İthalat Rejimi Kararı IV Saylı Liste

(IV) SAYILI LİSTE
2, 3, 15, 16. ve 23. FASILLAR
    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) TOPLU KONUT FONU 
    (CIF BEDELİNİN %'Sİ)
    EFTA,  AB  G.KORE   D.Ü. EFTA  AB  G.KORE   D.Ü.
G.T.İ.P.  MADDE İSMİ B-HER. MLZY. MLZY.
0208.40.10.00.00 Balina eti 0 35 31,8 35 50 0 0 0 0 0
0301.11.00.00.00 Tatlısu balıkları 0 30 30 0 30 0 25 11,3 0 35
0301.19.00.00.00 Diğerleri 0 30 30 0 30 0 25 11,3 0 35
0301.91.10.00.00 Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar 0 27 30 30 30 0 7 4 4 7
0301.91.90.00.00 Diğerleri 0 27 30 30 30 0 7 4 4 7
0301.92.10.00.00 Uzunluğu 12 cm.den az olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0301.92.30.00.00 Uzunluğu 12 cm. veya daha fazla fakat 20 cm den az olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0301.92.90.00.00 Uzunluğu 20 cm. veya daha fazla olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0301.93.00.00.00 Sazan balıkları (Cyprinus carpio, Carassius carassius Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0301.94.10.00.00 Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0301.94.90.00.00 Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0301.95.00.00.00 Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0301.99.11.00.00 Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0301.99.18.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0301.99.85.00.13 Levrek 0 27 30 20 30 0 7 4 0 7
0301.99.85.00.14 Çipura 0 27 30 20 30 0 7 4 0 7
0301.99.85.00.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302.11.10.00.00 Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar 0 30 30 30 30 (1) 0 4 4 4 14 (1)
0302.11.20.00.00 Oncorhynchus  mykiss  türünden, herbirinin ağırlığı 1,2 kg.dan fazla, başlı ve solungaçlı, ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı  1 kg.dan fazla olup, içleri  temizlenmiş, başsız ve solungaçsız olanlar 0 30 30 30 30 (1) 0 4 4 4 14 (1)
0302.11.80.00.00 Diğerleri 0 30 30 30 30 (1) 0 4 4 4 14 (1)
0302.13.00.00.00 Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus  rhodorus) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.14.00.00.00 Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.19.00.00.00 Diğerleri 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.21.10.00.00 Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.21.30.00.00 Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.21.90.00.00 Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.22.00.00.00 Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) 0 30 28 23,3 30 (1)(2) 0 4 0 10,9 14 (1)(2)
0302.23.00.00.00 Dil balığı (Solea spp.) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.24.00.00.00 Kalkan balığı (Psetta maxima) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.29.10.00.00 Dört noktalı pisi (Lepidorhombus spp.) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.29.80.00.00 Diğerleri 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.31.10.00.00 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.31.90.00.00 Diğerleri 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.32.10.00.00 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.32.90.00.00 Diğerleri 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.33.10.00.00 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.33.90.00.00 Diğerleri 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.34.10.00.00 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.34.90.00.00 Diğerleri 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.35.11.00.00 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.35.19.00.00 Diğerleri 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.35.91.00.00 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.35.99.00.00 Diğerleri 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.36.10.00.00 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.36.90.00.00 Diğerleri 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.39.20.00.00 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.39.80.00.00 Diğerleri 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.41.00.00.00 Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-Clupea pallasii) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.42.00.00.00 Hamsi balıkları (Engraulis spp.) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.43.10.00.00 Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.43.30.00.00 Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.43.90.00.00 Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.44.00.00.00 Uskumru balıkları  (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.45.10.00.00 Atlantik istavriti (Trachurus trachurus) 0 30 28 20 30 (1) 0 4 0 9,3 14 (1)
0302.45.30.00.00 Şili istavriti (Trachurus murphyi) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.45.90.00.00 Diğerleri 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.46.00.00.00 Cobia (Rachycentron canadum) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.47.00.00.00 Kılıç balığı (Xiphias gladius) na ait olanlar 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.51.10.00.00 Soğuksu morinası (Gadus morhua) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.51.90.00.00 Diğerleri 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.52.00.00.00 Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.53.00.00.00 Kömür balığı (Pollachius virens) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.54.11.00.00 Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları (Merluccius paradoxus) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.54.15.00.00 Güney berlam balıkları (Merluccius australis) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.54.19.00.00 Diğerleri 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.54.90.00.00 Urophycis cinsi berlam balıkları 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.55.00.00.00 Alaska mezgit (Theragra chalcogramma) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.56.00.00.00 Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.59.10.00.00 Kutup morinası (Boreogadus saida) türü balıklar 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.59.20.00.00 Bakalyaro (Merlangius merlangus) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.59.30.00.00 Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.59.40.00.00 Gelincik (Molva spp.) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.59.90.00.00 Diğerleri 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.71.00.00.00 Tilapya (Oreochromis spp.) 0 30 28 20 30 (1) 0 4 0 9,3 14 (1)
0302.72.00.00.00 Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.73.00.00.00 Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 0 30 28 20 30 (1) 0 4 0 9,3 14 (1)
0302.74.00.00.00 Yılan balıkları (Anguilla spp.) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.79.00.00.00 Diğerleri 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.81.10.00.00 Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.81.20.00.00 Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.81.30.00.00 Dik burun (Lamna nasus) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.81.90.00.00 Diğerleri 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.82.00.00.00 Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.83.00.00.00 Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.84.10.00.00 Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.84.90.00.00 Diğerleri 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.85.10.00.00 Sinağrit (Dentex dentex) veya Pagellus spp familyasına ait olanlar 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.85.30.00.00 Çipura (Sparus aurata) 0 30 30 30 30 (1) 0 4 4 4 14 (1)
0302.85.90.00.00 Diğerleri 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.89.10.00.00 Tatlısu balıkları 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.89.21.00.00 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar  0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.89.29.00.00 Diğerleri 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.89.31.00.00 Sebastes marinus türünden olanlar 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.89.39.00.00 Diğerleri 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.89.40.00.00 Çapak balıkları (Brama spp.) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.89.50.00.00 Fener balıkları (Lophius spp.) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.89.60.00.00 Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.89.90.00.00 Diğerleri 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.90.00.00.11 Karaciğerler 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.90.00.00.12 Yumurtalar 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0302.90.00.00.13 Nefisler 0 30 28 23,3 30 (1) 0 4 0 10,9 14 (1)
0303.11.00.00.00 Sockeye somonu (Red salmon)(Oncorhynchus nerka) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.12.00.00.00 Diğer Pasifik somonları (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.13.00.00.00 Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.14.10.00.00 Oncorhynchus apache veya  Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar 0 30 30 30 30 (1) 0 13 13 13 23 (1)(3)
0303.14.20.00.00 Oncorhynchus  mykiss  türünden, herbirinin ağırlığı 1,2 kg.dan fazla, başlı ve solungaçlı, ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı 1 kg.dan fazla olup, içleri  temizlenmiş, başsız ve solungaçsız olanlar 0 30 30 30 30 (1) 0 13 13 13 23 (1)(3)
0303.14.90.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)(3)
0303.19.00.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1)(4) 0 13 3,7 17,9 23 (1)(5)
0303.23.00.00.00 Tilapya (Oreochromis spp.) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.24.00.00.00 Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.25.00.00.00 Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.26.00.00.00 Yılan balıkları (Anguilla spp.) 0 30 30 20 30 (1) 0 13 3,7 15,3 23 (1)
0303.29.00.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1)(4) 0 13 3,7 17,9 23 (1)(5)
0303.31.10.00.00 Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.31.30.00.00 Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.31.90.00.00 Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.32.00.00.00 Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.33.00.00.00 Dil balığı (Solea spp.) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.34.00.00.00 Kalkan balığı (Psetta maxima) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.39.10.00.00 Dere pisisi (Platicthys flesus) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.39.30.00.00 Rhombosolea cinsi balıklar 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.39.50.00.00 Pelotreis flavilatus veya Peltorhamphus novaezealandiae türü balıklar  0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.39.85.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.41.10.00.00 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303.41.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303.42.12.00.00 Tanesi 10 kg.dan fazla olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303.42.18.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303.42.42.00.00 Tanesi 10 kg.dan fazla olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303.42.48.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303.42.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303.43.10.00.00 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303.43.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303.44.10.00.00 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303.44.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303.45.12.00.00 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303.45.18.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303.45.91.00.00 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303.45.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303.46.10.00.00 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303.46.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303.49.20.00.00 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303.49.85.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303.51.00.00.00 Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası Clupea pallasii) 0 30 17,6 23,3 30 (1) 0 13 0 17,9 23 (1)
0303.53.10.00.00 Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.53.30.00.00 Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.53.90.00.00 Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.54.10.00.00 Uskumru (Scomber scombrus) veya kolyoz (Scomber japonicus) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.54.90.00.00 Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.55.10.00.00 Atlantik istavriti (Trachurus trachurus) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.55.30.00.00 Şili istavriti (Trachurus murphyi) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.55.90.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.56.00.00.00 Cobia (Rachycentron canadum) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.57.00.00.00 Kılıç balığı (Xiphias gladius)                            0 30 30 20 30 (1) 0 13 3,7 15,3 23 (1)
0303.63.10.00.00 Soğuksu morinası (Gadus morhua) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.63.30.00.00 Atlantik morinası (Gadus ogac) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.63.90.00.00 Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.64.00.00.00 Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.65.00.00.00 Kömür balığı (Pollachius virens) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.66.11.00.00 Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları (Merluccius paradoxus) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.66.12.00.00 Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları) (Merluccius hubbsi) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.66.13.00.00 Güney berlam balıkları (Merluccius australis) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.66.19.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.66.90.00.00 Urophycis cinsi berlam balıkları 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.67.00.00.00 Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma)  0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.68.10.00.00 Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.68.90.00.00 Avustralya mavi mezgiti (Micromesitius australis) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.69.10.00.00 Kutup morinası (Boreogadus türü) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.69.30.00.00 Bakalyaro (Merlangius merlangus) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.69.50.00.00 Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.69.70.00.00 Mavi grenadier (Macruronus novaezealandiae) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.69.80.00.00 Gelincik (Molva spp.) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.69.90.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.81.10.00.00 Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.81.20.00.00 Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.81.30.00.00 Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.81.90.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.82.00.00.00 Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.83.00.00.00 Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.84.10.00.00 Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax) 0 30 30 30 30 (1) 0 13 13 13 23 (1)
0303.84.90.00.00 Diğerleri 0 30 30 30 30 (1) 0 13 13 13 23 (1)
0303.89.10.00.00 Tatlısu balıkları 0 30 30 23,3 30 (1)(6) 0 13 3,7 17,9 23 (1)(6)
0303.89.21.00.00 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar  0 30 30 23,3 30 (1)(6) 0 13 3,7 17,9 23 (1)(6)
0303.89.29.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1)(6) 0 13 3,7 17,9 23 (1)(6)
0303.89.31.00.00 Sebastes marinus türünden olanlar 0 30 30 23,3 30 (1)(6) 0 13 3,7 17,9 23 (1)(6)
0303.89.39.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1)(6) 0 13 3,7 17,9 23 (1)(6)
0303.89.40.00.00 Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar 0 30 30 23,3 30 (1)(6) 0 13 3,7 17,9 23 (1)(6)
0303.89.45.00.00 Hamsi balıkları (Engraulis spp.) 0 30 30 20 30 (1)(6) 0 13 3,7 15,3 23 (1)(6)
0303.89.50.00.00 Dentex dentex, Pagellus spp familyasına ait olanlar 0 30 30 23,3 30 (1)(6) 0 13 3,7 17,9 23 (1)(6)
0303.89.55.00.00 Çipura (Sparus aurata) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)(7)
0303.89.60.00.00 Çapak balıkları (Brama spp.) 0 30 30 23,3 30 (1)(6) 0 13 3,7 17,9 23 (1)(6)
0303.89.65.00.00 Fener balıkları (Lophius spp.) 0 30 30 23,3 30 (1)(6) 0 13 3,7 17,9 23 (1)(6)
0303.89.70.00.00 Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) 0 30 30 23,3 30 (1)(6) 0 13 3,7 17,9 23 (1)(6)
0303.89.90.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1)(6) 0 13 3,7 17,9 23 (1)(6)
0303.90.10.00.00 Deoksiribonükleik asit ve protamin sülfatın imaline mahsus sert ve yumuşak yumurta ve nefisler  0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0303.90.90.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 13 3,7 17,9 23 (1)
0304.31.00.00.00 Tilapya balığı (Oreochromis spp.) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.32.00.00.00 Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)  0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.33.00.00.00 Nil Levreği (Lates niloticus) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.39.00.00.00 Diğerleri  0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.41.00.00.00 Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.42.10.00.00 Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı 400 gr.dan fazla olanlar 0 30 30 30 30 (1) 0 9 9 9 19 (1)
0304.42.50.00.00 Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.42.90.00.00 Diğerleri 0 30 30 30 30 (1) 0 9 9 9 19 (1)
0304.43.00.00.00 Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.44.10.00.00 Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua,Atlantik morinası-Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus) ve Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.44.30.00.00 Kömür balığı (Pollachius virens) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.44.90.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.45.00.00.00 Kılıç balığı (Xiphias gladius) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.46.00.00.00 Diş balıkları (Dissostichus spp.) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.49.10.00.00 Tatlı su balıkları 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.49.50.00.00 Kırmızı balık (Sebastes spp.) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.49.90.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.51.00.00.00 Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal-michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıkları (Channa spp.) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.52.00.00.00 Alabalıkgiller 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.53.00.00.00 Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae familyasına ait balıklar 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.54.00.00.00 Kılıç balığı (Xiphias gladius) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.55.00.00.00 Diş balıkları (Dissostichus spp.) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.59.10.00.00 Tatlı su balıkları 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.59.50.00.00 Ringa balığı flapları 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.59.90.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.61.00.00.00 Tilapya balığı (Oreochromis spp.) 0 30 30 20 30 (1) 0 9 1,1 12,7 19 (1)
0304.62.00.00.00 Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)  0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.63.00.00.00 Nil Levreği (Lates niloticus) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.69.00.00.00 Diğerleri  0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.71.10.00.00 Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.71.90.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.72.00.00.00 Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.73.00.00.00 Kömür balığı (Pollachius virens) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.74.11.00.00 Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis)  ve derinsu berlam balıkları ( Merluccius paradoxus) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.74.15.00.00 Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları) (Merluccuis hubbsi) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.74.19.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.74.90.00.00 Urophycis cinsi berlamlar 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.75.00.00.00 Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.79.10.00.00 Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.79.30.00.00 Mezgit balıkları (Merlangius merlangus) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.79.50.00.00 Mavi Grenadier (Macruronus novaezelandiae)  0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.79.80.00.00 Gelincik Balığı 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.79.90.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.81.00.00.00 Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)  0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.82.10.00.00 Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı 400 gr.dan fazla olanlar 0 30 30 30 30 (1) 0 9 9 9 19 (1)
0304.82.50.00.00 Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.82.90.00.00 Diğerleri 0 30 30 30 30 (1) 0 9 9 9 19 (1)
0304.83.10.00.00 Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.83.30.00.00 Dere pisisi (Platichtysflesus)  0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.83.50.00.00 Dört noktalı pisi (Lepidorhombus spp.) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.83.90.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.84.00.00.00 Kılıç balığı (Xiphias gladius) 0 30 30 20 30 (1) 0 9 1,1 12,7 19 (1)
0304.85.00.00.00 Diş balıkları (Dissostichus spp.) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.86.00.00.00 Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.87.00.00.00 Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinoslar veya yazılı orkinoslar (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç 0 30 30 20 30 (1) 0 9 1,1 12,7 19 (1)
0304.89.10.00.00 Tatlısu balıkları 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.89.21.00.00 Sebastes marinus türünden olanlar 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.89.29.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.89.30.00.00 Euthynnus cinsi balıklar [yukarıda 0304.87 alt pozisyonunda belirtilen orkinos veya yazılı orkinos (Euthynnus) (Katsuwonus) pelamis] hariç 0 30 30 20 30 (1) 0 9 1,1 12,7 19 (1)
0304.89.41.00.00 Avustralya uskumrusu - Scomber Australasicus  0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.89.49.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.89.51.00.00 Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.89.55.00.00 Dik burunlular (Lamna nasus)  0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.89.59.00.00 Diğer köpek balıkları 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.89.60.00.00 Fener balıkları (Lophius spp.)  0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.89.90.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.91.00.00.00 Kılıç balığı (Xiphias gladius) 0 30 30 20 30 (1) 0 9 1,1 12,7 19 (1)
0304.92.00.00.00 Diş balıkları (Dissostichus spp.) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.93.10.00.00 Surimi 0 30 30 0 30 (1) 0 9 1,1 0 19 (1)
0304.93.90.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.94.10.00.00 Surimi 0 30 30 0 30 (1) 0 9 1,1 0 19 (1)
0304.94.90.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.95.10.00.00 Surimi 0 30 30 0 30 (1) 0 9 1,1 0 19 (1)
0304.95.21.00.00 Pasifik morinası -Gadus macrocephalus 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.95.25.00.00 Soğuksu morinası -Gadus morhua 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.95.29.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.95.30.00.00 Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.95.40.00.00 Kömür balıkları (Pollachius virens)  0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.95.50.00.00 Merluccius cinsi berlam balıkları 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.95.60.00.00 Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou) 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.95.90.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.99.10.00.00 Surimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304.99.21.00.00 Tatlısu balıklarına ait olanlar 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.99.23.00.00 Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus, Pasifik ringası -Clupea pallasaii) na ait olanlar      0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.99.29.00.00 Kırmızı balıklar (Sebastes spp.) a ait olanlar 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.99.55.00.00 Dört noktalı pisi (Lepidorhombus) lere ait olanlar 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.99.61.00.00 Çapak balıkları (Brama spp.) na ait olanlar 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.99.65.00.00 Fener balıkları (Lophius spp.) na ait olanlar 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0304.99.99.00.00 Diğerleri 0 30 30 23,3 30 (1) 0 9 1,1 14,8 19 (1)
0305.10.00.00.00 İnsanların yemesine elverişli balık unları,kaba unları ve pelletleri 0 37 31,1 25 37,5 (1) 0 0 0 7,7 11,5 (1)
0305.20.00.00.00 Balık karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri (kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş) 0 37 31,1 25 37,5 (1) 0 0 0 7,7 11,5 (1)
0305.31.00.00.00 Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal-michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıkları (Channa spp.) 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.32.11.00.00 Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.32.19.00.00 Diğerleri 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.32.90.00.00 Diğerleri 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.39.10.00.00 Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) (tuzlanmış veya salamura edilmiş) 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.39.50.00.00 Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) (tuzlanmış veya salamura edilmiş) 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.39.90.10.00 Ringa balığı ( Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası Clupea pallasii ) 0 21 15,9 19,4 25 (8) 0 0 0 0 0
0305.39.90.90.00 Diğerleri 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.41.00.00.00 Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları  (Hucho hucho) 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.42.00.00.00 Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus, Pasifik ringası -Clupea pallasii) 0 21 15,9 19,4 25 (8) 0 0 0 0 0
0305.43.00.00.00 Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster) 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.44.10.00.00 Yılan Balığı (Anguilla spp.) 0 37 31,1 25 37,5 (1) 0 0 0 7,7 11,5 (1)
0305.44.90.00.00 Diğerleri 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.49.10.00.00 Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.49.20.00.00 Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.49.30.00.00 Uskumru balıkları (Uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu-Scomber Australasicus, Kolyoz-Scomber japonicus)  0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.49.80.00.00 Diğerleri 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.51.10.00.00 Tuzlanmamış 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.51.90.00.00 Tuzlanmış  0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.59.10.00.00 Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar) 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.59.30.00.00 Ringa balıkları ( Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası - Clupea pallasii)  0 21 15,9 19,4 25 (8) 0 0 0 0 0
0305.59.50.00.00 Hamsi balıkları (Engraulis spp.) 0 37 31,1 25 37,5 (1) 0 0 0 7,7 11,5 (1)
0305.59.70.00.00 Atlantik tütün balıkları  (Hippoglossus hippoglossus)  0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.59.80.00.00 Diğerleri 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.61.00.00.00 Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus, Pasifik ringası - Clupea pallasii) 0 21 15,9 19,4 25 (8) 0 0 0 0 0
0305.62.00.00.00 Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua, Atlantik morinası-Gadus ogac, Pasifik morinası-Gadus macrocephalus) 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.63.00.00.00 Hamsi balıkları (Engraulis spp.) 0 37 31,1 25 37,5 (1) 0 0 0 7,7 11,5 (1)
0305.64.00.00.00 Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal-michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Yılan balığı (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıkları (Channa spp.) 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.69.10.00.00 Kutup morinası (Boreogadus saida) türü balıklar 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.69.30.00.00 Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.69.50.00.00 Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.69.80.00.00 Diğerleri 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.71.10.00.00 Tütsülenmiş 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.71.90.00.00 Diğerleri 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.72.00.00.00 Balık başları, kuyrukları, mideleri  0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0305.79.00.00.00 Diğerleri 0 37 31,1 29,2 37,5 (1) 0 0 0 8,9 11,5 (1)
0306.11.05.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0306.11.10.00.00 İstakoz kuyrukları 0 37,5 35 25 37,5 (1) 0 5,5 0 11,7 17,5 (1)
0306.11.90.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 25 37,5 (1) 0 5,5 0 11,7 17,5 (1)
0306.12.05.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0306.12.10.00.00 Bütün 0 37,5 35 25 37,5 (1) 0 5,5 0 11,7 17,5 (1)
0306.12.90.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 25 37,5 (1) 0 5,5 0 11,7 17,5 (1)
0306.14.05.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0306.14.10.00.00 Kral yengeci (Paralithodes camchaticus), Tabak yengeci (Chionoe cetes spp.) ve Mavi yengeç (Callinectes sopidus) türleri yengeçler 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0306.14.30.00.00 Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0306.14.90.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0306.15.10.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0306.15.90.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0306.16.10.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 25,5 23,8 32 37,5 (8)(9) 0 0 0 0 0
0306.16.91.00.00 Crangon crangon familyasından olanlar 0 25,5 23,8 29,2 37,5 (8)(9) 0 0 0 0 0
0306.16.99.00.00 Diğerleri 0 25,5 23,8 25 37,5 (8)(9) 0 0 0 0 0
0306.17.10.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 25,5 23,8 32 37,5 (8)(9) 0 0 0 0 0
0306.17.91.00.00 Pembe derinsu karidesi 0 25,5 23,8 29,2 37,5 (8)(9) 0 0 0 0 0
0306.17.92.00.00 Penaeus familyasından karidesler 0 25,5 23,8 29,2 37,5 (8)(9) 0 0 0 0 0
0306.17.93.00.00 Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından olanlar hariç) 0 25,5 23,8 25 37,5 (8)(9) 0 0 0 0 0
0306.17.94.00.00 Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından olanlar hariç) 0 25,5 23,8 29,2 37,5 (8)(9) 0 0 0 0 0
0306.17.99.00.00 Diğerleri 0 25,5 23,8 25 37,5 (8)(9) 0 0 0 0 0
0306.19.05.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0306.19.10.00.00 Tatlısu istakozu (kerevit) 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0306.19.90.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0306.21.10.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0306.21.90.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0306.22.10.00.00 Canlı 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0306.22.30.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0306.22.91.00.00 Bütün 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0306.22.99.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0306.24.10.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0306.24.30.00.00 Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler   0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0306.24.80.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0306.25.10.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1)(10) 0 5,5 0 0 17,5 (1)(10)
0306.25.90.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1)(10) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)(10)
0306.26.10.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 25,5 23,8 32 37,5 (8) 0 0 0 0 0
0306.26.31.00.00 Taze, soğutulmuş veya su buharında pişirilmiş 0 25,5 23,8 29,2 37,5 (8) 0 0 0 0 0
0306.26.39.00.00 Diğerleri 0 25,5 23,8 29,2 37,5 (8) 0 0 0 0 0
0306.26.90.00.00 Diğerleri 0 25,5 23,8 29,2 37,5 (8) 0 0 0 0 0
0306.27.10.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 25,5 23,8 32 37,5 (8) 0 0 0 0 0
0306.27.91.00.00 Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından olanlar hariç) 0 25,5 23,8 29,2 37,5 (8) 0 0 0 0 0
0306.27.95.00.00 Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından olanlar hariç) 0 25,5 23,8 29,2 37,5 (8) 0 0 0 0 0
0306.27.99.00.00 Diğerleri 0 25,5 23,8 29,2 37,5 (8) 0 0 0 0 0
0306.29.05.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0306.29.10.00.00 Tatlısu istakozu (kerevit) 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0306.29.90.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.11.10.00.00 Tanesi 40 gr. (kabuk dahil) dan fazla olmayan canlı yassı istiridyeler 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.11.90.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.19.10.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0307.19.90.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.21.00.00.00 Canlı, taze veya soğutulmuş 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.29.05.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0307.29.10.00.00 Tarak (Pecten maximus) (dondurulmuş) 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.29.90.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.31.10.00.00 Mytilus cinsi 0 37,5 35 25 37,5 (1) 0 5,5 0 11,7 17,5 (1)
0307.31.90.00.00 Perna cinsi 0 37,5 35 25 37,5 (1) 0 5,5 0 11,7 17,5 (1)
0307.39.05.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0307.39.10.00.00 Mytilus cinsi 0 37,5 35 25 37,5 (1) 0 5,5 0 11,7 17,5 (1)
0307.39.90.00.00 Perna cinsi 0 37,5 35 25 37,5 (1) 0 5,5 0 11,7 17,5 (1)
0307.41.10.00.00 Mürekkep balıkları (sübye-Sepia officinalis,küçük mürekkep balığı- Rosia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.) 0 37,5 35 25 37,5 (1) 0 5,5 0 11,7 17,5 (1)
0307.41.92.00.00 Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.) 0 37,5 35 25 37,5 (1) 0 5,5 0 11,7 17,5 (1)
0307.41.99.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 25 37,5 (1) 0 5,5 0 11,7 17,5 (1)
0307.49.05.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0307.49.09.00.00 Küçük mürekkep balıkları 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.49.11.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.49.18.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.49.31.00.00 Loligo vulgaris 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.49.33.00.00 Loligo pealei 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.49.35.00.00 Loligo patagonica 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.49.38.00.00 Diğerleri  0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.49.59.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.49.71.00.00 Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis, küçük mürekkep balığı-Rosia macrosoma, derinsu sübyesi-Sepiola spp.) 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.49.92.00.00 Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.) 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.49.99.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.51.00.00.00 Canlı, taze veya soğutulmuş 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.59.05.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0307.59.10.00.00 Dondurulmuş 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.59.90.00.00 Diğerleri  0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.60.10.00.00 Tütsülenmiş (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0307.60.90.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.71.00.00.00 Canlı, taze veya soğutulmuş 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.79.10.00.00 Tütsülenmiş (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0307.79.30.00.00 Tarak cinsinden kabuklu hayvanlar ve Veneridae familyasından diğer cinsler       0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.79.90.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.81.00.00.00 Canlı, taze veya soğutulmuş 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.89.10.00.00 Tütsülenmiş (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0307.89.90.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.91.10.00.00 Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus))  0 37,5 35 25 37,5 (1) 0 5,5 0 11,7 17,5 (1)
0307.91.90.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.99.10.00.00 Tütsülenmiş (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0307.99.11.00.00 Akdeniz kalamarları (İllex spp.) 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.99.14.00.00 Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus))  0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.99.17.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.99.20.00.00 Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus))  0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0307.99.80.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0308.11.00.10.00 Canlı 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0308.11.00.90.00 Taze veya soğutulmuş 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0308.19.10.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0308.19.30.00.00 Dondurulmuş 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0308.19.90.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0308.21.00.10.00 Canlı 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0308.21.00.90.00 Taze veya soğutulmuş 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0308.29.10.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0308.29.30.00.00 Dondurulmuş 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0308.29.90.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0308.30.10.10.00 Canlı 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0308.30.10.90.00 Taze veya soğutulmuş 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0308.30.30.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0308.30.50.00.00 Dondurulmuş 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0308.30.90.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0308.90.10.10.00 Canlı 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0308.90.10.90.00 Taze veya soğutulmuş 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0308.90.30.00.00 Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış 0 37,5 35 32 37,5 (1) 0 5,5 0 0 17,5 (1)
0308.90.50.00.00 Dondurulmuş 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
0308.90.90.00.00 Diğerleri 0 37,5 35 29,2 37,5 (1) 0 5,5 0 13,6 17,5 (1)
1504.10.10.10.00 Tababette kullanılanlar 0 0 0 0 5,5(11)(12) 0 0 0 0 0
1504.10.10.90.00 Diğerleri 0 12 9,9 10 15,6(11)(12) 0 0 0 0 0
1504.10.91.00.00 Tütün balıklarından olanlar 0 1 0 0 5,5(11)(12) 0 0 0 0 0
1504.10.99.10.00 Tababette kullanılanlar 0 0 0 0 5,5(11)(12) 0 0 0 0 0
1504.10.99.90.00 Diğerleri 0 12 9,9 10 15,6(11)(12) 0 0 0 0 0
1504.20.10.00.00 Katı fraksiyonlar  0 12 12 10 15,6(11)(12) 0 0 0 0 0
1504.20.90.00.00 Diğerleri 0 12 12 10 15,6(11)(12) 0 0 0 0 0
1504.30.10.00.00 Katı fraksiyonlar  0 12 9,9 10 15,6(11)(12) 0 0 0 0 0
1504.30.90.00.11 Balina  yağı  0 12 9,9 10 15,6(11)(12) 0 0 0 0 0
1504.30.90.00.19 Diğerleri 0 12 9,9 10 15,6(11)(12) 0 0 0 0 0
1516.10.10.00.11 Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar 0 15 15 0 15(4)(12) 0 0 0 0 0
1516.10.90.10.00 Sanayide kullanılan hidrojene edilmiş balina yağı 0 0 0 0 14,8(12)(13) 0 0 0 0 0
1516.10.90.90.11 Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar 0 15 15 0 15(4)(12) 0 0 0 0 0
1603.00.10.00.00 Net muhtevası 1 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 0 40 34,3 30 54 0 0 0 0 0
1603.00.80.00.00 Diğerleri 0 40 34,3 30 54 0 0 0 0 0
1604.11.00.00.00 Som balıkları 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.12.10.00.00 Çiğ filetolar (sadece hamur veya ekmek kırıntılarıyla kaplanmış,yağda ön kızartma yapılmış olsun olmasın; dondurulmuş) 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.12.91.00.00 Hava almayan kaplarda olanlar 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.12.99.00.00 Diğerleri 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.13.11.00.00 Zeytinyağı ile hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar  0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.13.19.00.00 Diğerleri 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.13.90.00.00 Diğerleri 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.14.21.00.00 Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar  0 64 50,9 54 80(9)(14) 0 0 0 0 0
1604.14.26.00.00 Filetolar 0 64 50,9 54 80(9)(14) 0 0 0 0 0
1604.14.28.00.00 Diğerleri 0 64 50,9 54 80(9)(14) 0 0 0 0 0
1604.14.31.00.00 Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar  0 64 50,9 54 80(9)(14) 0 0 0 0 0
1604.14.36.00.00 Filetolar 0 64 50,9 54 80(9)(14) 0 0 0 0 0
1604.14.38.00.00 Diğerleri 0 64 50,9 54 80(9)(14) 0 0 0 0 0
1604.14.41.00.00 Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar  0 64 50,9 54 80(9)(14) 0 0 0 0 0
1604.14.46.00.00 Filetolar 0 64 50,9 54 80(9)(14) 0 0 0 0 0
1604.14.48.00.00 Diğerleri 0 64 50,9 54 80(9)(14) 0 0 0 0 0
1604.14.90.00.00 Torikler (Sarda spp.) 0 64 50,9 54 80(9)(14) 0 0 0 0 0
1604.15.11.00.00 Filetolar 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.15.19.00.00 Diğerleri 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.15.90.00.00 Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus) türleri 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.16.00.00.00 Hamsiler 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.17.00.00.00 Yılan Balıkları 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.19.10.00.00 Salmonidae türleri (som balıkları hariç) 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.19.31.00.00 Filetolar 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.19.39.00.00 Diğerleri 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.19.50.00.00 Tek renkli Orcynopsis türü balıklar 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.19.91.00.00 Çiğ filetolar (sadece hamur veya ekmek kırıntılarıyla kaplanmış, yağda ön kızartma yapılmış olsun olmasın; dondurulmuş) 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.19.92.00.00 Morina balıkları (Gadus morhua,Gadus ogac,Gadus macrocephalus) 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.19.93.00.00 Kömür balıkları (Pollachius virens) 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.19.94.00.00 Berlam balıkları (Merluccius spp., Urophycis spp.) 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.19.95.00.00 Alaska mezgit (Theragra chalcogramma) ve mezgit (Pollachius pollachius) balıkları 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.19.97.00.00 Diğerleri 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.20.05.00.00 Surimi müstahzarları 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.20.10.00.00 Som balıkları 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.20.30.00.00 Salmonidaeler (som balıkları hariç) 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.20.40.00.00 Hamsiler 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.20.50.00.11 Sardalya 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.20.50.00.12 Uskumru 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.20.50.00.19 Diğerleri 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.20.70.00.00 Ton balıkları, orkinoslar, Euthynnus cinsi diğer balıklar 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.20.90.00.11 Ringa 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.20.90.00.12 Palamut 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.20.90.00.19 Diğerleri 0 64 50,9 54 80(4) 0 0 0 0 0
1604.31.00.00.00 Havyar  0 70 52,1 60 81,9(9) 0 0 0 0 0
1604.32.00.00.00 Havyar yerine kullanılan ürünler 0 70 52,1 60 81,9(9) 0 0 0 0 0
1605.10.00.00.00 Yengeçler 0 42 34,3 32 54 0 0 0 0 0
1605.21.10.00.00 Net muhtevası 2 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 0 42 34,3 32 54 0 0 0 0 0
1605.21.90.00.00 Diğerleri 0 42 34,3 32 54 0 0 0 0 0
1605.29.00.00.00 Diğerleri 0 42 34,3 32 54(4) 0 0 0 0 0
1605.30.10.00.00 İstakoz eti (pişirilmiş) (istakoz yağı veya istakoz ezmesi, patesi, çorbası veya istakoz sosları imaline mahsus) 0 42 34,3 32 54 0 0 0 0 0
1605.30.90.00.00 Diğerleri 0 42 34,3 32 54 0 0 0 0 0
1605.40.00.00.11 Salyangoz 0 42 34,3 32 54 0 0 0 0 0
1605.40.00.00.12 Akivades 0 42 34,3 32 54 0 0 0 0 0
1605.40.00.00.13 Kerevit 0 42 34,3 32 54 0 0 0 0 0
1605.40.00.00.19 Diğerleri 0 42 34,3 32 54 0 0 0 0 0
1605.51.00.00.00 İstiridyeler 0 42 34,3 32 54 0 0 0 0 0
1605.52.00.00.00 Deniz tarakları (kraliçe deniz tarakları dahil) 0 42 34,3 32 54 0 0 0 0 0
1605.53.10.00.00 Hava almayan kaplarda olanlar 0 42 34,3 32 54 0 0 0 0 0
1605.53.90.00.00 Diğerleri 0 42 34,3 32 54 0 0 0 0 0
1605.54.00.00.00 Mürekkep balığı ve kalamar 0 42 34,3 32 54 0 0 0 0 0
1605.55.00.00.00 Ahtapot 0 42 34,3 32 54 0 0 0 0 0
1605.56.00.00.00 Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae familyasına ait yumuşakçalar 0 42 34,3 32 54 0 0 0 0 0
1605.57.00.00.00 Deniz kulağı 0 42 34,3 32 54 0 0 0 0 0
1605.58.00.00.00 Salyangoz (deniz saylangozları hariç) 0 42 34,3 32 54 0 0 0 0 0
1605.59.00.00.00 Diğerleri 0 42 34,3 32 54 0 0 0 0 0
1605.61.00.00.00 Deniz hıyarları 0 42 36,9 32 58 0 0 0 0 0
1605.62.00.00.00 Deniz kestanesi 0 42 36,9 32 58 0 0 0 0 0
1605.63.00.00.00 Denizanası 0 42 36,9 32 58 0 0 0 0 0
1605.69.00.00.00 Diğerleri 0 42 36,9 32 58 0 0 0 0 0
2301.20.00.00.11 Balık unu 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2301.20.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2309.90.10.00.00 Balık veya deniz memelilerinden elde edilen çözünebilir ürünler 0 0 0 0 7,8 0 0 0 0 0
(1) Mısır Arap Cumhuriyeti için söz konusu gümrük vergisinin ve toplu konut fonunun %50'si uygulanır.
(2) İran İslam Cumhuriyeti için söz konusu gümrük vergisinin %70'i ve toplu konut fonunun %96'sı uygulanır.
(3) İran İslam Cumhuriyeti için söz konusu toplu konut fonunun %57'si uygulanır.
(4) İran İslam Cumhuriyeti için söz konusu gümrük vergisinin %50'si uygulanır.
(5) İran İslam Cumhuriyeti için söz konusu toplu konut fonu %0 olarak uygulanır.
(6) İran İslam Cumhuriyeti için söz konusu gümrük vergisinin ve toplu konut fonunun %30'u uygulanır.
(7) İran İslam Cumhuriyeti için söz konusu toplu konut fonunun %56'sı uygulanır.
(8) Mısır Arap Cumhuriyeti için söz konusu gümrük vergisinin  %50'si uygulanır.
(9) İran İslam Cumhuriyeti için söz konusu gümrük vergisinin %30'u uygulanır.
(10) İran İslam Cumhuriyeti için söz konusu gümrük vergisinin %50'si ve toplu konut fonunun %30'u uygulanır.
(11) Gürcistan  için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.
(12) Şili Cumhuriyeti  için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.
(13) İran İslam Cumhuriyeti için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.
(14) Morityus Cumhuriyeti için söz konusu gümrük vergisinin %80'i uygulanır.
                       

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909524 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909524 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?