İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı 2014/6523)

Karar Sayısı : 2014/6523    30.06.2014-2946 Resmi Gazete

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 19/6/2014 tarihli ve 41609 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT  REJİMİ  KARARINA  EK KARAR

 

MADDE   1- 20/12/1995  tarihli  ve  95/7606   sayılı  Bakanlar   Kurulu  Karan   Eki  lthalat Rejimi  Kararı  EK:3  "Genellestirilmis    Tercihler  Sisteminden   Yararlanacak   Ulkeler  Listesi"nde yer   alan   "A-Gelişme    Yolundaki    Ülkeler    (G.Y.Ü.)"    adlı   tabloda   yer   alan   "EI   Salvador, Guatemala   ve Panama"   Söz  konusu  tablodan   cıkartılarak   "B-Ozel   Tesvik  Duzenlemelerinden Yararlanacak   Ülkeler  (Ö.T.D.Ü.)"    adlı tabloya  eklenmistir,

 

MADDE   2-  Bu  Kararın   ekinde  yer  alan  EK:I  sayılı  listede  Gümrük Tarife  Istatistik Pozisyonları    (G.T.İ.P),   kayit  numaraları,    madde  isimleri  ve gümrük  vergisi  oranlan   belirtilen ürünler,  20/12/1995 tarihli   ve  95/7606   sayılı  Bakanlar   Kurulu   Kararı   ile  yürürlüge  konulan

Ithalat  Rejimi  Kararının  eki V sayılı  listeden  çıkartılmıştır.

Bu  Karann   ekinde  yer  alan  EK:II  sayılı  listede  Gümrük  Tarife  lstatistik   Pozisyonları (G.T.İ.P),   kayit  numaraları,    madde  isimleri  ve gümrük vergisi  oranları   belirtilen  ürünler,  Söz konusu  Ithalat  Rejimi  Kararının   eki V sayılı  listeye ilave edilmistir,

 

MADDE   3- Bu Kararm  2 nci maddesi   1/7/2014 tarihinden   gecerli  olmak  uzere  yayımı tarihinde,  diger hükümleri  yayımı  tarihinde  yürürlüge girer.

 

MADDE   4- Bu Karar  hükümlerini   Ekonomi  Bakam  yürütür.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288083 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288083 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?