İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2016/9077)

01.09.2016-29818 Resmi Gazete

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
(Karar Sayısı: 2016/9077)

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karari’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 13/7/2016 tarihli ve 77473 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/7/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddenin gümrük vergisi karşısında gösterildiği şekilde düzenlenmiştir.


 

 

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

AB,EFTA

GÜR.

B-HER.

G.KORE

MLZY.

D.Ü.

1207.60.00.00.00

Aspir (Carthamus tiııctorius) tohumu

23,4

0

0

23,4

23,4

23,4(3)

MADDE 2- Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde düzenlenmiştir.

 

 

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

AB,EFTA

B-HER.

G.KORE

MLZY

D.Ü.

1512.11.99.00.00

Aspir yağı

36

0

36

36

36

1512.19.90.00.11

Ayçiçeği tohumu yağı

67,5

0

67,5

67,5

67,5

1512.19.90.00.19

Aspir yağı

67,5

0

67,5

67,5

67,5

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292567 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292567 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?