E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15369436 Ziyaretçi

İthalat Rejimine Ek Karar (2010)

 

       

 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2010/97) / (28.02.2010-27507 Resmi Gazete)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2010/754) /( 07.08.2010-27665 Resmi Gazete)

İthalat Rejimi Kararına Ek karar (Karar sayısı:2010/766) / (15.08.2010-27673 Resmi Gazete)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar sayısı:2010/849)(30.09.2010-27715 Resmi Gazete)

İthalat Rejimi Kararı

Karar Sayısı : 2009/15710  31.12.2009-27449 (2.Mükerrer) Resmi Gazete

             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
             Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 11/12/2009 tarihli ve 44156 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                                       
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
             MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan listeler ve ekler yürürlükten kaldırılmış, aynı Karara I, II, III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (EK: 1), (EK: 2), (EK: 3), (EK: 4), (EK: 5) ve (EK: 6) ilave edilmiştir.
             MADDE 2 – (1) Bu Karar 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.