İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (2014/6884)

Karar Sayısı : 2014/6884   18.10.2014-29149 Resmi Gazete

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 10/10/2014 tarihli ve 66472 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.


İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE    1-  (1) 20/12/1995  tarihli  ve  95/7606 sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile yürürlüğe konulan  Ithalat Rejimi  Kararına  ekli II  sayılı  Listede yer  alan  ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P)  ve ismi belirtilen maddelerin  ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

MADDE  2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilrnektedir.

(2) Her halukarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı Listede  yer  alan  gumruk vergisi  ile bu  Karar kapsamında  alınacak  ilave  gumruk vergisi toplamı) 474 sayılı Gümrük Giris Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gosterilen hadlerin %50 arttırılmış  duzeyini aşamaz, Aşmasi durumunda 474 sayılı Kanunda gosterilen hadlerin %50 arttırılmış duzeyi uygulanır,

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gumruk vergileri ve diger mali yükumluluklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel butceye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gumruk vergisi hakkinda, gümrük vergisinin tabi oldugu usul ve hükümler uygulanır,

MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi esliginde ithal edilen Avrupa Birligi ve Turk menseli olmayan esyadan "Diger Ülkeler" sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük  vergisi alınır. Ancak, Tiirkiye'nin taraf oldugu serbest ticaret anlasmalan cercevesinde bir capraz mense kumulasyon sistemine dahil ulkeler menseli esyadan tercihli menseinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında esyanın menseinin dogru beyan edilmesinden ithalatci sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek islem görmüş ürün olarak ihrac edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hukumleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki  ürünlerin ithalat Rejimi Kararı  eki listelerdeki gümrük vergisi oranı iüzerinden vergi tahsilati yapilarak gümrük  gozetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birligi'ne uye ülkelere ihrac edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki İlave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine iliskin sütunlarda belirtilen ülke ve ulke grupları  Ithalat Rejimi Kararında  tanımlanan ulke ve ülke gruplarıdır,  Ithalat Rejimi Kararına  ekli II sayılı Listede yer alan sutun basliklarında yapılacak degisiklikler bu Karar icin de gecerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki esyanın anım zamanda ithalat Rejimi Kararına ekli V sayılıListede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

 

MADDE  4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara iliskin tebligler çıkarmaya, ozel ve zorunlu durumlan inceleyip sonuclandırmaya  Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK:

                      İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI*    
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 4 5 6 7 8
          İGV% İGV% İGV% İGV% İGV%
7214.10.00.00.00 Dövülmüş olanlar 0 0 0 30 30 30 30 30
* İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları:
1: AB Uyesi Ülkeler, EFTA Uyesi Ulkeler, lsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı-Şeria ve Gazze Seridi, 
Tunus, Mısır, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Gürcistan, Arnavutluk, Urdün, Şili,
2:  Ganey  Kore; 
3: Morityus;   
4:  Genellestirilmis Tercihler  Sisteminden Yararlanacak  Ulkeler  Grubu; 
5:  En Az  Gelismis Ulkeler; 
6: Özel Teşvik Dnzenlemelerinden Yararlanacak Ulkeler; 
7: Gelisme Yolundaki Uıkeler
8: Diğer Ülkeler

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288770 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288770 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?