha fazla silis (SiO2) içerenler 0 0 0 0 0 0 0 2
6902.20.91.00.11 Şamottan tuğlalar (alumin %20-44) 0 0 0 0 0 0 0 2
6902.20.91.00.12 Şamottan karolar (alumin %20-44) 0 0 0 0 0 0 0 2
6902.20.91.00.13 Şamottan diğer eşyalar (alumin  % 20-44) 0 0 0 0 0 0 0 2
6902.20.91.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2
6902.20.99.10.00 Ağırlık itibariyle % 70'den fazla alumin içeren ateş tuğlaları 0 0 0 0 0 0 0 2
6902.20.99.90.11 %50'den az alumin içeren ateş tuğlaları 0 0 0 0 0 0 0 2
6902.20.99.90.12 %50-70 (dahil) arası alumin içeren ateş tuğlaları 0 0 0 0 0 0 0 2
6902.20.99.90.13 Sömi-silika (SiO2 %75-85) ateş
tuğlaları
0 0 0 0 0 0 0 2
6902.20.99.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2
6902.90.00.00.11 Karbon blokları 0 0 0 0 0 0 0 2
6902.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 2
6903.10.00.00.11 Grafitten olanlar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.20.10.10.11 Silikadan olanlar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.20.10.10.12 Sömi-silikadan olanlar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.20.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.20.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 45 veya daha fazla alumin (Al2O3) içerenler 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.90.10.00.00 Ağırlık   itibariyle  % 25'den  fazla  fakat % 50'yi geçmeyen grafit veya diğer şekillerdeki karbon ya da bunların karışımını içerenler 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.90.90.10.00 Kromitten olanlar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.90.90.90.11 Dolomitten olanlar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.90.90.90.12 Magnezitten olanlar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.90.90.90.13 Korborandumdan(silisyum  karbürden) olanlar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.90.90.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6904.10.00.00.11 Adi topraktan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 2
6904.10.00.00.19 Diğer seramik maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 0 2
6904.90.00.00.11 Adi topraktan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 2
6904.90.00.00.19 Diğer seramik maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 0 2
6905.10.00.00.11 Adi topraktan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
6905.10.00.00.19 Diğer seramik maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
6905.90.00.00.11 Adi topraktan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
6905.90.00.00.19 Diğer seramik maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
6906.00.00.00.11 Adi topraktan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
6906.00.00.00.19 Diğer seramik maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
6907.10.00.11.00 Tek renkli karolar 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6907.10.00.19.00 Diğerleri 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6907.10.00.90.00 Diğerleri 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6907.90.20.10.11 Spaltplatten tipi çift karolar 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6907.90.20.10.19 Diğerleri 0(1) 0 0 0 0 0 1,5 5
6907.90.20.90.11 Spaltplatten tipi çift karolar 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6907.90.20.90.19 Diğerleri 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6907.90.20.90.29 Diğerleri 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6907.90.80.10.11 Spaltplatten tipi çift karolar 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6907.90.80.10.19 Diğerleri 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6907.90.80.10.21 Spaltplatten tipi çift karolar 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6907.90.80.10.29 Diğerleri 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6907.90.80.10.31 Spaltplatten tipi çift karolar 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6907.90.80.10.39 Diğerleri 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6907.90.80.90.11 Spaltplatten tipi çift karolar 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6907.90.80.90.19 Diğerleri 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6907.90.80.90.29 Diğerleri 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6907.90.80.90.31 Spaltplatten tipi çift karolar 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6907.90.80.90.39 Diğerleri 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6907.90.80.90.41 Spaltplatten tipi çift karolar 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6907.90.80.90.49 Diğerleri 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6907.90.80.90.51 Adi topraktan olanlar 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6907.90.80.90.59 Diğer seramik maddelerden olanlar 0(1) 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.10.00.10.11 Adi topraktan olanlar 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
6908.10.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
6908.10.00.90.12 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
6908.10.00.90.18 Diğerleri 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
6908.10.00.90.22 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
6908.10.00.90.28 Diğerleri 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
6908.10.00.90.31 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
6908.10.00.90.39 Diğerleri 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
6908.10.00.90.41 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
6908.10.00.90.49 Diğerleri 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
6908.90.11.00.00 "Spaltplatten" tipi çift karolar 0 0 0 3 0 0 2,5 6
6908.90.20.10.11 Kalınlığı 15 mm 'yi geçmeyenler  0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.20.10.19 Diğerleri 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.20.90.12 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.20.90.18 Diğerleri 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.20.90.22 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.20.90.28 Diğerleri 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.20.90.31 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.20.90.39 Diğerleri 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.20.90.41 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.20.90.49 Diğerleri 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.31.00.00 "Spaltplatten" tipi çift karolar 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.51.11.00 Tek renkli karolar 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
6908.90.51.19.11 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
6908.90.51.19.19 Diğerleri 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
6908.90.51.90.11 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
6908.90.51.90.19 Diğerleri 0 0 0 3,5 0 0 3,5 7
6908.90.91.11.00 Tek renkli karolar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.91.19.11 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.91.19.19 Diğerleri 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.91.90.11 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.91.90.19 Diğerleri 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.93.11.00 Tek renkli karolar 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.93.19.11 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.93.19.19 Diğerleri 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.93.90.11 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.93.90.19 Diğerleri 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.99.11.00 Tek renkli karolar 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.99.19.11 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.99.19.19 Diğerleri 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.99.90.11 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6908.90.99.90.19 Diğerleri 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6909.11.00.00.11 Laboratuvar eşyası 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6909.11.00.00.12 Teknik işlerde ve sanayide kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6909.11.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6909.12.00.00.00 Mohs skalasına göre sertliği 9 veya daha fazla olan eşya 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6909.19.00.00.11 Laboratuvar eşyası 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6909.19.00.00.12 Teknik işlerde ve sanayide kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6909.19.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6909.90.00.00.11 Ticari nakliyat ve ambalajlamada kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6909.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,5 5
6910.10.00.00.00 Porselenden olanlar 0(1) 0 0 0 0 0 2,4 7
6910.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 3,5 0 0 2,4 7
6911.10.00.00.11 Beyaz olanlar 0 0 0 8 0 0 8,4 12
6911.10.00.00.12 Tek renkli olanlar 0 0 0 8 0 0 8,4 12
6911.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 8 0 0 8,4 12
6911.90.00.00.11 Beyaz olanlar 0 0 0 8 0 0 8,4 12
6911.90.00.00.12 Tek renkli olanlar 0 0 0 8 0 0 8,4 12
6911.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 8 0 0 8,4 12
6912.00.21.00.00 Adi topraktan olanlar 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6912.00.23.00.00 Greden olanlar 0 0 0 0 0 0 2 5,5
6912.00.25.00.11 Beyaz olanlar 0 0 0 4,5 0 0 5,5 9
6912.00.25.00.12 Tek renkli olanlar 0 0 0 4,5 0 0 5,5 9
6912.00.25.00.19 Diğerleri 0 0 0 4,5 0 0 5,5 9
6912.00.29.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5 7
6912.00.81.00.00 Adi topraktan olanlar 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6912.00.83.00.00 Greden olanlar 0 0 0 0 0 0 2 5,5
6912.00.85.00.00 Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar: 0 0 0 4,5 0 0 5,5 9
6912.00.89.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5 7
6913.10.00.00.10 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5 6
6913.10.00.00.90 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,5 6
6913.90.10.00.00 Adi topraktan olanlar 0 0 0 0 0 0 0 3,5
6913.90.93.00.10 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 3 0 0 2,5 6
6913.90.93.00.90 Diğerleri 0 0 0 3 0 0 2,5 6
6913.90.98.00.00 Diğerleri 0 0 0 3 0 0 2,5 6
6914.10.00.00.00 Porselenden olanlar 0 0 0 2,5 0 0 1,5 5
6914.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 3
(1) Ürdün için bu oran yerine  Diğer Ülkeler sütununda belirtilen gümrük vergisi oranı tatbik edilir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898097 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898097 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?