İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2011/2516)

Karar Sayısı : 2011/2516 14.12.2011-28142 Resmi Gazete

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekliİthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 5/12/2011 tarihli ve 57434 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli Listelerde ve aynı Kararın eki genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkelerin yer aldığı EK:3’te bulunan “Sur.”, “Suriye Arap. Cum.” ve “Suriye Arap Cumhuriyeti” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinden on gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16577344 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16577344 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?