İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (2017/11168) Ek:7 (Kısaltmalar)

31.12.2017-30287 (4.Mükerrer) Resmi Gazete (Karar Sayısı: 2017/11168)

EK: 7

KISALTMALAR

I, II (5-24. fasıllar), III ve IV sayılı listelerde gümrük vergisi ve toplu konut fonu sütunlarında kısaltma yapılan ülke ve ülke grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

AB : Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler
B–HER. : Bosna-Hersek
D-8 : Gelişen Sekiz Ülke (Bangladeş Halk Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti hariç olmak üzere Endonezya Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Malezya, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti)
EFTA : EFTA Üyesi Ülkeler
F.ADA. : Faroe Adaları
G.KORE : Güney Kore
GÜR.  Gürcistan
MLZY. : Malezya
SİNG. : Singapur Cumhuriyeti
G.T.S ÜLKELERİ : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi
E.A.G.Ü. : En Az Gelişmiş Ülkeler
G.Y.Ü. : Gelişme Yolundaki Ülkeler
D.Ü. : Diğer Ülkeler


II sayılı listede (25-97. fasıllar) gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1 :AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları
2 :Güney Kore
3 :Malezya
4 :Singapur
5 :Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu
6 :En Az Gelişmiş Ülkeler
7 :Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 :Diğer Ülkeler

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260797 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260797 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?