İthalat Rejimi Kararına Ek karar (Karar sayısı:2010/766)

BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayısı : 2010/766  15.08.2010-27673 Resmi Gazete
             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
             Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 12/7/2010 tarihli ve 27510 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                          Abdullah GÜL
                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
            Başbakan
           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                         A. BABACAN                                M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı
          H. YAZICI                             F. N. ÖZAK                        E. GÜNAY                                   F. ÇELİK
       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                    Devlet Bakanı V.                            Devlet Bakanı
           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                                   S. ERGİN
       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı
       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                              N. ERGÜN
 Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                     Dışişleri Bakanı                           Maliye Bakanı V.
       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                           R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM
   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı
        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                                   T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU
                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
             MADDE 1 – 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnamenin eki İthalat Rejimi Kararının (EK:3) numaralı ekindeki “Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi” bölümünde, “A-Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü.)” başlıklı tabloda yer alan “Panama” ibaresi, söz konusu tablodan çıkarılarak, aynı listedeki “B-ÖzelTeşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü.)” başlıklı tabloya eklenmiştir.
             MADDE 2 – Ekli 1 sayılı listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P), Kayıt numaraları, madde isimleri ve gümrük vergisi oranları belirtilen ürünler, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnamenin eki V sayılı listeye eklenmiş, ekli 2 sayılı listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P), kayıt numaraları ve madde isimleri belirtilen ürünler ise V sayılı liste kapsamından çıkarılmıştır.
             MADDE 3 –Bu Kararın;
             a) 2 nci maddesi 1/7/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
             b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
             yürürlüğe girer.
             MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270494 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270494 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?