E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,61 TL
1 € = 3,92 TL
13190082 Ziyaretçi

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2012/3589)

02.09.2012-28399 Resmi Gazete

Karar Sayısı : 2012/3589

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/8/2012 tarihli ve 56960 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.


İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 - 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (I) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.


G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)AB, EFTA

GÜR.

B-HER.

D.Ü.

0714.10.98.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

1201.90.00.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

1213.00.00.00.00

Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pelletşeklinde olsun olmasın)

0

0

0

0

1214.10.00.00.00

Yonca kaba unu ve pelletleri

0

0

0

0

1214.90.10.00.00

Hayvan pancarı, İsveç şalgamı ve diğer kök yemler

0

0

0

0

1214.90.90.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

2302.30.10.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.30.10.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.30.90.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.30.90.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.40.02.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.40.02.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.40.08.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.40.08.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.40.10.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.40.10.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.40.90.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.40.90.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.50.00.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.50.00.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2304.00.00.00.00

Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın)

5(1)

5

0

5

(1) AB ülkeleri için söz konusu gümrük vergisi % 0 olarak uygulanır.

MADDE 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.