İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2010/972)

   Karar Sayısı : 2010/972

             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekliİthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 18/10/2010 tarihli ve 38335 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                         

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

             MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (I) Sayılı Liste’de yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

    Gürmürk Vergisi Oranı (%)    
G.T.İ.P. Madde İsmi AB,EFTA B.HER D.Ü.
0102.90.05.00.00 Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler 0* 0* 0*
0102.90.29.00.00 Diğerleri 0* 0* 0*
0102.90.49.00.00 Diğerleri 0* 0* 0*
0104.10.30.00.00 Kuzular (1 Yaşından daha küçük 20* 20* 20*
0104.10.80.00.00 Diğerleri 20* 20* 20*

 *Söz konusu Gümrük Vergisi 01.04.2011 tarihinden itibaren %135 olarak uygulanır.

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300754 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300754 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?