İthalat Rejimi Kararına Ek Karar(Karar Sayısı: 2016/9381)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar(Karar Sayısı: 2016/9381)

25.10.2016-29868 Resmi Gazete

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/10/2016 tarihli ve 106745 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddelerine ve 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile 1/7/2016 tarihli ve 6725 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHLAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I, II ve III sayılı listelerde yer alan ve 25 ila 97 nci fasıllar arasında gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyadan Moldova Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi ve varsa tarım payı sıfır olarak uygulanır.

MADDE 2- İthalat Rejimi Kararına Ek Karar şeklinde ihdas edilen ilave gümrük vergileri, Moldova Cumhuriyeti menşeli eşya için tatbik edilmez.

MADDE 3- Bu Karar 1/11/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür,

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869419 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869419 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?