İthalat rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2010/1175)

 Karar Sayısı : 2010/1175  31.12.2010-27802 (3.Mükerrer) Resmi Gazete

             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 16/12/2010 tarihli ve 46097 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

             MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan listeler ve ekler yürürlükten kaldırılmış, aynı Karara I, II, III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (EK: 1), (EK: 2), (EK: 3), (EK: 4), (EK: 5) ve (EK: 6) ilave edilmiştir.

             MADDE 2 – (1) Bu Karar 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

EKLER:

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867529 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867529 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?