İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2012/2829)

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/2829 06.03.2012-28225 Resmi Gazete

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 6/2/2012 tarihli ve 8894 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I Sayılı Liste'de yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ile ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

Gümrük Vergisi Oranı (%)
G.T.İ.P. Madde İsmi AB-EFTA N-HER. D.Ü
0102.29.59.00.00 Diğerleri 15 15 15
0102.29.99.00.00 Diğerleri 15 15 15

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867527 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867527 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?