İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2011/2618)

Karar Sayısı : 2011/2618 31.12.2011-28159 (Mükerrer) Resmi Gazete

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 19/12/2011 tarihli ve 61192 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.


İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listeler ve ekler yürürlükten kaldırılmış; aynı Karara I, II, III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (EK: 1), (EK: 2), (EK: 3), (EK: 4), (EK: 5) ve (EK: 6) ilave edilmiştir.

(2) 12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın uygulanmasına devam edilir.

MADDE 2 – Bu Karar 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930936 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930936 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?