İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (2017/11168) Ek:6 (En Az Gelişmiş Ülkeler Ürün Grubu)

31.12.2017-30287 (4.Mükerrer) Resmi Gazete (Karar Sayısı: 2017/11168)

EK: 6    (2018 YILI)

EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER ÜRÜN GRUBU LİSTESİ
 

Bölüm Fasıl G.T.İ.P. Madde ismi
S-1a 04 04. Fasıl* Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler
  05 05. Fasıl* Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler
S-2b 07 07. Fasıl* Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
S-2c 09 09. Fasıl* Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat
S-2d 13 13. Fasıl* Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
S-3 15 15. Fasıl* Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar;hayvansal ve bitkisel mumlar
S-4b 17 17. Fasıl* Şeker ve şeker mamulleri
  18 18. Fasıl* Kakao ve kakao müstahzarları
  19 19. Fasıl* Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları;pastacılık ürünleri
  20 20. Fasıl* Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar
  21 21. Fasıl* Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
  22 22. Fasıl* Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke
S-4c 24 24. Fasıl* Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler
S-5 25 25. Fasıl Tuz; kükürt, topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento
  27 27. Fasıl** Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar
S-6a 28 28. Fasıl İnorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya inorganik bileşikleri
  29 29. Fasıl Organik Kimyasallar
S-6b 31 31. Fasıl Gübreler
  32 32. Fasıl Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; cam macunu ve diğer macunlar; mürekkepler
  33 33. Fasıl Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri; kozmetik veya tuvalet müstahzarları
  34 34. Fasıl Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, sunni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları
  35 35. Fasıl Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar;enzimler
  36 36. Fasıl Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler
  37 37. Fasıl Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya
  38 38. Fasıl Muhtelif kimyasal maddeler
S-7a 39 39.01 ila 39.21 Plastikler ve mamulleri
S-7b 39 39.22 ila 39.26 Plastikler ve mamulleri
S-7c 40 40. Fasıl Kauçuk ve kauçuktan eşya
S-8a 41 41. Fasıl Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
S-8b 42 42. Fasıl Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya(ipek böceği bağırsağı hariç)
  43 43. Fasıl Postlar, kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri
S-9a 44 44. Fasıl Ağaç ve Ahşap Eşya; Odun Kömürü
S-9b 45 45. Fasıl* Mantar ve Mantardan Eşya
  46 46. Fasıl Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası
S-11a 50 50. Fasıl İpek
  51 51. Fasıl Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat
  52 52. Fasıl Pamuk
  53 53. Fasıl*** Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat
  54 54. Fasıl Sentetik ve suni flamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler
  55 55. Fasıl Sentetik ve suni devamsız lifler
  56 56. Fasıl Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
  57 57. Fasıl Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
  58 58. Fasıl Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dantela, duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler
  59 59. Fasıl Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat, dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya
  60 60. Fasıl Örme veya kroşe eşya
S-11b 61 61. Fasıl Örme veya kroşe giyim eşyası ve aksesuarı
  62 62. Fasıl Örülmemiş veya kroşe olmayan giyim eşyası ve aksesuarı
  63 63. Fasıl Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya, paçavralar
S-12a 64 64. Fasıl Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya ve bunların aksamı
S-12b 65 65. Fasıl Başlıklar ve aksamı
  66 66. Fasıl Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
  67 67. Fasıl Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler ve insan saçından eşya
S-13 68 68. Fasıl Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
  69 69. Fasıl Seramik mamulleri
  70 70. Fasıl Cam ve cam eşya
S-14 71 71.Fasıl Tabii inciler veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar
S-15a 72 72. Fasıl** Demir ve çelik
  73 73. Fasıl** Demir veya çelikten eşya
S-15b 74 74. Fasıl Bakır ve bakırdan eşya
  75 75. Fasıl Nikel ve nikelden eşya
  76 76. Fasıl Alüminyum ve alüminyumdan eşya
  78 78. Fasıl Kurşun ve kurşundan eşya
  79 79. Fasıl Çinko ve çinkodan eşya
  81 81. Fasıl Diğer adi metaller sermetler ve bunlardan eşya
  82 82. Fasıl Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları
  83 83. Fasıl Adi metallerden çeşitli eşya
S-16a 84 84. Fasıl Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları
S-16b 85 85. Fasıl Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları, ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı
S-17a 86 86. Fasıl Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları, her türlü mekanik (elektromekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları
S-17b 87 87. Fasıl Kara nakil vasıtaları (demiryolu veya tramvay taşıtları hariç) ve bunların aksam, parça ve aksesuarları
  88 88. Fasıl Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları
  89 89. Fasıl Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
S-18 90 90. Fasıl Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam parça ve aksesuarı
  91 91. Fasıl Saatler ve bunların aksam ve parçaları
  92 92. Fasıl Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı
S-20 94 94. Fasıl Mobilyalar, yatak takımları, şilteler, şilte destekleri, yastıklar ve benzeri doldurulmuş mefruşat; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan lambalar ve aydınlatma cihazları; ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları ve benzerleri; prefabrik yapılar
  95 95. Fasıl Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı
  96 96. Fasıl Çeşitli mamul eşya


* Yalnızca II ve III sayılı listelerde bulunan ürünler.

** AKÇT ürünleri hariçtir.

*** Yalnızca II sayılı listelerde bulunan ürünler

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260795 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260795 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?