İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (2014/6722)

Karar Sayısı : 2014/6722       26.08.2014-29100 Resmi Gazete

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/8/2014 tarihli ve 53270 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/8/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE  1-  21/07/2014 tarihli ve 2014/6692  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı   ile yürürlüğe  konulan  ithalat Rejimi Kararına Ek Kararın  2  nci maddesinin    ikinci fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir,

"(2)  Ekli tabloda ilave gümrük vergisi (İGV) sütununda gösterilen nispi   verginin, "Min. İGV" sütununda gosterilen minimum  miktardan dusuk   hesaplanmasi durumunda minimum miktarlar tahsil edilir."

MADDE 2- Aynı Karara  asagidaki  gecici  madde  eklenmistir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2/8/2014  tarihi  ve bu tarihten  once  yuklemesi   yapilmis  olan esyanın en geç  15/9/2014 tarihine kadar (15/9/2014 dahil)    ithalatına iliskin gümrük beyannamesinin tescil  edilmesi  halinde  bu Karar  hükümleri  uygulanmaz.

(2) Bu  Karar  kapsamında;  2/8/2014  tarihi ve bu tarihten once yuklemesi   yapilmis  ve bu maddenin  yayımı tarihine kadar  ithal  islemi  tamamlanmış   bulunan   esyadan  tahsil  edilmis olan  ilave  gümrük  vergileri,   4458  sayılı  Gümrük  Kanunu  ve ilgili diger gümrük mevzuatının, gümrük  vergisinin   tahakkukuna,  tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata baglanmasına   iliskin  usul  ve şekle  müteallik  hükümleri   çercevesinde  ilgililerin  talebi  halinde, kendilerine   geri verilir."

MADDE 3- Bu Karar  yayımı tarihinde  yürürlüge girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürürtür.

 

Bakanlar Kurulu Kararlarının Yayınlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi                                                       Sayısı

2/8/2014                                 -                     29076

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246885 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246885 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?