İthalat Rejimine Ek Karar (Karar Sayısı:2010/97)

BAKANLAR KURULU KARARI

İthalat Rejimine Ek Karar (2010 Yılı) için TIKLAYIN

İthalat Rejimi Kararı İçin Tıklayın...

Karar Sayısı : 2010/97  28.02.2010-27507 Resmi Gazete

             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
             Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 11/2/2010 tarihli ve 6001 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
                                                                                                                                         
 
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
             MADDE 1 – (1) Aşağıdaki tabloda isimleri ve gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) belirtilen maddeler hariç olmak üzere, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnamenin Eki İthalat Rejimi Kararı’na ekli I, II ve III sayılı listelerde yer alan 25 ila 97 nci fasıllar kapsamı maddelerin Karadağ menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi ile varsa Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı YTL) (EUR/100 kg/net) sıfır olarak uygulanır.
             MADDE 2 – (1) Bu Karar 1/3/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
 
 
G.T.P.
MADDE İSMİ
 
2905. 43. 00.00.00
Mannitol
 
2905. 44
D-glusitol (sorbitol)
 
33. 01
Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde “enflurage” veya “maceration” suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri
 
35. 01
 
Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları
 
 
 
35. 02
Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %80’den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), albüminatlar ve diğer albümin türevleri
 
3503. 00
Jelatin [dikdörtgen (kare dahil) şeklinde yapraklar halindeki jelatin dahil, yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsun olmasın] ve jelatin türevleri; katı ihtiyokol; hayvansal menşeli diğer tutkallar (35.01 pozisyonundaki kazein tutkallar hariç)
 
3504. 00
Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri; deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın)
 
35. 05
Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi) ; esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar
 
3809. 10
Esası nişastalı madde olanlar
 
3824. 60
Sorbitol (2905. 44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç)
 
41. 01
Sığırların (bufalo dahil) ve atların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir işleme tabi tutulmamış) (kılları alınmış vaya parçalara ayrılmış olsun olmasın)
 
41. 02
Koyun ve kuzuların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya ileri bir şekilde hazırlanmamış) (yünü alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (bu fasılın 1(c) notunda belirtilenler hariç)
 
41. 03
Diğer ham deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış , parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (bu fasılın 1 (b) ve 1 (c) notlarında belirtilenler hariç)
 
43. 01
Ham postlar veya kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil ( (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham deriler hariç)
 
5001. 00. 00. 00. 00
Çekilmeye elverişli ipek böceği kozaları
 
5002. 00. 00. 00. 00
Ham ipek (bükülmemiş)
 
50. 03
İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil)
 
51. 01
Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış)
 
51. 02
İnce veya kaba hayvan kılları (karde edilmemiş veya taranmamış)
 
51. 03
Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri (iplik döküntüleri dahil) (ditme suretiyle elde edilenler hariç)
 
5201. 00
Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş)
 
52. 02
Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil)
 
5203. 00. 00. 00. 00
Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş)
 
53. 01
Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); keten kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntü er dahil)
 
53. 02
Kendir (cannabis sativa L.) (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); kendir kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898107 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898107 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?