İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2011/1408)

Karar Sayısı : 2011/1408  25.02.2011-27857 Resmi Gazete

             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 1/2/2011 tarihli ve 4024 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

             MADDE 1 (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na ekli (I) Sayılı Liste'de yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

 

 

AB, EFTA

B-HER.

D.Ü.

1001.10.00.00.19

Diğerleri

0(1)

0

0(1)

1001.90.99.00.11

Adi buğday

0(1)

0

0(1)

1001.90.99.00.12

Mahlut

0(1)

0

0(1)

1001.90.99.00.13

Kaplıca (kızıl) buğday

0(1)

0

0(1)

1004.00.00.00.19

Diğerleri

0(1)

0

0(1)

1008.10.00.00.00

Kara buğday

0

0

0

(1): Söz konusu gümrük vergisi 1/5/2011 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) %130 olarak uygulanır.

 

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887524 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887524 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?