İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar sayısı:2010/1155)

BAKANLAR KURULU KARARI

(22.12.2010-27793 Resmi Gazete)

Karar Sayısı : 2010/1155

          20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

          Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 7/12/2010 tarihli ve 44703 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/12/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 

Madde 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (I) Sayılı Listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile isimleri belirtilen maddelere ilişkin dipnotlar kaldırılmıştır.

 

G.T.İ.P

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ

ORANI (%)

AB,EFTA

B-HER.

D.Ü.

0102.90.05.00.00         

Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler          

0

0

0

0102.90.29.00.00

Diğerleri                                           

0

0

0

0102.90.49.00.00

Diğerleri                                           

0

0

0

0102.90.51.00.00

Kasaplık olanlar

40

40

40

0102.90.61.00.00

Kasaplık olanlar                           

40

40

40

0102.90.71.00.00

Kasaplık olanlar

30

30

30

0104.10.30.00.00         

Kuzular (1 yaşında veya daha küçük)

20

20

20

0104.10.80.00.00      

Diğerleri                                           

20

20

20

0201.10.00.00.00

Karkas ve yarım karkas                  

30

30

30

0201.20.20.00.00

Çeyrek karkas(eşit olarak bölünmüş)

30

30

30

0201.20.30.00.00

Karkasın ön çeyrekleri(ayrılmamış veya ayrılmış)

30

30

30

0201.20.50.00.00

Karkasın arka çeyrekleri(ayrılmamış veya ayrılmış)

30

30

30

0202.10.00.00.00

Karkas ve yarım karkas               

30

30

30

0202.20.10.00.00

Çeyrek karkas(eşit olarak bölünmüş)    

30

30

30

0202.20.30.00.00

Karkasın ön çeyrekleri(ayrılmamış veya ayrılmış)  

30

30

30

0202.20.50.00.00

Karkasın arka çeyrekleri(ayrılmamış veya ayrılmış)  

30

30

30

 

Madde 2- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (I) Sayılı Listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ile isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ

ORANI (%)

AB,EFTA

B-HER.

D.Ü.

0204.10.00.00.00    

Kuzuların karkas ve yarım karkasları(taze veya soğutulmuş)

30

30

30

0204.21.00.00.00  

Karkas ve yarım karkas

30

30

30

 

0204.30.00.00.00  

Kuzu eti(karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş)                   

30

30

30

 

0204.41.00.00.00  

Karkas ve yarım karkas                          

30

30

30

 

 

Madde 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 4- (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269669 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269669 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?