İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2017/9751)

22.02.2017-29987 Resmi Gazete
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2017/9751)

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli ‘İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/12/2016 tarihli ve 136228 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR


MADDE 1- 21/7/2014 tarihli ve 2014/6692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 1/9/2016 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin en geç 17/10/2016 tarihine kadar tescil edilmiş olması halinde, aynı tabloda gösterilen ilave gümrük vergisi oranları uygulanır.

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Min. İGV (ABD Doları/Çift)

İGV (%)

Min. İGV (ABD Doları/Çift)

İGV (%)

Min. İGV (ABD Doları/Çift)

İGV (%)

Min. İGV (ABD Doları/Çift)

İGV (%)

6406.10.90.10.00

Çelikten olanlar

0

0

0

0

-

10

-

10

-

10

-

10

6406.10.90.90.00

Diğerleri

0

0

0

0

-

10

-

10

-

10

-

10

6406.90.30.00.00

Dış tabanı olmayan fakat iç taban veya diğer iç kısımlara tutturulmuş ayakkabı yüzlerinden meydana gelenler

0

0

0

0

-

10

-

10

-

10

-

10

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde başvurulması kaydıyla; birinci fıkra kapsamına giren eşyaya ilişkin olarak fazladan tahsil edilmiş ilave gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç; gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisine iade olunur.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

2/8/2014

29076

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

26/8/2014

29100

1/9/2016

29818

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574274 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574274 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?