İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2010/754)

   Karar Sayısı : 2010/754   07.08.2010-27665 Resmi Gazete
             Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 27/7/2010 tarihli ve 29330 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
            Başbakan
           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı
          H. YAZICI                             F. N.ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK
       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı
           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN
       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı
       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                       N. ÇUBUKÇU
 Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                       Maliye Bakanı V.
       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM
   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı
        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU
                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı
 
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
             MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I Sayılı Listede yer alan ve aşağıdaki tabloda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) ve ismi belirtilen maddenin gümrük vergisi karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
 
G.T.İ.P.
MADDE İSMİ
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI
(%)
AB, EFTA
B-HER.
D.Ü.
0102.90.49.00.00
Diğerleri
40(1)
40(1)
40(1)
(1) : Söz konusu gümrük vergisi, 1/4/2011 tarihinden itibaren %135 olarak uygulanır.
 
             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586761 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586761 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?