İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2013/5038)

        Karar Sayısı : 2013/5038     12.07.2013-28705 Resmi Gazete

             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 25/6/2013 tarihli ve 44411 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

   İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Madde 1- 20.12.1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi beliirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

                                                                              GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI (%)

G.T.İ.P. MADDE İSMİ AB,EFTA GÜR B.HER D.Ü.
0802.31.00.00.00 Kabuklu 43,2 43,2 0 43,2
0802.32.00.00.00 Kabuksuz 43,2 53,2 0 43,2

Madde 2- Bu Karar 12/07/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238862 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238862 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?