İthalat rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2011/1419)

 Karar Sayısı : 2011/1419  01.03.2011-27861 Resmi Gazete

             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 9/2/2011 tarihli ve 5345 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 (1) Aşağıdaki tabloda isimleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen maddeler hariç olmak üzere, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan 25 ila 97 nci fasıllar kapsamındaki maddelerin Ürdün Haşimi Krallığı menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanır.

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

2905.43.00.00.00

Mannitol

2905.44.11.00.00

D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler

2905.44.19.00.00

Diğerleri

2905.44.91.00.00

D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler

2905.44.99.00.00

Diğerleri

3301.12.10.00.00

Terpeni alınmamış

3301.12.90.00.00

Terpeni alınmış

3301.13.10.00.00

Terpeni alınmamış

3301.13.90.00.00

Terpeni alınmış

3301.19.20.00.00

Terpeni alınmamış

3301.19.80.00.00

Terpeni alınmış

3301.24.90.00.00

Terpeni alınmış

3301.25.90.00.00

Terpeni alınmış

3301.29.31.10.00

Ylang-ylang

3301.29.31.90.00

Diğerleri

3301.29.71.00.00

Itır çiçeği (germenyum)'den; yaseminden; güve otu (vetiver)'dan elde edilenler

3301.29.79.00.00

Lavantadan veya lavandinden (melez lavanta)  elde edilenler

3301.29.91.10.00

Oğul otu (stronel)ndan elde edilenler

3301.29.91.90.00

Diğerleri

3301.30.00.00.00

Rezinoitler

3301.90.10.00.00

Uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler

3301.90.21.11.00

İlaç sanayiinde kullanılanlar

3301.90.21.19.00

Diğerleri

3301.90.21.20.00

Şerbetçi otundan

3301.90.90.10.00

Uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri

3301.90.90.90.00

Diğerleri

3302.10.10.00.00

Hacim itibariyle alkol derecesi % 0,5'i geçenler

3302.10.21.00.00

Katı süt yağı, sakkoroz, izoglikoz, glikoz veya nişasta içermeyenler  veya ağırlık itibariyle % 1,5' dan az katı süt yağı, % 5 'den az sakkaroz veya izoglikoz, % 5' den az glikoz veya nişasta  içerenler

3302.10.29.00.00

Diğerleri

3501.10.50.00.00

Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayiilerde kullanılmaya mahsus olanlar

3501.10.90.00.00

Diğer kazeinler

3501.90.10.00.00

Kazein tutkalları

3501.90.90.00.11

Sodyum kazeinat

3501.90.90.00.19

Diğerleri

3502.11.10.00.00

İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz  hale getirilenler

3502.11.90.00.00

Diğerleri

3502.19.10.00.00

İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz  hale getirilenler

3502.19.90.00.00

Diğerleri

3502.20.10.00.00

İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz hale getirilenler

3502.20.91.00.00

Kurutulmuş (yaprak, pul, flokon, ve toz halinde)

3502.20.99.00.00

Diğerleri

3502.90.20.00.00

İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz  hale getirilenler

3502.90.70.00.00

Diğerleri

3502.90.90.00.00

Albüminatlar ve diğer albümin türevleri

3503.00.10.10.00

Jelatin

3503.00.10.20.00

Jelatin türevleri

3503.00.80.00.11

 Katı ihtiyokol

3503.00.80.00.12

Kemik tutkalları

3503.00.80.00.19

Diğerleri

3504.00.10.00.00

Bu faslın 1 no'lu ek notunda belirtilmiş olan konsantre süt proteinleri

3504.00.90.00.11

Thaumatine

3504.00.90.00.19

Diğerleri

3505.10.10.00.00

Dekstrinler

3505.10.50.00.00

Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar

3505.10.90.00.11

Kavrulmuş veya eriyebilen nişastalar

3505.10.90.00.19

Diğerleri

3505.20.10.10.00

Leykom

3505.20.10.90.00

Diğerleri

3505.20.30.10.00

Leykom

3505.20.30.90.00

Diğerleri

3505.20.50.10.00

Leykom

3505.20.50.90.00

Diğerleri

3505.20.90.10.00

Leykom

3505.20.90.90.00

Diğerleri

3809.10.10.00.00

Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 55'ten az olanlar

3809.10.30.00.00

Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 55 veya daha fazla, fakat % 70'den az olanlar

3809.10.50.00.00

Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 70 veya daha  fazla, fakat % 83'den az olanlar

3809.10.90.00.00

Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı  % 83 veya  daha fazla olanlar

3824.60.11.00.00

D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az D-mannitol içerenler

3824.60.19.00.00

Diğerleri

3824.60.91.00.00

D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az D-mannitol içerenler

3824.60.99.00.00

Diğerleri

5702.39.00.00.11

Pamuktan

5702.39.00.00.91

53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden olanlar

5702.39.00.00.92

Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden olanlar

5702.39.00.00.99

Diğerleri

5702.99.00.00.11

53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden olanlar

5702.99.00.00.12

Pamuktan olanlar

5702.99.00.00.13

Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden olanlar

5702.99.00.00.19

Diğerleri

5703.90.20.00.00

Karolar (yüzeyi 1 m2. yi geçmeyenler)

5703.90.80.00.00

Diğerleri

5705.00.30.00.00

Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden

5705.00.80.00.00

Diğer dokumaya elverişli maddelerden

6101.20.10.00.00

Paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya

6101.20.90.00.00

Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya

6101.30.10.00.00

Paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya

6101.30.90.00.00

Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya

6101.90.20.00.00

Paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya

6101.90.80.00.00

Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya

6102.30.10.00.00

Mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya

6102.30.90.00.00

Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya

6102.90.10.00.00

Mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya

6102.90.90.00.00

Anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya

6103.10.10.00.00

Yünden veya ince hayvan kıllarından

6103.10.90.00.00

Diğerleri

6103.29.00.00.11

Suni liflerden

6103.29.00.00.12

İpek veya ipek döküntülerinden

6103.29.00.00.13

Yünden veya ince hayvan kıllarından

6103.29.00.00.18

Diğerleri

6103.33.00.00.00

Sentetik liflerden

6103.39.00.00.11

Suni liflerden ceketler

6103.39.00.00.12

Suni liflerden blazerler

6103.39.00.00.13

Dokumaya elverişli diğer maddelerden ceketler

6103.39.00.00.14

Dokumaya elverişli diğer maddelerden blazerler

6103.41.00.00.00

Yünden veya ince hayvan kıllarından

6103.42.00.00.00

Pamuktan

6103.43.00.00.00

Sentetik liflerden

6103.49.00.00.11

Pantolonlar ve kısa pantolonlar

6103.49.00.00.91

Şortlar

6103.49.00.00.92

Askılı ve üst ön parçası olan tulumlar

6103.49.00.00.93

Şortlar

6103.49.00.00.94

Askılı ve üst ön parçası olan tulumlar

6104.22.00.00.00

Pamuktan

6104.23.00.00.00

Sentetik liflerden

6104.39.00.00.11

İpek ve ipek döküntülerinden

6104.39.00.00.12

Suni liflerden

6104.39.00.00.19

Diğerleri

6104.41.00.00.00

Yünden veya ince hayvan kıllarından

6104.42.00.00.00

Pamuktan

6104.43.00.00.00

Sentetik liflerden

6104.49.00.00.11

İpek ve ipek döküntülerinden

6104.49.00.00.19

Diğerleri

6104.59.00.00.11

Suni liflerden etekler

6104.59.00.00.12

Suni liflerden pantolon etekler

6104.59.00.00.13

Dokumaya elverişli diğer maddelerden etekler

6104.59.00.00.14

Dokumaya elverişli diğer maddelerden pantolon etekler

6104.62.00.00.00

Pamuktan

6104.63.00.00.00

Sentetik liflerden

6104.69.00.00.11

Pantolonlar ve kısa pantolonlar

6104.69.00.00.91

Şortlar

6104.69.00.00.92

Askılı ve üst ön parçası olan tulumlar

6104.69.00.00.93

Şortlar

6104.69.00.00.94

Askılı ve üst ön parçası olan tulumlar

6105.10.00.00.00

Pamuktan

6105.20.10.00.00

Sentetik liflerden

6105.20.90.00.00

Suni liflerden

6105.90.10.00.00

Yünden veya ince hayvan kıllarından

6105.90.90.00.00

Diğerleri

6106.10.00.00.00

Pamuktan

6106.20.00.00.00

Sentetik veya suni liflerden

6106.90.10.00.00

Yünden veya ince hayvan kıllarından

6106.90.30.00.00

İpek veya ipek döküntülerinden

6106.90.50.00.00

Keten ve ramiden

6106.90.90.00.00

Dokumaya elverişli diğer maddelerden

6107.11.00.00.00

Pamuktan

6107.12.00.00.00

Sentetik ve suni liflerden

6108.22.00.00.00

Sentetik ve suni liflerden

6108.29.00.00.00

Dokumaya elverişli diğer maddelerden

6110.90.10.00.00

Keten ve ramiden

6110.90.90.00.11

İpek veya ipek döküntülerinden kadınlar ve kız çocukları için hırkalar

6110.90.90.00.12

İpek veya ipek döküntülerinden erkekler ve erkek çocukları için hırkalar

6110.90.90.00.13

İpek veya ipek döküntülerinden kadınlar ve kız çocukları için yelekler

6110.90.90.00.14

İpek veya ipek döküntülerinden erkekler ve erkek çocukları için yelekler

6110.90.90.00.19

Dokumaya elverişli diğer maddelerden kadınlar ve kız çocukları için hırkalar

6110.90.90.00.29

Dokumaya elverişli diğer maddelerden erkekler ve erkek çocukları için hırkalar

6110.90.90.00.39

Dokumaya elverişli diğer maddelerden kadınlar ve kız çocukları için yelekler

6110.90.90.00.49

Dokumaya elverişli diğer maddelerden erkekler ve erkek çocukları için yelekler

6110.90.90.00.51

Kadınlar ve kız çocukları için ipekten süveterler

6110.90.90.00.59

Diğerleri

6111.90.11.00.00

Eldivenler

6111.90.19.00.00

Diğerleri

6111.90.90.00.11

İpek veya ipek döküntülerinden tişörtler

6111.90.90.00.12

Suni liflerden tişörtler

6111.90.90.00.13

Dokumaya elverişli diğer maddelerden tişörtler

6111.90.90.00.14

İpekten veya ipek döküntülerinden yuvarlak, balıkçı veya "polo" yakalı kazak ve süveterler

6111.90.90.00.15

Suni liflerden yuvarlak, balıkçı veya "polo" yakalı kazak ve süveterler

6111.90.90.00.16

Dokumaya elverişli diğer maddelerden yuvarlak, balıkçı veya "polo" yakalı kazak ve süveterler

6111.90.90.00.17

İpek veya ipek döküntülerinden diğer dış giyim eşyası ve aksesuarı

6111.90.90.00.18

Suni liflerden diğer dış giyim eşyası ve aksesuarı

6111.90.90.00.19

Dokumaya elverişli diğer maddelerden diğer dış giyim eşyası ve aksesuarı

6111.90.90.00.21

Suni liflerden eldivenler

6111.90.90.00.22

Suni liflerden iç giyim eşyası ve aksesuarı

6111.90.90.00.29

Dokumaya elverişli diğer maddelerden iç giyim eşyası ve aksesuarı

6111.90.90.00.39

Diğerleri

6114.90.00.00.00

Dokumaya elverişli diğer maddelerden

6115.10.10.00.00

Sentetik liflerden varis çorapları

6115.10.90.00.00

Diğerleri

6115.96.10.00.00

Diz altı çorapları (varis çorapları hariç)

6117.10.00.00.11

Yün veya ince hayvan kıllarından olanlar

6117.10.00.00.12

Sentetik liflerden olanlar

6117.10.00.00.13

İpek veya ipek döküntülerinden olanlar

6117.10.00.00.14

Pamuktan olanlar

6117.10.00.00.19

Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar

6202.11.00.00.00

Yünden veya ince hayvan kıllarından

6202.13.10.00.11

Mantolar

6202.13.10.00.12

Yağmurluklar

6202.13.10.00.13

Kabanlar

6202.13.10.00.14

Kolsuz ceketler

6202.13.10.00.15

Pelerinler

6202.13.10.00.16

Parkalar

6202.13.10.00.19

Diğerleri

6202.13.90.00.11

Mantolar

6202.13.90.00.12

Yağmurluklar

6202.13.90.00.13

Kabanlar

6202.13.90.00.14

Kolsuz ceketler

6202.13.90.00.15

Pelerinler

6202.13.90.00.16

Parkalar

6202.13.90.00.19

Diğerleri

6202.19.00.00.11

Mantolar

6202.19.00.00.12

Yağmurluklar

6202.19.00.00.13

Kabanlar

6202.19.00.00.14

Kolsuz ceketler

6202.19.00.00.15

Pelerinler

6202.19.00.00.19

Diğerleri

6205.90.10.00.00

Keten veya ramiden

6205.90.80.00.11

İpek ve ipek döküntülerinden

6205.90.80.00.12

Yünden veya ince hayvan kıllarından

6205.90.80.00.18

Diğerleri

6206.90.10.00.12

Bluzlar

6206.90.10.00.13

Gömlekler

6206.90.10.00.14

Gömlek bluzlar

6206.90.90.00.11

Bluzlar

6206.90.90.00.12

Gömlekler

6206.90.90.00.13

Gömlek bluzlar

6209.90.10.00.11

Eldivenler

6209.90.10.00.12

Çoraplar

6209.90.10.00.19

Diğerleri

6209.90.90.00.11

Eldivenler

6209.90.90.00.12

Çoraplar

6209.90.90.00.19

Diğerleri

6210.10.10.00.11

Paltolar (manto)

6210.10.10.00.19

Diğerleri

6210.10.90.00.00

56.03 Pozisyonundaki mensucattan

6210.40.00.00.11

Dalgıç elbisesi

6210.40.00.00.12

Radyasyona karşı koruyucu elbiseler

6210.40.00.00.19

Diğerleri

6210.50.00.00.11

Dalgıç elbisesi

6210.50.00.00.12

Radyasyona karşı koruyucu elbiseler

6210.50.00.00.19

Diğerleri

6211.32.10.00.11

Önlükler

6211.32.10.00.12

Koruyucu elbiseler

6211.32.10.00.13

Yaka ve askılar

6211.32.10.00.19

Diğerleri

6211.32.31.00.00

Dış yüzü tek ve aynı mensucattan

6211.32.41.00.00

Üst kısımlar

6211.32.42.00.00

Alt kısımlar

6211.32.90.00.00

Diğerleri

6211.33.10.00.11

Önlükler

6211.33.10.00.12

Koruyucu elbiseler

6211.33.10.00.13

Yaka ve askılar

6211.33.10.00.19

Diğerleri

6211.33.31.00.00

Dış yüzü tek ve aynı mensucattan

6211.33.41.00.00

Üst kısımlar

6211.33.42.00.00

Alt kısımlar

6211.33.90.00.00

Diğerleri

6211.39.00.00.21

Mesleki kıyafetler

6211.39.00.00.29

Diğerleri

6211.39.00.00.31

Mesleki kıyafetler

6211.39.00.00.39

Diğerleri

6211.42.10.00.00

Önlükler, gömlekler ve diğer mesleki kıyafetIer (aynı zamanda ev içinde kullanılmaya mahsus olsun olmasın)

6211.42.31.00.00

Dış yüzü tek ve aynı mensucattan

6211.42.41.00.00

Üst kısımlar

6211.42.42.00.00

Alt kısımlar

6211.42.90.00.00

Diğerleri

6211.43.10.00.00

Önlükler, gömlekler ve diğer mesleki kıyafetler (aynı zamanda ev içinde kullanılmaya mahsus olsun olmasın)

6211.43.31.00.00

Dış yüzü tek ve aynı mensucattan

6211.43.41.00.00

Üst kısımlar

6211.43.42.00.00

Alt kısımlar

6211.43.90.00.00

Diğerleri

6211.49.00.00.11

Önlükler, gömlekler ve diğer mesleki kıyafetler (aynı zamanda ev içinde kullanılmaya mahsus olsun olmasın)

6211.49.00.00.19

Diğerleri

6401.10.00.00.00

Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar

6401.92.10.00.00

Yüzü kauçuktan olanlar

6401.92.90.00.00

Yüzü plastik maddeden olanlar

6401.99.00.00.00

Diğerleri

6402.19.00.00.00

Diğerleri

6402.20.00.00.00

Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince şeritlerin tabandaki deliklerden geçirilmek suretiyle ayakkabı yüzünün tabana tutturulduğu diğer ayakkabılar

6402.91.10.00.00

Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar

6402.91.90.00.00

Diğerleri

6402.99.05.00.00

Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar

6402.99.10.00.00

Yüzü kauçuktan olanlar

6402.99.31.00.00

Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar

6402.99.39.00.00

Diğerleri

6402.99.50.00.00

Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar

6402.99.91.00.00

İç tabanının uzunluğu 24 cm. den az olanlar

6402.99.93.00.00

Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

6402.99.96.00.00

Erkekler için

6402.99.98.00.00

Kadınlar için

6403.19.00.00.00

Diğerleri

6403.20.00.00.00

Dış tabanı tabii köseleden ve yüzü ayağın üstünden geçip baş parmağa dolanan deri bir şeritten olan ayakkabılar

6403.40.00.00.11

Dış tabanı tabii köseleden ayakkabılar

6403.40.00.00.12

Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabılar

6403.40.00.00.13

Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabılar

6403.51.05.00.00

İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar

6403.51.11.00.00

24 cm. den az olanlar

6403.51.15.00.00

Erkekler için

6403.51.19.00.00

Kadınlar için

6403.51.91.00.00

24 cm. den az olanlar

6403.51.95.00.00

Erkekler için

6403.51.99.00.00

Kadınlar için

6403.59.05.00.00

İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar

6403.59.11.00.00

Tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar

6403.59.31.00.00

24 cm. den az olanlar

6403.59.35.00.00

Erkekler için

6403.59.39.00.00

Kadınlar için

6403.59.50.00.11

Erkekler için

6403.59.50.00.12

Kadınlar için

6403.59.50.00.13

Çocuklar ve bebekler için

6403.59.91.00.00

24 cm. den az olanlar

6403.59.95.00.00

Erkekler için

6403.59.99.00.00

Kadınlar için

6403.91.05.00.00

İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar

6403.91.11.00.00

24 cm. den az olanlar

6403.91.13.00.00

Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

6403.91.16.00.00

Erkekler için

6403.91.18.00.00

Kadınlar için

6403.91.91.00.00

24 cm. den az olanlar

6403.91.93.00.00

Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

6403.91.96.00.00

Erkekler için

6403.91.98.00.00

Kadınlar için

6403.99.05.00.00

İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar

6403.99.11.00.00

Dış tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar

6403.99.31.00.00

24 cm. den az olanlar

6403.99.33.00.00

Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

6403.99.36.00.00

Erkekler için

6403.99.38.00.00

Kadınlar için

6403.99.50.00.00

Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar

6403.99.91.00.00

24 cm. den az olanlar

6403.99.93.00.00

Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

6403.99.96.00.00

Erkekler için

6403.99.98.00.00

Kadınlar için

6404.11.00.00.00

Spor ayakkabıları, tenis ayakkabıları, basketbol ayakkabıları, jimnastik ayakkabıları, antrenman ayakkabıları ve benzerleri

6404.19.10.00.11

Erkekler için

6404.19.10.00.12

Kadınlar için

6404.19.10.00.13

Çocuklar ve bebekler için

6404.19.90.00.11

Erkekler için

6404.19.90.00.12

Kadınlar için

6404.19.90.00.13

Çocuklar ve bebekler için

6404.20.10.00.00

Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar

6404.20.90.00.00

Diğerleri

6405.10.00.00.00

Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar

6405.20.10.00.00

Dış tabanı ahşap veya mantardan

6405.20.91.00.11

Erkekler için

6405.20.91.00.12

Kadınlar için

6405.20.91.00.13

Çocuklar ve bebekler için

6405.20.99.00.11

Erkekler için

6405.20.99.00.12

Kadınlar için

6405.20.99.00.13

Çocuklar ve bebekler için

6405.90.10.00.11

Erkekler için

6405.90.10.00.12

Kadınlar için

6405.90.10.00.13

Çocuklar ve bebekler için

6405.90.90.00.11

Erkekler için

6405.90.90.00.12

Kadınlar için

6405.90.90.00.13

Çocuklar ve bebekler için

6802.29.00.10.00

Diğer kalkerli taşlar

6802.29.00.90.00

Diğerleri

6907.10.00.11.00

Tek renkli karolar

6907.10.00.19.00

Diğerleri

6907.10.00.90.00

Diğerleri

6907.90.20.10.11

Spaltplatten tipi çift karolar

6907.90.20.10.19

Diğerleri

6907.90.20.90.11

Spaltplatten tipi çift karolar

6907.90.20.90.19

Diğerleri

6907.90.20.90.29

Diğerleri

6907.90.80.10.11

Spaltplatten tipi çift karolar

6907.90.80.10.19

Diğerleri

6907.90.80.10.21

Spaltplatten tipi çift karolar

6907.90.80.10.29

Diğerleri

6907.90.80.10.31

Spaltplatten tipi çift karolar

6907.90.80.10.39

Diğerleri

6907.90.80.90.11

Spaltplatten tipi çift karolar

6907.90.80.90.19

Diğerleri

6907.90.80.90.29

Diğerleri

6907.90.80.90.31

Spaltplatten tipi çift karolar

6907.90.80.90.39

Diğerleri

6907.90.80.90.41

Spaltplatten tipi çift karolar

6907.90.80.90.49

Diğerleri

6907.90.80.90.51

Adi topraktan olanlar

6907.90.80.90.59

Diğer seramik maddelerden olanlar

6910.10.00.00.00

Porselen veya çiniden olanlar

7113.11.00.00.00

Gümüşten olanlar (diğer  kıymetli  metallerle  kaplanmış veya  yaldızlanmış olsun olmasın)

7114.20.00.00.00

Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar

7214.30.00.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

7214.30.00.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

7214.30.00.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

7214.30.00.00.14

Enine kesiti 26 mm. den büyük olan yuvarlak çubuklar

7214.30.00.00.15

Dört köşeli çubuklar

7214.30.00.00.16

Altı köşeli çubuklar

7214.30.00.00.19

Diğer köşeli çubuklar

7215.90.00.00.11

Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)

9401.90.10.00.00

Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalara ait olanlar

9401.90.30.00.00

Ahşap olanlar

9401.90.80.00.11

Kara nakil vasıtalarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalara ait olanlar

9401.90.80.00.19

Diğerleri

9403.40.10.00.00

Hazır mutfak üniteleri

9403.40.90.00.00

Diğerleri

9403.89.00.00.00

Diğerleri

9403.90.10.00.00

Metalden olanlar

9403.90.30.00.00

Ahşap olanlar

9403.90.90.00.00

Diğer maddelerden olanlar

9404.10.00.00.11

Metalden somyalar

9404.10.00.00.12

Ahşap somyalar

9404.10.00.00.19

Diğerleri

9404.21.10.00.00

Kauçuktan olanlar

9404.21.90.00.00

Plastik maddelerden olanlar

9404.29.10.00.00

Metal yaylı olanlar

9404.29.90.00.00

Diğerleri

9404.90.10.00.00

Kuş tüyüyle doldurulmuş olanlar

9404.90.90.00.00

Diğerleri

 

MADDE 2 (1) Aynı Karara ekli (I) Sayılı Listede bulunan ve aşağıdaki tabloda isimleri ile G.T.İ.P numaraları belirtilen maddelerin Ürdün Haşimi Krallığı menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanır.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

0410.00.00.00.11

Kablumbağa yumurtaları

0410.00.00.00.12

Salyangoz kabuğu unu

0410.00.00.00.19

Diğerleri

 

MADDE 3 (1) Bu Karar, 1/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269565 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269565 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?