İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2015/7971)


Karar Sayısı : 2015/7971
    04.08.2015-29435 Resmi Gazete

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 10/7/2015 tarihli ve 86421 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/7/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE  1-  20/12/1995  tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar  Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ithalat  Rejimi Kararına ekli II sayılı  listede yer alan ve ekteki  tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P)  ve  ismi  belirtilen    esyalara iliskin  dipnot (1) yürürlükten kaldırılarak gümrük vergisi  oranları   karşılarında gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kararın yayımı tarihinden önce yüklemesi yapılmış olan eşyanın  en geç bu Kararın yayımı tarihinden sonraki bir ay içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 2- Bu Karar yaymımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


G.T.i.P. MADDEiSMi GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 8
5 6 7
7601.10.00.00.00 Alasmsiz  aluminyum 0 0 0 0 3 3 3
7601.20.20.00.00 Dilim veya kiltillder 0 0 0 0 6 6
7601.20.80.00.00 Digerleri 0 0 0 0 6 6 6

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292628 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292628 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?