İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2016/9354

 21.10.2016-29864 Resmi Gazete
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2016/9354

Karar Sayısı: 2016/9354

Ekli 'İthalat Rejimi Kararma Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 29/9/2016 tarihli ve 106352 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 22/8/2016 tarihli ve 2016/9127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) 7/9/2016 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin en geç 24/10/2016 tarihine kadar tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde başvurulması kaydıyla; birinci fıkra kapsamına giren eşyaya ilişkin olarak tahsil edilmiş ilave gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç; gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisine iade olunur."

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16839548 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16839548 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?