İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2017/10796)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2017/10796)

22.11.2017-30248 Resmi Gazete

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/8/2017 tarihli ve 85522 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli 1 sayılı listede yer alan ve ekteki tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş, aynı listedeki 23 üncü faslın sonuna (2) numaralı dipnot eklenmiştir.

MADDE 2-
Aynı Karara ekli IV sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddenin gümrük vergisi karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) TOPLU KONUT FONU (CIF BEDELİNİN %’Sİ)
G.T.İ.P. MADDE
İSMİ
EFTA,
B-
HER.
AB G.KORE MLZY. D-8 D.Ü. EFTA AB G.KORE MLZY. D-8 D.Ü
2301.20.00.00.11 Balık unu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz. Ancak, 12/12/2016 tarihli ve 2016/9611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın lehte hükümleri uygulanır.

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TABLO

EK

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
G.T.İ.P. MADDE
İSMİ
AB,
EFTA
GÜR. B-HER. G.KORE MLZY. D-8 D.Ü.
1204.00.90.00.00 Diğerleri 10 0 0 0 0 10 10

 

 

 

 

 

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

G.T.İ.P. MADDE İSMİ AB,EFTA B-HER. G.KORE MLZY. D-8 D.Ü.

2302.10.10.00.11

Kepekler

0

0

0

0

0

0

2302.10.10.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

0

2302.10.90.00.11

Kepekler

0

0

0

0

0

0

2302.10.90.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

0

2302.30.10.00.11

Kepekler

0

0

0

0

0

0

2302.30.10.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

0

2302.30.90.00.11

Kepekler

0

0

0

0

0

0

2302.30.90.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

0

2302.40.02.00.11

Kepekler

0

0

0

0

0

0

2302.40.02.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

0

2302.40.08.00.11

Kepekler

0

0

0

0

0

0

2302.40.08.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

0

2302.40.10.00.11

Kepekler

0

0

0

0

0

0

2302.40.10.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

0

2302.40.90.00.11

Kepekler

0

0

0

0

0

0

2302.40.90.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

0

2302.50.00.00.11

Kepekler

0

0

0

0

0

0

2302.50.00.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

0

0

2306.10.00.00.00

Pamuk tohumundan

11,5(2)

0

7,3(2)

13,5(2)

13,5(2)

13,5(2)

2306.20.00.00.00

Keten tohumundan

11,5(2)

0

7,3(2)

13,5(2)

11,75(2)

13,5(2)

2306.30.00.00.00

Ayçiçeği tohumundan

11,5(2)

0

7,3(2)

13,5(2)

13,5(2)

13,5(2)

2306.41.00.00.00

Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza tohumundan

11,5(2)

0

7,3(2)

13,5(2)

13,5(2)

13,5(2)

2306.49.00.00.00

Diğerleri

11,5(2)

0

7,3(2)

13,5(2)

13,5(2)

13,5(2)

(2) Hayvan yemi olarak kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %6,5 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904045 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904045 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?