İthalat:(2010/2) Sayılı Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 01.07.2010-27628 Resmi Gazete
İTHALAT: (2010/2) SAYILI HARP SİLAHLARI, BUNLARIN AKSAM VE
PARÇALARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
             MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat: (2010/2) sayılı “Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ”in 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.
             “(2) Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı’ndan izin alan firmalar da bu Tebliğ’de belirtilen eşyayı ithal edebilir.”
             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889822 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889822 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?