İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2011/1427)

Karar Sayısı : 2011/1427    01.03.2011-27861 Resmi Gazete

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 9/2/2011 tarihli ve 5345 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

               

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararına ekli I Sayılı Listede bulunan, aşağıdaki tabloda tanımlı gümrük tarife istatistik pozisyonları  (G.T.İ.P.) kapsamında  yer alan maddelerin Şili Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanır.

 

TABLO

G.T.İ.P

Madde İsmi

0701.10.00.00

Tohumluk

0713.10.10

Tohumluk olanlar

0713.20.00.00.11

Tohumluk olanlar

0713.31.00.00.11

Tohumluk olanlar

0713.32.00.00.11

Tohumluk olanlar

0713.33.10

Tohumluk olanlar

0713.39.00.00.11

Tohumluk olanlar

0713.40.00.00.11

Tohumluk olanlar

0713.50.00.00.11

Tohumluk olanlar

0713.90.00.00.11

Tohumluk börülce

0713.90.00.00.12

Tohumluk barbunya

0713.90.00.00.13

Diğer tohumluk olanlar

09.01

Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve kabuk ve kapçıkları ; içinde herhangi  bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan maddeler

1001.10.00.00.11

Tohumluk

1001.90.10

Tohumluk olarak kullanılan kaplıca (kızıl) buğday

1001.90.91

Adi buğday ve mahlutun tohumluk olanları

1003.00.10

Tohumluk

1004.00.00.00.11

Tohumluk

1005.10

Tohumluk

1007.00.10

Tohumluk melez

1201.00.10

Tohumluk olanlar

1202.10.10

Tohumluk olanlar

1204.00.10

Tohumluk olanlar

1205.10.10

Tohumluk olanlar

1207.20.10

Tohumluk olanlar

1207.40.10

Tohumluk olanlar

1207.50.10

Tohumluk olanlar

1207.99.15

Tohumluk olanlar

12.09

Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar

1212.20

Deniz otları ve diğer algler

1515.90.11.90.00

Çin ağacı yağı;outikika yağı; mersin ağacı mumu ve japon mumu; bunların fraksiyonları

1801.00

Kakao dane ve kırıkları (ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık)

2207.10.00.10.11

Dökme etil alkol

2207.10.00.10.12

Ambalajlı etil alkol

2207.20.00.10.13

Dökme etil alkol

2207.20.00.10.14

Ambalajlı etil alkol

2207.20.00.10.15

Alkollü içkiler

 

 

 

(2) Aynı Listede bulunan, aşağıdaki tabloda tanımlı G.T.İ.P’ler kapsamında yer alan maddelerin Şili Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50’si uygulanır.

 

TABLO

G.T.İ.P

Madde İsmi

08.01

Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya kabuğu soyulmuş olsun olmasın)

0804.30

Ananas

0804.40

Avokado armudu

0804.50

Guava armudu, mango ve mangost

0810.20

Ahududu, böğürtlen, dut, loganberiler

0810.40

Yaban mersini ve yaban mersinin diğer kültür cinsleri

09.05

Vanilya

09.06

Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri

09.07

Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları)

09.08

Küçük Hindistan cevizi, küçük Hindistan cevizi kabuğu ve kakule

09.09

Anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya Karaman kimyonu tohumları; ardıç meyveleri

09.10

Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat

1211.90 (1211.90.85.00.13 hariç)

Diğerleri

 

(3) Aynı Listede bulunan 2204.21 ve 2204.29 gümrük tarife pozisyonları kapsamında yer alan maddelerin Şili Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı  %50 olarak uygulanır.

MADDE 2- (1) Aynı Karara ekli II Sayılı Listede bulunan, aşağıdaki tabloda tanımlı G.T.İ.P’ler kapsamında yer alan maddelerin Şili Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanır.

 

TABLO

G.T.İ.P

Madde İsmi

0501.00.00.00

İnsan saçı (işlenmemiş, yıkanmış veya yağı alınmış olsun olmasın) ; insan saçı döküntüleri

0502.10.00.10

Domuz kılı

0502.10.00.90

Diğerleri

0502.90.00.00

Diğerleri

0505.10.10.00

İşlenmemiş

0505.10.90.00

Diğerleri

0505.90.00.00

Diğerleri

0506.10.00.00

Asitle işlem görmüş kemik ve kıkırdaklar

0506.90.00.00

Diğerleri

0507.10.00.00

Fildişi ; fildişi tozu ve döküntüleri

0507.90

Diğerleri

0508.00

Mercan ve benzeri maddeler(işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış,fakat başka bir işlem görmemiş); yumuşakça, kabuklu hayvan veya kabuğu dikenli hayvanların kabukları ve mürekkep balığı kemiği (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların toz ve döküntüleri

0510.00.00.10

Kantarit

0510.00.00.90

Diğerleri     

0511.91.10.00

Balık döküntüleri                     

0511.99.31.00

İşlenmemiş

0511.99.39.00

Diğerleri

0511.99.85.20

At kılı ve at kılı döküntüleri (başka maddelerin yardımıyla veya müstakilen tabakalar halinde olsun olmasın)

09.03

Paraguay çayı (maté)        

1301.20

Arap zamkı

1301.90

Diğerleri

1302.12

Meyan kökünden elde edilenler

1302.13.00.00.00

Şerbetçi otundan elde edilenler

1302.19

Diğerleri

1302.20.10.90.12

Pektatlar

1302.20.90.90.12

Pektatlar

1302.31

Agar-agar

1302.32.10

Keçiboynuzundan ve keçiboynuzu tohumlarından elde edilenler

1302.32.90

Siyam baklası tohumlarından elde edilenler

1302.39

Diğerleri

1401.10

Bambular

1401.20

Hint kamışı

1401.90

Diğerleri

1404.20

Pamuk linteri

1404.90

Diğerleri

1505.00

Yapağı yağı ve bundan elde edilen yağlı maddeler (lanolin dahil)

1506.00

Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

1515.90.11.11.00

Ham yağ

1515.90.11.19.00

Diğerleri

1516.20.10

Hidrojene hint yağı (opalwax)

1517.90.93

Eşyanın kalıptan çıkarılmasında kullanılan yenilen karışım ve müstahzarlar

1518.00.10

Linoksin

1518.00.91

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış ,oksitlenmiş, suyu alınmış veya vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekil de değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç)

1518.00.95

Hayvansal veya hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağların  ve bunların fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları

1518.00.99

Diğerleri

1520.00

Ham gliserol; gliserollü sular ve gliserollü lesivler

15.21

Bitkisel mumlar (trigliseritler hariç), bal mumu veya diğer böcek mumları, ispermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın)

1522.00.10

Degra

1704.90.10

Ağırlık itibariyle %10' dan fazla sakaroz içeren fakat diğer katı maddeleri içermeyen meyan kökü hülasaları

1803.10

Yağı alınmamış

1803.20

Tamamen veya kısmen yağı alınmış

18.04

Kakao yağı (katı ve sıvı)

18.05

Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler)

1806.10.15

Sakkaroz içermeyenler veya ağırlık itibariyle % 5'den az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz içerenler

2001.90.60

Palm meyvesi içi

2008.11.10

Yer fıstığı ezmesi (hamur halinde)

2008.91

Palm meyvası içi

2101.11

Hülasa, esans ve konsantreler

2101.12.92

Esası kahve hülasası, esansı ve konsantresi olan müstahzarlar

2102.10.10

Kültür mayaları

2102.10.90

Diğerleri

2102.20.11

Tablet, küp veya benzeri şekillerde veya net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda

2102.20.19

Diğerleri

2102.20.90

Diğerleri

2102.30.00

Hazırlanmış kabartma tozları

2103.10.00

Soya sosu

2103.20.00

Domates ketçapı ve diğer domates sosları

2103.30.10

Hardal unu ve irmiği

2103.30.90

Hazır hardal

2103.90.10

Mango çetnisi (sıvı halde)

2103.90.30

Hacim itibariyle alkol  derecesi % 44,2 veya daha fazla fakat % 49,2'yi geçmeyenler, ağırlık olarak % 1,5 - % 6 oranında çantaniye otu (gentiane) baharat ve çeşitli katkı maddeleri ile %4 - %10 arasında şeker içeren ve muhtevası 0,5 litreyi geçmeyen kaplarda bulunan aromatik içkiler

2103.90.90

Diğerleri

2104.10.00

Çorbalar, et suları ve müstahzarları

2104.20.00

Karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları

2106.10.20

Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, glikoz veya nişasta içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5 'ten az katı süt yağı, % 5'ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5'ten az glikoz veya nişasta içerenler

2106.90.20

Bileşik alkol müstahzarları (içki imalinde kullanılan koku veren maddeler esaslı olanlar hariç)

2106.90.92

Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5 'ten az katı süt yağı, % 5'ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5'ten az glikoz veya nişasta içerenler

2201.10.11

Karbonatlandırılmamış

2201.10.19

Diğerleri

2201.10.90

Diğerleri

2201.90.00

Diğerleri

2202.10.00

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış ve aromalandırılmış)

2202.90.10

04.01 ila 04.04 Pozisyonlarındaki ürünleri veya bu pozisyonlardaki ürünlerden elde edilen katı yağı içermeyenler

2203.00.01

Şişede olanlar

2203.00.09

Diğerleri

2203.00.10

Muhtevası 10 litreyi geçen kaplarda olanlar

2205.10.10

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

2205.10.90

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 'den fazla olanlar

2205.90.10

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

2205.90.90

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 'den fazla olanlar

2207.10.00.90.11

Dökme etil alkol

2207.10.00.90.12

Ambalajlı etil alkol

2207.20.00.90.13

Dökme etil alkol

2207.20.00.90.14

Ambalajlı etil alkol

2207.20.00.90.15

Alkollü içkiler

2208.20.12

Konyak

2208.20.14

Armanyak

2208.20.26

Grappa

2208.20.27

Jerez brendisi

2208.20.29

Diğerleri

2208.20.40

Ham damıtılmış olanlar (işlenmemiş distilat)

2208.20.62

Konyak

2208.20.64

Armanyak

2208.20.86

Grappa

2208.20.87

Jerez brendisi

2208.20.89

Diğerleri

2208.30.11

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar

2208.30.19

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

2208.30.30

Saf malt viskisi

2208.30.41

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar

2208.30.49

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

2208.30.61

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar

2208.30.69

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

2208.30.71

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar

2208.30.79

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

2208.30.82

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar

2208.30.88

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

2208.40.11

Saf alkolün hektolitresinde 225 gram veya daha fazla etil ve metil alkolden başka uçucu maddeler içeren rom (% 10 toleransla)

2208.40.31

Kıymeti saf alkolün litresinde 7,9 Euro'yu geçenler

2208.40.39

Diğerleri

2208.40.51

Saf alkolün hektolitresinde 225 gram veya daha fazla etil ve metil alkolden başka uçucu maddeler içeren rom (% 10 toleransla)

2208.40.91

Kıymeti saf alkolün litresinde  2 Euro'yu geçenler

2208.40.99

Diğerleri

2208.50.11

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar

2208.50.19

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

2208.50.91

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar

2208.50.99

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

2208.60.11

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar

2208.60.19

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

2208.60.91

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar

2208.60.99

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

2208.70.10

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar

2208.70.90

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

2208.90.11

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar

2208.90.19

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

2208.90.33

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar

2208.90.38

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

2208.90.41

Uzo

2208.90.45

Calvados

2208.90.48

Diğerleri

2208.90.52

Korn

2208.90.54

Tekila

2208.90.56

Diğerleri

2208.90.69

Diğer alkollü içecekler

2208.90.71

Meyvelerden damıtım yoluyla elde edilenler

2208.90.75

Tekila

2208.90.77

Diğerleri

2208.90.78

Diğer alkollü içecekler

2208.90.91.90.00

Diğerleri

2208.90.99.90.00

Diğerleri

2402.10

Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

2402.20.10

Karanfil içerenler

2402.20.90

Diğerleri

2402.90

Diğerleri

2403.10.10

Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda

2403.10.90

Diğerleri

2403.91.00

"Homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün

2403.99.10

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

2403.99.90

Diğerleri

 

(2) Aynı Listede bulunan 1901.90.91.00.00 G.T.İ.P’li maddenin Şili Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında ‘AB için Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranı uygulanır.

MADDE 3- (1) Aynı Karara ekli III Sayılı Listede bulunan, aşağıdaki tabloda tanımlı G.T.İ.P’ler kapsamında yer alan maddelerin Şili Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında ‘AB için Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranı ile ‘AB için Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net )’ sütununda yer alan değer uygulanır.

 

TABLO

G.T.İ.P

Madde İsmi

0710.40

Tatlı mısır

1517.10.10

Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı % 10 'u geçen fakat % 15'i geçmeyenler

1517.90.10

Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı % 10 'u geçen fakat % 15'i geçmeyenler

1704.90 (1704.90.10 hariç)

Diğerleri

1806.31

Doldurulmuş

1806.32

Doldurulmamış

1806.90

Diğerleri

1901.10

Çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş)

1901.90.11.00.00

Kuru hülasa oranı ağırlık itibariyle %90 veya daha fazla olanlar

1901.90.19.00.00

Diğerleri

1901.90.99.10.00

Esasını   04.01   ila   04.04  pozisyonlarında   yer  alan maddeler  teşkil   edenler

1901.90.99.20.00

Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler ve ağırlık itibariyle %5'den az kakao tozu içerenler

1901.90.99.90.11

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un

1901.90.99.90.12

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç

1901.90.99.90.13

Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi

1901.90.99.90.19

Diğerleri

1902.19

Diğerleri

1904.10

Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri

1904.90

Diğerleri

1905.31

Tatlı bisküviler

1905.32

Waffle ve gofretler

1905.90

Diğerleri

2001.90.30

Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata)

2001.90.40

Hint patatesi, tatlı patates ve ağırlık olarak % 5 veya daha fazla nişasta içeren yenilen benzeri diğer bitki parçaları

2102.10.31

Kuru maya

2102.10.39

Diğerleri

2105.00

Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin)

2106.90.98

Diğerleri

2202.90.91

04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı  yağ oranı ağırlık itibariyle % 0,2 'den az olanlar

2202.90.95

04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 0,2 veya daha fazla fakat % 2 'den az olanlar

2202.90.99

04.01 iIa 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 2 veya daha fazla olanlar

 

(2) Aynı Listede bulunan, aşağıdaki tabloda tanımlı G.T.İ.P’ler altında yer alan maddelerin Şili Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında yalnızca gümrük vergisi oranları sıfır olarak uygulanır. Ancak, Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) için, “Diğer Ülkeler için Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net)” sütununda yer alan değer uygulanır.

 

TABLO

G.T.İ.P

Madde İsmi

0403.10.51

İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle %  1,5'i geçmeyenler

0403.10.53

İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçen fakat % 27'yi geçmeyenler

0403.10.59

İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler

0403.10.91

İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler

0403.10.93

İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat % 6'yı geçmeyenler

0403.10.99

İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler

0403.90.71

İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler

0403.90.73

İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat % 27'yi geçmeyenler

0403.90.79

İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler

0403.90.91

İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler

0403.90.93

İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat  % 6'yı geçmeyenler

0403.90.99

İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler

0405.20.10

İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %39 veya daha fazla fakat %60'dan az olanlar

0405.20.30

İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %60 veya daha fazla fakat %75' den az olanlar

0711.90.30

Tatlı mısır

19.03

Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde)

2004.10.91

Un, ezme veya flokon halinde

2004.90.10

Tatlı mısır (zea mays var. Saccharata)

2005.20.10

Un, ezme veya flokon halinde

2005.80

Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata)

2101.12.98

Diğerleri

2106.10.80

Diğerleri

 

MADDE 4- (1) Aynı Karara ekli IV Sayılı Listede bulunan, aşağıdaki tabloda tanımlı G.T.İ.P’ler kapsamında yer alan maddelerin Şili Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu sıfır olarak uygulanır.

 

TABLO

G.T.İ.P

Madde İsmi

15.04

Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

1516.10.10.00.11

Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar

1516.10.90.10.00

Sanayide kullanılan hidrojene edilmiş balina yağı

1516.10.90.90.11

Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar

 

MADDE 5- (1) Aynı Karara ekli I, II ve III sayılı listelerde yer alan aşağıda Tablo 1’de G.T.İ.P’leri ve isimleri belirtilen maddeler hariç olmak üzere 25 ila 97 nci fasıllar kapsamı maddelerin Şili Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında, gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanır.

(2) Ancak, aşağıda Tablo 2’de G.T.İ.P’leri ve isimleri belirtilen maddelerin ithalatında ise, Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) için, söz konusu Karar’a ekli III sayılı listede “Diğer Ülkeler için Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net)” sütununda yer alan değer uygulanır.

 

TABLO 1

G.T.İ.P

Madde İsmi

3301.12.10.00.00

Terpeni alınmamış

3301.12.90.00.00

Terpeni alınmış

3301.13.10.00.00

Terpeni alınmamış

3301.13.90.00.00

Terpeni alınmış

3301.19.20.00.00

Terpeni alınmamış

3301.19.80.00.00

Terpeni alınmış

3301.24.90.00.00

Terpeni alınmış

3301.25.90.00.00

Terpeni alınmış

3301.29.31.10.00

Ylang-ylang

3301.29.31.90.00

Diğerleri

3301.29.71.00.00

Itır çiçeği ( germenyum)'den; yaseminden;güve otu (vetiver)'dan  elde edilenler

3301.29.79.00.00

Lavantadan veya lavandinden (melez lavanta)  elde edilenler

3301.29.91.10.00

Oğul otu (stronel)ndan elde edilenler

3301.29.91.90.00

Diğerleri

3301.30.00.00.00

Rezinoitler

3301.90.10.00.00

Uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler

3301.90.21.11.00

İlaç sanayiinde kullanılanlar

3301.90.21.19.00

Diğerleri

3301.90.21.20.00

Şerbetçi otundan

3301.90.90.10.00

Uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri

3301.90.90.90.00

Diğerleri

3302.10.10.00.00

Hacim itibariyle alkol derecesi % 0,5'i geçenler

3302.10.21.00.00

Katı süt yağı, sakkoroz, izoglikoz, glikoz veya nişasta içermeyenler  veya ağırlık itibariyle % 1,5' dan az katı süt yağı, % 5 'den az sakkaroz veya izoglikoz, % 5' den az glikoz veya nişasta  içerenler

3501.10.50.00.00

Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayiilerde kullanılmaya mahsus olanlar

3501.10.90.00.00

Diğer kazeinler

3501.90.10.00.00

Kazein tutkalları

3501.90.90.00.11

Sodyum kazeinat

3501.90.90.00.19

Diğerleri

3502.11.10.00.00

İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz  hale getirilenler

3502.11.90.00.00

Diğerleri

3502.19.10.00.00

İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz  hale getirilenler

3502.19.90.00.00

Diğerleri

3502.20.10.00.00

İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz hale getirilenler

3502.20.91.00.00

Kurutulmuş (yaprak, pul, flokon, ve toz halinde)

3502.20.99.00.00

Diğerleri

3502.90.20.00.00

İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz  hale getirilenler

3502.90.70.00.00

Diğerleri

3502.90.90.00.00

Albüminatlar ve diğer albümin türevleri

3503.00.10.10.00

Jelatin

3503.00.10.20.00

Jelatin türevleri

3503.00.80.00.11

 Katı ihtiyokol

3503.00.80.00.12

Kemik tutkalları

3503.00.80.00.19

Diğerleri

3504.00.10.00.00

Bu faslın 1 no'lu ek notunda belirtilmiş olan konsantre süt proteinleri

3504.00.90.00.11

Thaumatine

3504.00.90.00.19

Diğerleri

3505.10.50.00.00

Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar

4012.11.00.00.00

Otomobillerde kullanılan türde olanlar (steyşın ve yarış otomobilleri dahil)

4012.12.00.00.00

Otobüs veya kamyonlarda kullanılan türde olanlar

4012.19.00.00.00

Diğerleri

4012.20.00.90.00

Diğerleri

4012.90.30.00.00

Dış lastikler için sırtlar

 

    TABLO 2

G.T.İ.P

Madde İsmi

2905.43.00.00.00

Mannitol

2905.44.11.00.00

D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler

2905.44.19.00.00

Diğerleri

2905.44.91.00.00

D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler

2905.44.99.00.00

Diğerleri

3302.10.29.00.00

Diğerleri

3505.10.10.00.00

Dekstrinler

3505.10.90.00.11

Kavrulmuş veya eriyebilen nişastalar

3505.10.90.00.19

Diğerleri

3505.20.10.10.00

Leykom

3505.20.10.90.00

Diğerleri

3505.20.30.10.00

Leykom

3505.20.30.90.00

Diğerleri

3505.20.50.10.00

Leykom

3505.20.50.90.00

Diğerleri

3505.20.90.10.00

Leykom

3505.20.90.90.00

Diğerleri

3809.10.10.00.00

Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 55'ten az olanlar

3809.10.30.00.00

Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 55 veya daha fazla, fakat % 70'den az olanlar

3809.10.50.00.00

Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 70 veya daha  fazla, fakat % 83'den az olanlar

3809.10.90.00.00

Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı  % 83 veya  daha fazla olanlar

3824.60.11.00.00

D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az D-mannitol içerenler

3824.60.19.00.00

Diğerleri

3824.60.91.00.00

D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az D-mannitol içerenler

3824.60.99.00.00

Diğerleri

 

MADDE 6- (1) Bu Karar 1/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301466 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301466 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?