E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15370011 Ziyaretçi

İthalat:2010/23 Ekler

 
Dosya No
 
GTİP
 
Madde İsmi
 
Kullanım Alanı
111955/10
2805.30.90
Nadir toprak elementlerinden (lantanyum ve seryum hariç) ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta skandanyum ve yttrium
Manyetik mıknatıslar için alaşım imalatında
160174/10
2805.30.90
Ağırlıkça %98,5 veya daha fazla saflıkta neodimyum
Nadir toprak manyetik mıknatısların imalatında
170269/10
2825.70.00
Molibden oksitler ve hidroksitler(MoO3)
Frezeleme, parçalama, süzme, yeniden paketleme, ısı uygulaması, metalürjik işlem, analiz ya da bunlardan iki veya daha fazlasının kombinasyonunda
148493/10
2904.20.00
Nitrometan
Serinol’un (aminopropanedyol) üretiminde hammadde olarak
146280/10
2904.20.00
Nitroetan
AMPD(amino-metil-propandiol)’nin üretiminde
146241/10
2904.20.00
1-Nitropropan
Amino-butanol (AB) üretiminde hammadde olarak
148610/10
2905.39.95
Propan-1,3-diol
Poliüretan üretiminde diol bileşeni olarak
112230/10
 
2907.19.90
2,6-di-tert-butilfenol
Plastik işleme endüstrisi için anti-oksidan içerikli katkı maddelerinin üretiminde hammadde olarak
167212/10
2909.50.00
Ubikinol
Gıda katkıları için sıhhi içerik olarak
123966/10
2912.41.00
Vanilin(4-hidroksi-3-metoksibenzaldehit)
Parfüm olarak kullanılan
155063/10
2914.29.00
(R)-p-Mento-1(6),8-dien-2-one
Muhtelif Optamint karışımları olarak
155079/10
2914.50.00
3-Hidroksiasetofenon
Eczacılığa ait etkin maddelerin üretiminde hammade olarak
124160/10
2914.70.00
4’-tert-butyl-2’,6’-dimetil-3’,5’-dinitroasetofenon
Parfüm yapımında kullanılmak üzere
114857/10
2915.90.00
Etil-6,8-diklorooktanat
Tiyoktik asitin birleşiminde hammadde olarak
136718/10
2915.21.00
Glasyal (Buzsu) Asetik Asit
Butil asetat, monoklorasetik asit, etil asetat ve selüloz asetat gibi çeşitli kimyasalların üretiminde
812/05
2915.24.00
Asetik anhidrit
 
155104/10
2916.20.00
3-siklohekzilpropiyonik asit
Alilsiklohekzil propiyonat ile kimyasal reaksiyonda
155106/10
2916.39.00
2,4,6-trimetilbenzoilklorür
Akrilik ester grubunu içeren reçinelerin ve doymamış polyesterler için ultraviyole başlatıcıların üretiminde
166414/10
2917.19.90
Tetradekandioik asit
Poliamid-tipi polimer üretiminde
280/1/96
2917.19.90
Ağırlıkça %98,5’tan fazla saflıkta dodecanedioik asit
 
128605/10
2917.39.95
1,4-benzendikarboksilik asit, dibutilester
Kâğıt lifleri, paketleme, vinil zeminler, duvarkağıdı ve tekstil kaplamalar için bağlayıcı madde olarak
159377/10
2917.39.95
Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksilik diyanhidrid
Kimya sanayinde katkı maddesi olarak
159261/10
2917.39.95
Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksilik diyanhidrid
Toz kaplama sisteminde ivme kazandırıcı olarak
123870/10
2918.30.00
Metil(3-oxo-2-pentilsiklopentil)asetat
Parfüm yapımında kullanılmak üzere
166580/10
2921.29.00
Dekametilenediamin
Polyamid-tipi polimer üretiminde
131051/10
2921.29.00
Bis(2-dimetilaminoetil)(metil))amine
Bir dizi esnek ve katı poliüretan uygulamalarında katalizör püskürtme olarak
169088/10
2921.30.10
1,3-sikloheksandimetanamin
Yapay sertleştiricilerin üretiminde hammade olarak
250166/09
2921.42.00
2-floranilin
 
167065/10
2921.49.00
2-klorbenzilamin
İlaç yapımında etkin maddenin üretiminde
116992/10
2922.19.85
[S-(R*,R*)]-2-amino-1-[4-(Metiltiyo)-fenil]-1,3-Propandiol
Tiamfenikol ve tiamfenikol glisinat hidrokloridin etkin bileşiminin sentezinde hammadde olarak
114037/10
2922.29.00
4-(2-aminoetil)fenol
“BEZAFİBRAT”ın sentezinde hammadde olarak
167011/10
2922.39.00
2-amino-5-klorobenzofenon
İlaç yapımında etkin maddenin üretiminde
117276/10
2926.90.95
2-Metil-3-(4-Florofenil)-propionil klorür
Etkin Sulindac bileşeninin sentezinde
155108/10
2928.00.90
Sulu çözelti içerisinde Asetaldehit oksim
Ara ürün TFMAP’ın üretiminde hammadde olarak
2516/04
2928.00.90
Fenilhidrazin
 
168771/10
2931.00.99
Dietilboran metoksit
Stereokimyasal kontrol için organik sentezlerde etken madde olarak
168737/10
2931.00.99
Trietilboran
Stereokimyasal kontrol için organik sentezlerde etken madde olarak
166187/10
2931.00.99
(Klorometil)bis(4-florofenil)metilsilan
Mantar öldürücü ilacın üretiminde hammadde olarak
157302/10
2932.19.00
2-metilfuran
2-metiltetrahidrofuran üretiminde (2-metiltetrahidrofuran özellikle ilaç sanayisinde Grignard tepkimeleri için çözücü olarak kullanılır)
168692/10
2932.99.00
7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioksepin-3-one
Parfüm üretiminde
168795/10
2932.99.00
(3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-tetrametil-2,4,5,5a,7,8,9,9b-oktahidro-1H-benzo[e][1]benzofuran
Parfüm üretiminde
157647/10
2933.49.90
Quinoline
Vitaminlerin üretiminde çözücü olarak
157788/10
2933.49.90
Isoquinolin
 
113447/10
2933.69.80
Siyanürik asit
Plastik işleme endüstrisi için anti-oksidant içerikli katkı maddelerinin üretiminde kullanılan hammadde olarak
114170/10
2934.20.80
Benzotiazol-2-yl)-(Z)-2-tritiloksimino-2-(2-aminotiazol-4-yl)-tiyoasetat
“Cefdinir hidratın” sentezinde hammadde olarak
 
167214/10
2934.20.80
N-tert-Butyl-di-(2-benzotiazolsulfen)imide
Lastik üretiminde kükürtle sertleştirme sürecini hızlandırıcı olarak
166936/10
2934.99.90
2-tiyofen etilamin
İlaç yapımında etkin maddenin üretiminde
129493/10
2934.99.90
10-[1,1’-bifenil]-4-yl-2-(metiletil)-9-oxo-9H-tioksantenyum heksaflorofosfat
Mürekkep,cila ve kaplama üretiminde ultraviyole ışınları işlenebilen reçinelerin polimerleşmesini başlatmada
130914/10
2934.99.90
2,4-dietil-9H-tioksanten-9-one
Mürekkep,cila ve kaplama üretiminde ultraviyole ışınları işlenebilen reçinelerin polimerleşmesini başlatmada
129325/10
2938.90.30
Amonyum glisirizat
İlaç sanayisinde ve aromalardaki acı (tat) bileşenleri kamufle etmek amacıyla doğal tatlandırıcı olarak
880/06
3208.90.19
Etil laktat içinde dağılmış, hidroksistiren ve stiren veya alkoksistiren veya her iki kopolimeri
 
168821/10
3402.11.90
Sodyum lauril metil izotionat
Daha çok kişisel bakım formülasyonlarında (şampuan, sıvı sabun vb.) kullanılan iyi köpürme özellikli yumuşak sürfaktan olarak
135696/10
3402.90.10
Dokusat sodyum ve etoksile edilmiş 2,4,7,9-tetrametildek-5-yne-4,7-diol karışımı içeren yüzey-etkin preparat
Su bazlı basınca duyarlı ve yapışkan laminasyon uygulamaları için gerekli; nemlendirici madde ve köpük kesici arasında denge sağlamak üzere
135420/10
3402.90.10
Polisiloksan ve polietilen glikol karışımı içeren yüzey-etkin preparat
Metal yüzlü sıkıştırılmış paneller için poliüretan köpüklerde kullanılan özel silikon yüzey-aktif madde olarak
169795/10
3506.99.00
Ağırlıkça %25-35 formaldehit, %20-30 denim suyu, %1’den az, kostik soda, %1-10 di-etilen glikol, %1’den az OPTSA, %30-40 melamin karışımlarını içeren emprenye reçinesi
Standart-orta yoğunlukta sunta ve standart mukavva imalatında
169843/10
3506.99.00
Ağırlık olarak %35-50 formaldehit, %25-35 üre, %15-25 denim suyu, %1’den az kostik soda, %2-8 heksamin, %1’den az sülfamik asit, %3’ten az melamin karışımlarını içeren emprenye reçinesi
Standart-orta yoğunlukta sunta ve standart mukavva imalatında
169742/10
 
3506.99.00
Ağırlık olarak %40-55 formaldehit, , %1’den az sulfürik asit, %30-45 teknik sınıf üre, %1’den az kostik soda, %1-15 melamin karışımlarını içeren neme dayanıklı reçine
Standart-orta yoğunlukta sunta ve standart mukavva imalatında
169644/10
3506.99.00
Ağırlık olarak %35-55 formaldehit, %1’den az sulfürik asit, %35-55 teknik sınıf üre, %1’den az kostik soda karışımlarını içeren reçine
Standart-orta yoğunlukta sunta ve standart mukavva imalatında
164630/10
3601.00.00
Nitroguanidin çözetltisi içinde bağlayıcı ve katkı maddesi olarak strontium nitrat ve bakır nitrat ile kompoze edilmiş silindir şeklinde granül formunda proteknik toz
Hava yastığı şişiricilerinin imalatında
163857/10
3603.00.90
Hava yastığı şişiricilerini aktive etmek için kullanılan elektrik başlatıcısı
Hava yastığı şişiricilerinin üretiminde
733/05
3707.10.00
2-metoksi-1-metiletil asetat veya etil laktat içinde, ağırlıkça en fazla %12 diyazooksonaftalinsülfonik içeren, diyazooksonaftalinsülfonik asit esteri ve fenolik reçineden oluşan emülsiyon duyarlılığı
 
256960/09
3707.10.00 3707.90.90
En az 2-metoksi-1-metiletil asetat içeren organik solvent içerisinde çözülmüş, ağırlıkça en fazla %7 fotosensitif(ışığa hassas) asit öncüsü içeren metakrilat polimerleri ve/veya akrilattan oluşan emülsiyon duyarlılığı veya preparatı
 
170262/10
3707.90.90
Ağırlık olarak en fazla %10 ya 2-metoksi-1-propenol (ya da 1-etoksi-2-propanol) (PGEE) ya da 2-metoksi-1-metiletil asetat içeren organik çözücüden oluşan çözelti halindeki; kromofor gurubuyla modifiye edilmiş fenolik hidroksi gurubuna sahip ya organik polimer ya da siloksan polimerden oluşan, yansıtmaz kaplama
Yarı iletken cihazların üretiminde
166041/10
3808.91.30
Siklohekzanon içeren bir karışım içinde oxamil(ISO) çözeltisi
Membalar tarafından tutulan taşıyıcı ve sistemik böcek ilaçlarının aktif unsuru olarak
169561/10
3812.30.80
80:20 oranında(+/- %5) 2-etilhekzil 10-etil-4, 4-dimetil-7-oxa-3, 5-dithia-4-stannatetradecanoate ve 2-etilhekzil 10-etil-4-[[2-[(2-etileksil)oxy]-2-oxoetil]thio]-4-metil-7-oxa-3, 5-dithia-4-stannatetradecanoate karışımı
PVC üretimi için paslanmayı önleyici preparatların ve diğer bileşik stabilizörlerin imalatında
167394/10
3812.30.80
Ağırlıkça %85 veya daha fazla ancak %95’ten fazla olmayan α-4-(2-cyano-2-butoksikarbonil)vinil-2-metoksi-fenol-ω-hidroksiheksa(oksietilen) ve %5 veya daha fazla fakat %15’ten fazla olmayan polioksietilen(20) sorbitan monopalmitat
Poly(etilen tereftalat) (PET)’den yapılan şeffaf plastik parçaların imalatında
135574/10
3824.90.97
2,4,7,9- tetramethydec-5-yne-4,7-diol en propan-2-ol karışımı içeren preparat
Yüzey gerilimini azaltmada, ıslatmada, köpük gidermede, akışkanlığı sabitlemede ve pigment dağılımını geliştirmede
170245/10
3902.10.00
Yoğunluğu ASTM D1505’ye göre 0.91 g/cm3; esnemedeki mukavemeti ASTM D638’e göre 430 g/cm3 özelliklerini taşıyan propilen(doğal veya renklendirilmiş), izotaktik polimer
 
Spreyler için plastik parçaların imalatında
163780/10
3903.90.90
240ºC’den 260ºC’ye kadar erime noktasına sahip ve ağırlıkça %5 ve %15 arasında p-metil stiren içerikli kristal stiren ve p-metil stiren kopolimer
Plastik levha veya panellerin üretiminde
1201/08
3903.90.90
Ağırlıkça, %45 veya en fazla %65 stiren polimerleri, %35 veya en fazla %45 poli(fenilin eter), en fazla %10 diğer eklentilerden oluşan karışım
 
166768/10
3904.69.90
ISO 3416C standardına göre kristal aşamasında 163ºC’den daha az erime sıcaklığına sahip poli(vinilden florür)
Filtrasyon membranlı kablolama
137255/10
3905.30.00
Poli(vinil alkol)
Kağıt kaplamada ve Emülsiyon (duyarkat) ve yapışkanların üretiminde
167199/10
3905.99.90
Polivinil butiral polimer
Işılelektriksel cam uygulamaları, mimari ve ince tabakalı güvenli otomobil camları üretiminde
168029/10
3906.90.90
Perakende satış için yapılmamış 1 kg’yi aşmayan paketlemede %1’den daha az kalıntı monomer içeren Gel Permeation Chromatography(GPC) testine göre ortalama moleküler ağırlığı 700.000 olan ASTM D 3835’e göre 120ºC’de 1000 Pa.s’lik akışkanlığa sahip şeffaf akrilik polimer
3M yansıtıcı levha üretiminde
1448/2/95
3907.20.20
Ağırlıkça %90’dan az olmayan külsüz ve susuz bazda kopolimer içeren dekstroz, sorbitol ve sitrik ve fosforik asit kopolimer içerikli ürünler
 
170237/10
3907.60.80
Butil-2-cyano 3-(4-hidroksifenil) akrilattan polietilen glikol (EO=1-30, tipik olarak 5) eter
Sıvı granüllerde UV önleyici olarak
135203/10
3907.99.90
Temel olarak poli(3-hidroksibutirat) içeren poli(hidroksialkanoate)
Gübre poşetlerinin üretiminde
577/2/99
3908.90.00
Kısım 39 Açıklama 6(b)’de bahsedilen şekillerden birinde, heksametilenenedyamin, izoftalik asit veya tereftalik asit içeren kopolimer
 
167126/10
3912.11.00
Selüloz triasetat
Ültrafiltrasyon kaplaması imalatında
115341/10
3912.11.00
Selüloz diasetat
Gözlük çerçeveleri, taraklar, tornavida kolları üretiminde
167201/10
3913.90.00
Moleküler ağırlığı 900.000’den fazla olmayan, Endotoksin seviyesi 0.008 (EU)/mg’dan fazla olmayan, 400 hücre/mm³’den fazla olmayan 175 hücre/mm³’den az ortalama Rabbit Ocular Toksisite’ye sahip, en fazla %1 etanol içerikli ve en fazla %0,5 izopropanol içerikli Sodyum hyaluronat
Göz cerrahisinde kullanılan medikal cihazların üretiminde
170264/10 3193/2000
3919.10.80 3919.90.00
3920.61.00
Bir tarafı yapışkan tabaka ve serbest levha ile kaplı olsun olmasın, her iki tarafı bir veya daha fazla plastik metal tabaka ile kaplı olan, bir tarafı düzgün şekilli desen ile tamamen kabartılmış olan polikarbonat filmden oluşan yansıtıcı lamine levha
 
254103/09 496/5/95
3919.10.80 3919.90.00 3920.10.89
70 µm veya daha fazla kalınlıkta vinil asetat ve etilen kopolimer bazdan ve silikon disklerin yüzeylerini korumak için 5 µm veya daha fazla kalınlıkta akrilik şerit parçasından oluşan yapışkan film  
 
1272/08
3919.10.80 3919.90.00
Ek polyester tabaka içersin veya içermesin, mikroprizmalar içeren, poli(metil metakrilit) tabaka devamlı akrilik polimer filmden oluşan kendinden yapışkan düzgün şekilli yansıtıcı lamine levha
 
1164/08
3919.90.00
Bir tarafı akril polimer bazlı tabaka ile polivinil klor film kaplanmış diğer tarafı cam mikro boncuk içeren poliüretan tabaka, yapışkan tabaka ve serbest levhadan oluşan, kabartılmış düzgün desen gösteren, 20cm’den fazla genişlikte, yansıtıcı rulo katmanlı levha
 
1282/08
3919.90.00
78 µm veya daha fazla kalınlıkta, bir tarafı yapışkan tabaka ve serbest levha ile kaplı, yapıştırıcı gücü 1 764 mN/25 mm veya daha fazla olan UV’ye duyarlı poli(vinil klor) film
 
168298/10 1687/9/96
3920.62.19 3920.62.19
Toplam kalınlığı 37 µm (±3 µm) olan her iki tarafı epoksiakrilik reçine tabakası ile kaplı poli(etilen tereftalat) film
 
1703/7/99
3920.62.19                                                                                                                                                                                                                                                         
Tek veya her iki tarafı poli(etilen teraftalat) tabakası ile kaplı, iki eksenli poli(etilen teraftalat)den oluşan lamine levha
 
170268/10
3919.90.00
Poli vinil klorid, bir poliüretan katmanı, bir cam mikroküre katmanı, görüş açısına göre görünüm değiştiren bir güvenlik damgası ve/veya resmi damgayı birleştiren bir katman, metallenmiş alüminyum katmanı ve bir tarafı serbest astarla kaplanmış yapışkan gibi çeşitli katmanları içeren yansıtıcı film
Araçların dış hatlarını işaretleme, reklam ve tanıtım tabelalarının imalatında
157837/10
3919.90.00
Mikrogözenekli poliüretan bir tarafından basınca duyarlı yapışkan kâğıtla(dokulu yüzeyli) döşeli dairesel(çok katmanlı) cilalama diskleri
Silikon devre levhası ve dokulu levha imalatında
125550/10
3919.90.00
Bir tarafı serbest astar ve basınca duyarlı yapışkanla kaplı diğer tarafı çizilmeye dayanıklı kaplamadan oluşan bir ya da daha fazla şeffaf, metalize veya kurutulmuş poli(etilen terephalate) içeren, 40 µm ya da daha fazla fakat 400 µm’dan daha fazla olmayan kalınlıkta silikon serbest astar
Koruyucu ve renkli pencere filmleri binalar ve araçlar için renklendirilmiş ve katmerlenmiş cam imalatında
181595/10
3921.19.00
Polimid reçine, fenolik kaplanmış epoksi reçine ve fenolik kaplanmış halojensiz pre-emprenye cam yapı
Ordu, havacılık endüstrisi uygulamaları ve ekipmanlarında yabancı maddelerde yüksek katmanlı maddelerin yüksek dayanıklılığa sahip katı ve katı-esnek baskı devre levhası üretiminde
138412/2010
7019.19.10
İşlenmiş olanlar hariç olmak üzere çapı 6 mm’dan fazla fakat 9 mm’dan fazla olmayan, ağırlık olarak %94 veya daha fazla fakat %98’den fazla olmayan silisyum dioksit içeren sürekli bükülmüş cam filamentlerden elde edilen, 11 veya katları kadar teks (± 7,5 %) iplik
Paslanmaya ve kimyasallardan kaynaklanan bozulmaya karşı ileri derecede dayanaklı, yüksek sıcaklıkta katlanabilir mensucat üretiminde
170270/2010
7202.49.10
Ağırlık olarak %0,05’ten fazla olmayan karbon, %30’dan fazla fakat %90’dan fazla olmayan krom içeren ferrokrom
Kaynak tozu, süper alaşım, paslanmaz çelik, çelik, dökümhane ürünleri, araba, uçak, aşındırıcı ve aşınma komponentleri üretiminde, nükleer uygulamalarda
160295/2010
7202.99.80
Ağırlık olarak %78 veya daha fazla disprosyum, %18 veya daha fazla fakat %22’den az demir alaşım içeren demir alaşımlı disprosyum (DyFe)
Otomotiv, kimya, çevre ve havacılık mühendisliği gibi pek çok kullanım alanına sahip nadir element sabit mıknatısları üretiminde
181533/2010
7409.19.00
Halojen içermeyen reçine ile bromine edilmiş, cam elyaf ile güçlendirilmiş alüminyum soğutucu ile desteklenmiş, termal olarak iletken bakır kaplamalı tabaka
Işık yayan diyot (LED) aydınlatması ile DC güç dönüştürme (yenilenebilir enerji) uygulamalarında kullanılmak üzere, baskılı bakır devre ara bağlantılarını destekleme esnasında yüksek parlaklık veren LED bileşenleri için ısı tasarrufu ve yalıtkan bölme sağlamada
 
181621/2010
7409.19.00
Polimer reçine cam elyaf ile desteklenmiş bakır kaplamalı elektronik tabakalar ve fenol ile sertleştirilmiş epoksi reçine ve fenol ile serleştirilmiş, halojen içermeyen reçine ile bromine edilmiş cam elyaf destekli bakır kaplamalı tabakalar
Askeri ve uzay sanayi araç ve uygulamalarında kullanılmak üzere, yüksek tabaka sayımında ve yüksek emniyetli devre kartlarında baskı devre kartı ara bağlantılarını destekleme esnasında
167191/2010
 8108.90.30
AMS 4928 ve AMS 4967 standartlarına uyumlu titanyum alaşımlı tel (TI AI6 V4)
Uzay ve havacılık sanayinde kullanılan yüksek gerilimli bağlantı parçası üretiminde
167207/10
8413.70.35
RoHS direktifi ile uyumlu tek fazlı santrifüj pompası; 6dBA ile sınırlı gürültü düzeyinde ve -10 °C’ye kadar inebilen ortam sıcaklığında vakum içinden dakikada en az 400 cm3 sıvı boşaltan; boşaltma açıklığının iç çapı 15 mm.’yi geçmeyen.
 
170794/10
8414.59.20
Elektrikli motorlu aksiyal fan, çıkış gücü 2 W’ı geçmeyen; 8528 başlığı altındaki ürünlerin imaline mahsus.
8528 başlığı altındaki ürünlerin imaline mahsus.
160364/10
8442.50.80
Plastik kaplamalı alüminyumdan yapılmış kuru baskı klişesi (waterless offset printing plate), baskı imgesine (printing image) sahip olmayan.
 
160472/10
8501.33.00
Motorlu araçlar için elektrikli sürme düzeni (drive);
-          şanzımanlı DC motor ihtiva eden,
-          kabloyla bağlanmış güç elektroniği içeren,
-          azami çıkış gücü 100 kW olan.
 
170273/10
8501.40.80
Elektrikli AC komütatör motor; tek fazlı, çıkış gücü an az 480 W olan ancak 1400 W.’ı geçmeyen, giriş gücü 900 W.’tan fazla olan ancak 1600 W.’ı geçmeyen, dış çapı 120 mm (± 0,2 mm)’den fazla olan ancak 135 mm (± 0,2 mm)’yi geçmeyen, hızı (rated speed) 30.000 rpm’den fazla olan ancak 50.000 rpm’yi geçmeyen, hava emen (air-inducting) vantilatör ile mücehhez, elektrik süpürgelerinin imaline mahsus.
Elektrik süpürgelerinin imaline mahsus.
165392/10
8504.31.80
LCD/LED modüllerin içindeki IPB (SMPS) ve LPB (LED-IPB) imalinde kullanılan transformatör.
 
171278/10
8504.40.84
LCD modül üretiminde kullanılan lambalar için invertör.
 
165476/10
8504.40.90
Güç kaynağı panoları (boards), 8521 ve 8528 pozisyonlarındaki ürünlerin üretimi için dizayn edilmiş.
8521 ve 8528 pozisyonlarındaki ürünlerin üretimi için dizayn edilmiş.
165321/10
8504.50.95
LCD/LED modüllerin güç panolarının (IPB – Entegre Güç Panosu ve LPB – Led Güç Panosu) imalinde kullanılan kısma bobini (coil choke).
 
132863/10
8507.80.30
Dikdörtgen lityum-ion akümülatör;
-          uzunluğu 171 mm (± 3 mm),
-          genişliği 45,5 mm (± 1 mm),
-          yüksekliği 115 mm (± 1 mm),
-          nominal voltajı 3,75 V ve
-          nominal kapasitesi 50 Ah
olan; tekrar doldurulabilen bataryaların imaline mahsus.
Tekrar doldurulabilen bataryaların imaline mahsus.
165784/10
8507.80.30
Lityum-ion tekrar doldurulabilen bataryalar;
-          uzunluğu 1213 mm,
-          genişliği 245 mm,
-          yüksekliği 755 mm,
-          ağırlığı 265 kg,
-          verimi (rating) 66.6 Ah olan,
-          48 modüllük paketlere konmuş,
ve lityum-ion tekrar doldurulabilen bataryaların içine konmak için dikdörtgen modüller;
-          uzunluğu 350 mm veya 312 mm,
-          genişliği 79.8 mm veya 225 mm,
-          yüksekliği 168 mm veya 35 mm,
-          ağırlığı 6.2 kg veya 3.95 kg,
-          verimi (rating) 129 Ah veya 66.6 Ah olan,
[elektrikli araçların içine monte etmek için].
 
170250/10
8516.90.00
Sıvıları buharlaştırma amaçlı ısıtma fonksiyonu olan hava temizleyiciler için elektrikli bileşen;
-          elektrikli ısıtma elemanı,
-          Avrupa/İngiliz standart fişi,
-          plastik düzenleyici,
ihtiva eden.
 
170258/10
8518.40.89
Güç kaynağı, aktif dengeleyici (equalizer) ve güç yükseltici devreler ihtiva eden devre kartı kısmi montajı.
 
170260/10
8518.40.89
8518.90.00
8522.90.80
Transistörlerin ve entegre devrelerin çalışma sıcaklığını muhafaza etmek için alüminyum pres döküm ısı alıcı (die cast heat sink), (8518), 8522 ve 8527 başlıkları altında yer alan ürünlerin imaline mahsus.
(8518), 8522 ve 8527 başlıkları altında yer alan ürünlerin imaline mahsus.
250114/09
8521.90.00
Dijital video kaydedicisi;
-          sabit disk sürücüsü olmayan,
-          DVD-RW’ı olsun ya da olmasın,
-          hareket algılayıcısı (motion detection) olan,
-          USB dizisel kapısı (serial port) olan,
kapalı devre televizyon (CCTV) gözetim sistemlerinin imaline mahsus.
Kapalı devre televizyon (CCTV) gözetim sistemlerinin imaline mahsus.
1193/08
8522.90.80
‘Blu-ray’ DVD ve CD diskleriyle kullanım için ‘blu-ray’ sürücü mekanizması, kaydedilebilir (recordable) olsun olmasın, en az;
-          üç farklı dalgaboyunda çalışan lazer diyotlara sahip optik ‘pick-up’ ünitesi,
-          dingil motoru,
-          adımlı (stepping) motor içeren,
8521 başlığı altındaki ürünlerin imaline mahsus.
8521 başlığı altındaki ürünlerin imaline mahsus.
 
138561/10
8525.80.19
Kompak şasi tipli kapalı devre televizyon (CCTV) kameraları; 930 gr.’dan daha ağır olmayan, mahfaza içerisinde olsun ya da olmasın, boyutları 176 mm. x 95 mm. x 68 mm.’yi geçmeyen, tek sensörlü ikili şarj cihazına [Charge-Couple Device (CCD)] sahip, efektif pikselleri 440.000’i geçmeyen, CCTV gözetim sistemlerinde kullanılmak için.
 
145003/10
8525.80.19
Kompak kubbe tipli kapalı devre televizyon (CCTV) kameraları; 960 gr.’dan daha ağır olmayan, mahfaza içerisinde olsun ya da olmasın, boyutları 133 mm. x 105 mm.’yi geçmeyen, tek sensörlü ikili şarj cihazına [Charge-Couple Device (CCD)] sahip, efektif pikselleri 440.000’i geçmeyen, CCTV gözetim sistemlerinde kullanılmak için.
 
145325/10
8525.80.19
Kompak kubbe veya şasi tipli kapalı devre televizyon (CCTV) kameraları; 960 gr.’dan daha ağır olmayan, mahfaza içerisinde olsun ya da olmasın, bir adet “CMOS sensör”e ve 95 dB ile 120 dB arasında bir dinamik menzile (range) sahip, efektif pikselleri 440.000’i geçmeyen, CCTV gözetim sistemlerinde kullanılmak için.
 
170224/10
8526.91.20
GPS alıcı ve mahfazalı DVD okuyucu ihtiva eden, ancak kontrol paneli ve LCD ekran içermeyen, seyir (navigation) sistemi için elektronik kontrol ünitesi (ECU). Bu elektronik kontrol ünitesi, işitsel (audio), A/C, klimat, telekomünikasyon fonksiyonuna ve diğer kontrol fonksiyonlarına da sahip olabilir; 15 V DC’yi geçmeyen bir voltajda çalışır ve 87. fasılda yer alan araçların imaline mahsustur.  
87. fasılda yer alan araçların imaline mahsustur. 
170218/10
8527.21.20
LCD ekranı hariç olan kafa ünitesi montajı (head unit assembly); analog ve dijital radyo tuneri ile DVD/CD’ler çalmak için DVD mekanizması içeren; 10-16 V’luk bir voltajda çalışan; 87. fasılda yer alan araçların imaline mahsus.
87. fasılda yer alan araçların imaline mahsus.
170226/10
8527.21.20
LCD ekranı hariç olan kafa ünitesi montajı (head unit assembly); analog ve dijital radyo tuneri, DVD/CD’ler çalmak için DVD mekanizması, sabit disk sürücü ve 10-16 V’luk bir voltajda çalışan seyir (navigation) bilgisayarı içeren; 87. fasılda yer alan araçların imaline mahsus.
87. fasılda yer alan araçların imaline mahsus.
1102/2007
8529.90.65
‘Addressing’ pikselleri çalıştırmak için modüller, en az yarı iletken çipler içeren.
 
145824/10
8529.90.65
8528.59 veya 8528.72 başlığı altında yer alan ürünlerin içine konan ortam ışığı LED panosu (ambient light LED board).
 
165456/10
8529.90.65
Ana kart, LED ve CCFL arka ışıklı ve ekran boyutları 19 inçten 52 inçe kadar olan LCD TV setlerinin üretimi için dizayn edilmiş.
LED ve CCFL arka ışıklı ve ekran boyutları 19 inçten 52 inçe kadar olan LCD TV setlerinin üretimi için dizayn edilmiş.
170446/10
8529.90.65
Baskı devre kartı, besleme gerilimini ve kontrol sinyallerini direk olarak LCD modülün TFT cam paneli üzerindeki kontrol devresine dağıtan.
 
170606/10
8529.90.92
TV setleri için LCD modüllerin üretiminde kullanılan, arka ışık ünitesi (backlight unit).
 
170893/10
8529.90.92
LCD modüller; sadece bir veya daha fazla TFT cam veya plastik hücreler içeren; dokunmatik ekran donanımlarıyla (touch screen facilities) birleştirilmemiş; pres döküm ısı alıcısına (die cast heat sink) ve arka ışık ünitesine (backlight unit) sahip olan; arka ışıkı, sıcaklıkı, tanıyı (diagnose), güç yükseltme/azaltma sırasını ve panel titrek ışık (flicker) ayarını kontrol eden bir mikro kontrolöre sahip bir adet baskı devre kartı içeren.   
 
160799/10
8535.90.00
Elektrikli devreleri kapatan ve durduran elektronik yarı iletken anahtar, 1200 V.’luk gerilim için.
 
161087/10
8536.50.80
Elektrikli devreleri kapatan ve durduran elektronik yarı iletken anahtar, 600 V.’luk gerilim için.
 
163718/10
8543.70.90
Bir veya daha fazla entegre devre ve mahfazalı bir metal çıkıntı (flange) üzerindeki münferit kondansatör mikrodevreleri (discrete capacitor chips) ihtiva eden, yüksek frekans amplifikatörü (yükselteç).
 
165221/10
8544.92.90
600 Mbit/s veya daha fazla bit aktarma hızına sahip veri iletme kablosu;
-          voltajı 1.25 V (± 0.25 V) olan,
-          en az bir tanesi 0.5 mm veya 1 mm vida adımlı (pitch) cıvatalar (pins) içeren her iki uçtan bağlantılı konektörlere sahip,
-          dış ekran korumalı,
sadece PDP veya OLED panel ve video işleme elektronik devreleri arasındaki iletişim için kullanılan.
 
246853/09
8708.40.20
Arabalar için hidrodinamik dönüştürücülü (transducer) ve hidrolik menzilli planet dişlili (planetary gear) 6 devirli otomatik şanzıman;
-          azami momenti 250 Nm olan,
-          aralık aktarıcı oranı (range transmissive ratio) 6,05’i geçmeyen,
-          karoseri kavramak için destek montaj boşluğu (spacing for montage of bracket) 220 mm olan.
 
161453/10
8708.40.20
8703 başlığında yer alan motorlu araçların endüstriyel montajı için adımlı otomatik şanzıman;
-          hidrodinamik marş elemanı,
-          vites adımı seçimi için hidrolik olarak aktive edilen sürtünme pençeleri (friction clutches),
-          dişli oranları yaratmak için planet dişli (planetary gear) setleri,
-          6 vites adımı,
-          önden/dört çekişli araçlarda kullanım için uygunluk,
-          280 Nm azami motor torku,
-          6.14 dişli oranı yayılımı (gear ratio spread),
-          azami 351 mm aksiyal alan gereksinimi ve
-          197.0 mm dingil yayılımı (axle spread),
içeren.
 
161638/10
8708.40.20
8703 başlığında yer alan motorlu araçların endüstriyel montajı için adımlı otomatik şanzıman;
-          hidrodinamik marş elemanı,
-          vites adımı seçimi için hidrolik olarak aktive edilen sürtünme pençeleri (friction clutches),
-          dişli oranları yaratmak için planet dişli (planetary gear) setleri,
-          6 vites adımı,
-          önden çekişli araçlarda kullanım için uygunluk,
-          380 Nm azami motor torku,
-          6.14 dişli oranı yayılımı (gear ratio spread),
-          azami 357 mm aksiyal alan gereksinimi ve
-          197.0 mm dingil yayılımı (axle spread),
içeren.
 
161733/10
8708.40.20
8703 başlığında yer alan motorlu araçların endüstriyel montajı için adımlı otomatik şanzıman;
-          hidrodinamik marş elemanı,
-          vites adımı seçimi için hidrolik olarak aktive edilen sürtünme pençeleri (friction clutches),
-          dişli oranları yaratmak için planet dişli (planetary gear) setleri,
-          4 vites adımı,
-          önden çekişli araçlarda kullanım için uygunluk,
-          130 Nm azami motor torku,
-          3.82 dişli oranı yayılımı (gear ratio spread),
-          azami 353 mm aksiyal alan gereksinimi ve
-          171.3 mm dingil yayılımı (axle spread),
içeren.
 
161789/10
8708.40.20
8703 başlığında yer alan motorlu araçların endüstriyel montajı için adımlı otomatik şanzıman;
-          hidrodinamik marş elemanı,
-          vites adımı seçimi için hidrolik olarak aktive edilen sürtünme pençeleri (friction clutches),
-          dişli oranları yaratmak için planet dişli (planetary gear) setleri,
-          4 vites adımı,
-          önden çekişli araçlarda kullanım için uygunluk,
-          170 Nm azami motor torku,
-          3.82 dişli oranı yayılımı (gear ratio spread),
-          azami 353 mm aksiyal alan gereksinimi ve
-          171.3 mm dingil yayılımı (axle spread),
içeren.
 
162573/10
8708.40.20
8703 başlığında yer alan motorlu araçların endüstriyel montajı için adımlı otomatik şanzıman;
-          hidrodinamik marş elemanı,
-          vites adımı seçimi için hidrolik olarak aktive edilen sürtünme pençeleri (friction clutches),
-          dişli oranları yaratmak için planet dişli (planetary gear) setleri,
-          4 vites adımı,
-          önden çekişli araçlarda kullanım için uygunluk,
-          200 Nm azami motor torku,
-          3.67 dişli oranı yayılımı (gear ratio spread),
-          azami 353 mm aksiyal alan gereksinimi ve
-          197.3 mm dingil yayılımı (axle spread),
içeren.
 
162624/10
8708.40.20
8703 başlığında yer alan motorlu araçların endüstriyel montajı için adımlı otomatik şanzıman;
-          hidrodinamik marş elemanı,
-          vites adımı seçimi için hidrolik olarak aktive edilen sürtünme pençeleri (friction clutches),
-          dişli oranları yaratmak için planet dişli (planetary gear) setleri,
-          6 vites adımı,
-          önden/dört çekişli araçlarda kullanım için uygunluk,
-          450 Nm azami motor torku,
-          6.05 dişli oranı yayılımı (gear ratio spread),
-          azami 357 mm aksiyal alan gereksinimi ve
-          207.0 mm dingil yayılımı (axle spread),
içeren.
 
169422/10
8708.40.20
87. fasıldaki motorlu araçların endüstriyel montajı için çapraz altı vitesli otomatik şanzıman ve tork değiştirici.
 
165141/10
9001.90.00
Poli metil metakrilattan yapılmış ışık kılavuzu panel (Light Guide Panel), düz ekran televizyonlar için arka ışık ünitelerinin (backlight unit) imaline mahsus.
Düz ekran televizyonlar için arka ışık ünitelerinin (backlight unit) imaline mahsus.
171399/10
9001.90.00
Poli metil metakrilattan yapılmış plaka dağıtıcı (plate diffuser).
 
164888/10
9405.40.39
Baskı devre kartı ve ışık yayan diyotlar içeren elektrik ışığı tertibatı (assembly), düz TV setleri için arka ışık ünitelerinin (backlight unit) imaline mahsus.
Düz TV setleri için arka ışık ünitelerinin (backlight unit) imaline mahsus.
128251/10
9503.00.75
9503.00.95
Plastik küçültülmüş boyutta teleferik (cable car) modelleri, motorlu olsun ya da olmasın, baskı için.
Baskı için.