İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2016/9118)

01.09.2016-29818 Resmi Gazete
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2016/9118)

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 22/7/2016 tarihli ve 82299 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 21/7/2014 tarihli ve 2014/6692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın ekinde yer alan tablo ilişikte gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

2/8/2014

29076

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

26/8/2014

29100

 

Ek-1  TABLO

 

G.T.P.

MADDE İSMİ

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Min. İGV (ABD Doları/Çift)

İGV (%)

Min. İGV (ABD Doları/Çift)

İGV (%)

Min. İGV (ABD Doları/Çift)

İGV (%)

Min. İGV (ABD Doları/Çift)

İGV (%)

64.01

Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan su geçirmez ayakkabılar (ayakkabının yüzü, tabana dikmek, perçinlemek, çivilemek, vidalamak ve benzeri işlemlerle tutturulmamış veya birleştirilmemiş)

0

0

0

0

5

50

5

50

5

50

5

50

64.02

Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar

0

0

0

0

3

30

3

30

3

30

3

30

64.03

Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar

0

0

0

0

5

50

5

50

5

50

5

50

64.04

Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar

0

0

0

0

3

30

3

30

3

30

3

30

64.05

Diğer ayakkabılar

0

0

0

0

5

50

5

50

5

50

5

50

64.06

Ayakkabı aksamı (dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların akşamı (6406.10, 6406.90.30.00.00 ve 6406.90.60.00.00 GTİP'leri hariç).

0

0

0

0

-

10

-

10

-

10

-

10

6406.10.10.00.00

Deriden

0

0

0

0

-

30

-

30

-

30

-

30

6406.10.90.10.00

Çelikten olanlar

0

0

0

0

-

20

 

20

 

20

 

20

6406.10.90.90.00

Diğerleri

0

0

0

0

-

20

 

20

 

20

 

20

6406.90.30.00.00

Dış tabanı olmayan fakat iç taban veya diğer iç kısımlara tutturulmuş ayakkabı yüzlerinden meydana gelenler

0

0

0

0

-

20

-

20

-

20

-

20

6406.90.60.00.00

Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden ayakkabı dış tabanları

0

0

0

0

-

30

-

30

-

30

-

30

*İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları:
1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore.
3 : Morityus.
4: Malezya
5 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu
6 : En Az Gelişmiş Ülkeler
7 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
8 : Gelişme Yolundaki Ülkeler.
9 : Diğer Ülkeler

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867447 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867447 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?