İthalat Rejimine Ek Karar (Karara Sayısı:2013/4972)

  Karar Sayısı : 2013/4972   01.07.2013-28694 Resmi Gazete

             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 24/6/2013 tarihli ve 44146 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – (1) Bu Kararın ekinde yer alan EK:II sayılı listede Gümrük Tarife istatistik Pozisyonları (G.T.İ.P) ve kayıt numaraları belirtilen ürünler, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listeden çıkartılmıştır.

(2) Bu Kararın ekinde yer alan EK:I sayılı listede Gümrük Tarife istatistik Pozisyonları (G.T.İ.P), kayıt numaraları, madde isimleri ve gümrük vergisi oranları belirtilen ürünler, söz konusu İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listeye ilave edilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269621 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269621 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?