İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından: 18.03.2016-29654 Resmi Gazete

İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2016/1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

EŞYANIN TANIMI

2903.71.00.00.00

Klorodiflorometan

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

2903.77.60.00.00

Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar

Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00

Diğerleri

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.19.00.00.19

Diğerleri (yalnız 1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform))

2903.79.30.00.59

Diğerleri

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574338 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574338 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?