İthalatalat Rejimi Kararı EK:4

EK: 4  31.12.2016-29935 R.G.(Mükerrer) Karar:2016/9611
GELİŞME YOLUNDAKİ ÜLKELER ÜRÜN GRUBU LİSTESİ
H   : Genel düzenlemeler kapsamındaki "Hassas Ürünler"
H0 : Genel düzenlemeler kapsamındaki "Hassas Olmayan Ürünler"
Bölüm Fasıl G.T.İ.P. Madde ismi Ürün Grubu
S-1a 04 0403.10.51.10.00 İlave kakao içerenler H
    0403.10.51.90.00 Diğerleri H
    0403.10.53.10.00 İlave kakao içerenler H
    0403.10.53.90.00 Diğerleri H
    0403.10.59.10.00 İlave kakao içerenler H
    0403.10.59.90.00 Diğerleri H
    0403.10.91.10.00 İlave kakao içerenler H
    0403.10.91.90.00 Diğerleri H
    0403.10.93.10.00 İlave kakao içerenler H
    0403.10.93.90.00 Diğerleri H
    0403.10.99.10.00 İlave kakao içerenler H
    0403.10.99.90.00 Diğerleri H
    0403.90.71.10.00 İlave kakao içerenler H
    0403.90.71.90.00 Diğerleri H
    0403.90.73.10.00 İlave kakao içerenler H
    0403.90.73.90.00 Diğerleri H
    0403.90.79.10.00 İlave kakao içerenler H
    0403.90.79.90.00 Diğerleri H
    0403.90.91.10.00 İlave kakao içerenler H
    0403.90.91.90.00 Diğerleri H
    0403.90.93.10.00 İlave kakao içerenler H
    0403.90.93.90.00 Diğerleri H
    0403.90.99.10.00 İlave kakao içerenler H
    0403.90.99.90.00 Diğerleri H
    0405.20.10.00.00 İçerdiği katı  yağ  oranı  ağırlık  itibariyle  %39  veya  daha  fazla fakat %60'dan az olanlar H
    0405.20.30.00.00 İçerdiği katı yağ oranı  ağırlık  itibariyle  %60 veya daha  fazla  fakat  %75' den  az olanlar H
  05 0511.99.39.00.00  Diğerleri   H
S-2b 07 0710.40.00.00.00 Tatlı mısır H
    0711.90.30.00.00 Tatlı mısır H
S-2c 09 0903.00.00.00.00 Paraguay çayı (maté) HO
S-2d 13 13.01 Lak;  tabii  sakızlar,   reçineler  ve   sakız  reçineler  ve  yağ  reçineler  (pelesenkler gibi) H
    1302.11 Afyon H
    1302.12 Meyan kökünden elde edilenler HO
    1302.13.00.00.00 Şerbetçi otundan elde edilenler H
    1302.19 Diğerleri H
    1302.20.10.90.12 Pektatlar H
    1302.20.90.90.12 Pektatlar H
    1302.31 Agar-agar H
    1302.32 Keçi  boynuzundan,  keçi boynuzu tohumlarından ve  Siyam  baklası  tohumlarından elde  edilen  yapışkan  sıvılar  ve  kıvam   verici  maddeler  (tadil edilmiş olsun olmasın)  H
    1302.39 Diğerleri H
S-3 15 1505.00.10.00.00 Ham yapağı yağı H
    1515.90.11.11.00 Ham yağ H
    1515.90.11.19.00 Diğerleri H
    1516.20.10.00.00 Hidrojene hint yağı (opalwax) HO
    1517.10.10.00.00 Ağırlık  itibariyle  içindeki  katı  süt  yağı oranı   %10'u  geçen  fakat  %15'i geçmeyenler H
    1517.90.10.00.00 Ağırlık  itibariyle  içindeki  katı  süt  yağı  oranı   %10'u  geçen  fakat  %15'i geçmeyenler H
    1517.90.93.00.00 Eşyanın kalıptan çıkarılmasında kullanılan yenilen karışım ve müstahzarlar H
    1518.00.10.00.00 Linoksin H
    1518.00.91.00.00 Hayvansal ve  bitkisel  katı  ve  sıvı  yağlar  ve  bunların  fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş,  suyu alınmış  veya  vakum  veya  inert gaz  içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekil de değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç) H
    1518.00.95.10.00 Sanayide kullanılan sıvı yağlar H
    1518.00.95.90.00 Diğerleri H
    1518.00.99.00.00 Diğerleri H
    1521.90.99.00.11 Balmumu  H
    1521.90.99.00.19 Diğer böcek mumları  H
    1522.00.10.00.00 Degra H
S-4b 17 1702.50.00.00.00 Kimyaca saf fruktoz H
    1702.90.10.00.00 Kimyaca saf maltoz H
    17.04 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)  H
  18 18.03 Kakao hamuru (yağı alınmış olsun olmasın)  H
    1804.00.00.00.00 Kakao yağı (katı ve sıvı) H
    1805.00.00.00.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler) H
    18.06 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları H
  19 1901.10 Bebek veya küçük çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş) H
    1901.20 19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçilik mamullerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar HO
    1901.90.11.00.00 Kuru hülasa oranı ağırlık itibariyle %90 veya daha fazla olanlar H
    1901.90.19.00.00 Diğerleri H
    1901.90.91.00.00 Katı süt   yağı, sakaroz, izoglikoz, glikoz veya    nişasta    içermeyen veya   %1,5'dan az katı sütyağı, %5 sakkaroz (invert  şeker  dahil) veya izoglikoz, %5 glikoz veya nişasta  içerenler (04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerin toz halindeki gıda  müstahzarları hariç) HO
    1901.90.99.10.00 Esasını     04.01     ila     04.04    pozisyonlarında     yer    alan   maddeler    teşkil   edenler H
    1901.90.99.20.00 Esasını  04.01  ila  04.04  pozisyonlarında  yer  alan  maddeler  teşkil  edenler  ve ağırlık itibariyle %5'den az kakao tozu içerenler H
    1901.90.99.90.11 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un H
    1901.90.99.90.12 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç H
    1901.90.99.90.13 Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi H
    1901.90.99.90.19 Diğerleri H
    1902.11 Yumurta içerenler H
    1902.19 Diğerleri H
    1902.20.91.00.00 Pişirilmiş H
    1902.20.99.00.00 Diğerleri H
    1902.30 Diğer makarnalar H
    1902.40 Kuskus H
    1903.00.00.00.00 Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde) H
    19.04 Hububat   veya   hububat   ürünlerinin   kabartılması   veya   kavrulması   suretiyle  elde  edilen   gıda  mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç)  veya  flokon  halindeki  hububat  veya  diğer  şekilde  işlenmiş  daneler  (un, hububatın kabaca  öğütülmesinden  elde  edilen  küçük  parçalar  ve  kaba  un  hariç)  H
    19.05 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler H
  20 2001.90.30.00.00 Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) H
    2001.90.40.00.00 Hint patatesi, tatlı patates ve ağırlık olarak %5 veya daha fazla nişasta içeren yenilen benzeri diğer bitki parçaları H
    2001.90.92.00.11 Palm meyvesi içi H
    2004.10.91.10.00 Un ve ezme halindeki müstahzarlar H
    2004.10.91.20.00 Flokon halindeki müstahzarlar H
    2004.90.10.00.00 Tatlı mısır (zea mays var. Saccharata) H
    2005.20.10.10.00 Un ve ezme halindeki müstahzarlar H
    2005.20.10.20.00 Flokon halindeki müstahzarlar H
    2008.11.10.00.00 Yer fıstığı ezmesi (hamur halinde) H
    2008.91.00.00.00 Palm meyvası içi H
    2008.99.85.00.00 Mısır [tatlı mısır (Zea mays var.saccharata) hariç] H
    2008.99.91.00.00 Ağırlık itibariyle %5  veya daha fazla nişasta içeren yer elması, tatlı patates ve benzeri yenilen bitki parçaları H
  21 2101.11 Hülasa, esans ve konsantreler H
    2101.12 Esası hülasa, esans ve konsantre veya kahve olan müstahzarlar H
    2101.20 Çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu hülasa, esans veya konsantreler veya çay veya Paraguay  çayı olan müstahzarlar  HO
    2101.30 Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan  diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri H
    2102.10 Canlı mayalar H
    2102.20.11.10.00 Bira mayası H
    2102.20.11.90.00 Diğerleri H
    2102.20.19.10.00 Bira mayası HO
    2102.20.19.90.00 Diğerleri HO
    2102.20.90.10.00 Tek hücreli algler H
    2102.20.90.90.00 Diğerleri H
    2102.30.00.00.00 Hazırlanmış kabartma tozları H
    21.03 Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal H
    21.04 Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları H
    2105.00 Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin) H
    2106.90.20.00.00 Bileşik alkol müstahzarları (içki imalinde kullanılan koku veren maddeler esaslı olanlar hariç) H
    2106.90.92.00.00 Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen  veya ağırlık itibariyle % 1,5'ten az katı süt yağı, % 5'ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5'ten az glikoz veya nişasta içerenler H
    2106.90.98.00.12 Koko tozu H
    2106.90.98.00.13 Koku komprimeleri H
    2106.90.98.00.14 Jöleler H
    2106.90.98.00.15 Emülgatörler H
    2106.90.98.00.16 Diyet mamaları H
    2106.90.98.00.19 Diğerleri H
  22 22.01 Sular (tabii veya suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya lezzetlendirilmemiş); buz ve kar H
    22.02 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) H
    2203.00 Malttan üretilen biralar H
    22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)  H
    2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler H
    2208.30 Viskiler H
    2208.50 Cin ve Geneva H
    2208.60 Votka H
    2208.70 Likörler H
    2208.90.11.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar H
    2208.90.19.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar H
    2208.90.33.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar  H
    2208.90.38.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar H
    2208.90.41.00.00 Uzo H
    2208.90.45.00.00 Calvados H
    2208.90.48.00.11 Rakı H
    2208.90.48.00.19 Diğerleri H
    2208.90.54.00.00 Tekila H
    2208.90.56.00.00 Diğerleri H
    2208.90.69.00.00 Diğer alkollü içecekler H
    2208.90.71.00.11 Rakı H
    2208.90.71.00.19 Diğerleri H
    2208.90.75.00.00 Tekila H
    2208.90.77.00.00 Diğerleri H
    2208.90.78.00.00 Diğer alkollü içecekler H
    2208.90.91.90.00 Diğerleri H
    2208.90.99.90.00 Diğerleri H
S-4c 24 24.02 Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar  H
    24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları H
S-5 25 2519.90.10.00.11 Saf magnezyum oksit HO
    2519.90.10.00.12 Saf olmayan magnezyum oksit HO
    25.22 Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve su altında sertleşen kireç (28.25 pozisyonundaki kalsiyum oksit ve hidroksit hariç) HO
    25.23 Portland çimentosu, şaplı çimento ("ciment fondu"), cüruf çimentosu, süper sülfat çimentosu ve benzeri su altında sertleşen çimentolar (boyanmış veya klinker şeklinde olsun olmasın) HO
  27 Fasıl 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar  HO
S-6a 28 28.01 Flor, klor, brom ve iyot HO
    2802.00.00 Süblime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt HO
    28.04 Hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller HO
    2805.19 Diğerleri HO
    2805.30 Nadir toprak metaller,skandiyum ve itriyum (kendi    aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş olsun olmasın) HO
    28.06 Hidrojen klorür (hidroklorik asit); klorsülfirik asit HO
    2807.00 Sülfirik asit; oleum HO
    2808.00 Nitrik asit; sülfonitrik asitler HO
    28.09 Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın)  HO
    2810.00.90 Diğerleri HO
    28.11 Diğer anorganik asitler ve ametallerin diğer anorganik oksijenli bileşikleri HO
    28.12 Ametallerin halojenli ve oksihalojenli bileşikleri HO
    28.13 Ametallerin sülfürleri; ticari fosfortrisülfür HO
    2814.10.00.00.00 Susuz (saf) amonyak HO
    2814.20.00.00.00 Amonyağın sulu çözeltileri H
    28.15 Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum veya potasyumun peroksitleri H
    28.16 Magnezyumun hidroksit ve peroksiti; stronsiyum ve baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri HO
    2817.00 Çinko oksit; çinko peroksit  H
    2818.10 Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) H
    2818.20 Aluminyum oksit (suni korendon hariç) HO
    28.19 Krom oksitleri ve hidroksitleri H
    28.20 Manganez oksitleri H
    28.21 Demir oksitleri ve hidroksitleri; içinde ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla Fe2O3 olarak değerlendirilen kombine demir içeren toprak boyalar HO
    2822.00 Kobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri HO
    2823.00.00 Titan oksitleri  H
    28.24 Kurşun oksitleri; minyum ve minoranj HO
    28.25 Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları; diğer inorganik bazlar; diğer metal oksitler,hidroksitler ve peroksitler (2825.10.00, 2825.80.00 hariç) HO
    2825.10.00 Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları H
    2825.80.00 Antimon oksitleri H
    28.26 Florürler; florslikatlar, floraluminatlar ve diğer kompleks flor tuzları HO
    28.27 Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksibromürler; iyodürler ve oksiiyodürler (2827.10.00, 2827.32.00 hariç) HO
    2827.10.00 Amonyum klorür (nişadır) H
    2827.32.00 Aluminyum klorür H
    28.28 Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler HO
    28.29 Kloratlar ve perkloratlar;bromatlar ve perbromatlar;iyodatlar ve periyodatlar HO
    28.30 Sülfürler; polisülfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (2830.10 hariç) HO
    2830.10 Sodyum sülfürler H
    28.31 Ditiyonitler ve sülfoksilatlar HO
    28.32 Sülfitler; tiyosülfatlar HO
    28.33 Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar) HO
    2834.10 Nitritler  H
    2834.21.00 Potasyum nitrat HO
    2834.29 Diğerleri HO
    28.35 FosfinatIar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler) ve fosfatlar; poIifosfatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) H
    28.36 Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum karbamat içeren ticari amonyum karbonat (2836.20, 2836.40, 2836.60.00 hariç) HO
    2836.20 Disodyum karbonat H
    2836.40 Potasyum karbonatlar H
    2836.60.00 Baryum karbonat H
    28.37 Siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler HO
    28.39 Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar HO
    28.40 Boratlar; peroksiboratlar (perboratlar) HO
    28.41 Oksimetalik veya peroksimetalik asitlerin tuzları (2841.61.00 hariç) HO
    2841.61.00 Potasyum permanganat H
    28.42 İnorganik asitlerin veya peroksi asitlerin diğer tuzları (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil) (azotürler hariç ) HO
    28.43 Kolloidal haldeki kıymetli metaller; kıymetli metallerin inorganik veya organik bileşikleri (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); kıymetli metallerin amalgamları HO
    2844.30.11 U-235 olarak fakirleştirilmiş uranyumu ya da bunun bileşiklerini içeren sermetler, işlenmemiş dışında HO
    2844.30.51 Toryum veya toryum bileşikleri içeren sermetler, işlenmemiş dışında HO
    2845.90.90.00.11 Trityumlu bileşikler HO
    2845.90.90.00.19 Diğerleri HO
    28.46 Nadir toprak metallerin, itriyum veya skandiyum veya bu metallerin karışımlarının organik veya inorganik bileşikleri HO
    2847.00 Hidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın)  HO
    28.49 Karbürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (2849.20.00, 2849.90.30 hariç) HO
    2849.20.00 Silisyum karbür  H
    2849.90.30 Tungsten Karbür H
    2850.00 Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (aynı zamanda 28.49 pozisyonunun karbürleri de olan bileşikler hariç) (2850.00.60.20.00 hariç) HO
    2850.00.60.20.00 Silüsürler, kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın H
    28.52 Civanın organik veya inorganik bileşikleri (kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın) (amalgamlar hariç) HO
    2853.00 Diğer inorganik bileşikler (damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su dahil); sıvı hava (içindeki asal gazlar alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış hava; amalgamlar (kıymetli metallerin amalgamları hariç); fosfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (ferro fosfor hariç)  HO
  29 29.03 Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri H
    29.04 Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (halojenlenmiş olsun olmasın) ( 2904.20 hariç) HO
    2904.20 Sadece nitro veya sadece nitrozo grupları içeren türevleri H
    29.05 Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (2905.43.00.00.00, 2905.44, 2905.45.00 hariç) H
    2905.45.00 Gliserol HO
    29.06 Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri HO
    29.07 Fenoller; fenol-alkoller (2907.15.90.10.00, 2907.15.90.20.11, 2907.15.90.20.12 ve 2907.22.00.10.00  hariç) HO
    2907.15.90.10.00 Beta naftol H
    2907.15.90.20.11 Alfa naftol tuzları H
    2907.15.90.20.12 Beta naftol tuzları H
    2907.22.00.10.00 Hidrokinon (kinol) H
    29.08 Fenollerin ve fenol-alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri HO
    29.09 Eterler, eter-alkoller, eter-fenoller, eter-alkol-fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri H
    29.10 Üç halkalı epoksitler,  epoksialkoller,  epoksifenoller  ve epoksieterler  ve  bunların  halojenlenmiş,  sülfolanmış,  nitrolanmış  veya nitrozolanmış   türevleri HO
    2911.00 Asetaller ve yarı-asetaller (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri  HO
    29.12 Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın); aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit (2912.41.00 hariç) HO
    2912.41.00  Vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehit) H
    2913.00 29.12 Pozisyonundaki ürünlerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri  HO
    29.14 Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevIeri  (2914.11.00, 2914.22, 2914.29.00.00.16 hariç) HO
    2914.11.00 Aseton (propanon) H
    2914.22 Siklohekzanon ve metilsiklohekzanonlar H
    2914.29.00.00.16 Kamfor (kafuru) H
    29.15 Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş , sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri H
    29.16 Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri: (2916.11.00.10.00, 2916.12, 2916.14 hariç) HO
    2916.11.00.10.00 Akrilik asit H
    2916.12 Akrilik asitin esterleri (2916.12.00.00.12 ve 2916.12.00.00.19 hariç) H
    2916.12.00.00.12 Etil akrilat HO
    2916.12.00.00.19 Akrilik asitin diğer esterleri HO
    2916.14 Metakrilik asit esterleri  H
    29.17 Polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (2917.11.00, 2917.12.00.00.11, 2917.12.00.00.12, 2917.14.00, 2917.32.00, 2917.35.00 ve 2917.36.00 hariç) HO
    2917.11.00 Okzalik asit, tuzları ve esterleri H
    2917.12.00.00.11 Adipik asit  H
    2917.12.00.00.12 Adipik asitin tuzları H
    2917.14.00 Maleik anhidrit H
    2917.32.00 Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat) H
    2917.35.00 Ftalik anhidrit H
    2917.36.00 Tereftalik asit ve tuzları H
    29.18 Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (2918.14.00, 2918.15, 2918.21, 2918.22, 2918.29.00.10.11 ve 2918.29.00.10.12 hariç) HO
    2918.14.00 Sitrik asit H
    2918.15 Sitrik asitin tuzları ve esterleri  H
    2918.21 Salisilik asit ve tuzları H
    2918.22 o-Asetilsalisilik asit, tuzları ve esterleri  H
    2918.29.00.10.11 Sülfosalisilik asitler, tuzları ve esterleri H
    2918.29.00.10.12 Hidroksinaftonik asitler, tuzları ve esterleri H
    29.19 Fosforik esterler ve bunların tuzları (lakto fosfatlar dahil); bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri  HO
    29.20 Ametallerin diğer inorganik asitlerinin esterleri (hidrojen halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların tuzları;bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri HO
    29.21 Amin gruplu bileşikler (2921.22.00 hariç) H
    2921.22.00 Hekzametilendiamin ve tuzları HO
    29.22 Oksijen gruplu amino-bileşikleri (2922.21.00 hariç) H
    2922.21.00 Aminohidroksinaftalin sülfonik asitler ve bunların tuzları HO
    29.23 Kuaterner   amonyum   tuzları   ve   hidroksitleri;  lesitinler   ve   diğer   fosfoaminolipidler    (kimyaca belirli  bir  yapıda  olsun  olmasın) HO
    29.24 Karboksiamid gruplu bileşikler; karbonikasidin amid fonksiyonlu bileşikleri (2924.23 hariç) H
    2924.23 2-Asetamidobenzoik asit (N-asetilanthranilik asit) ve tuzları HO
    29.25 Karboksimid grublu bileşikler (sakkarin ve tuzları dahil) ve imin gruplu bileşikler HO
    29.26 Nitril gruplu bileşikler (2926.10.00 hariç) HO
    2926.10.00 Akrilonitril H
    2927.00 Diazo, azo ve azoksi bileşikleri H
    2928.00.90.10.11 Fenilhidrazin HO
    2928.00.90.10.12 Nitrofenil hidrazinler HO
    2928.00.90.10.19 Hidrazinin diğer organik türevleri HO
    2928.00.90.20.11 Dimetilglioksim HO
    2928.00.90.20.12 Difenilkarbazit HO
    2928.00.90.20.19 Hidroksilaminin diğer organik türevleri  HO
    2929.10 İzosiyanatlar  H
    2929.90 Diğerleri HO
    2930.20 Tiyokarbamatlar ve ditiyokarbamatlar HO
    2930.30 Tiyouram mono-,di-  veya - tetrasülfürler HO
    2930.40.90.00.00 Diğerleri H
    2930.80.00.00.00 Aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) ve metamidofos (ISO) H
    2930.90 Diğerleri (2930.90.30.00.00, 2930.90.40.00.00, 2930.90.50.00.00 ve  2930.90.99.20.00 hariç) H
    2930.90.98.20.00 Ksantatlar (ditiyokarbonatlar) HO
    2931.00 Diğer organo-inorganik bileşikler HO
    29.32 Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler (2932.12.00, 2932.13, 2932.20.90.90.14 ve 2932.20.90.90.15 hariç) HO
    2932.12.00 2- furaldehit (furfuraldehit) H
    2932.13 Furfuril alkol ve tetrahidrofurfuril alkol H
    2932.20.90.90.14 Kumarin, metilkumarinler  H
    2932.20.90.90.15 Etilkumarinler H
    29.33 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler (2933.61.00 hariç) HO
    2933.61.00 Melamin H
    29.34 Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun olmasın); diğer heterosiklik bileşikler HO
    2935 Sülfonamidler (2935.90.30.00.00 hariç) H
    29.38 Glikozitler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş) ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri HO
    2940.00 Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glukoz ve fruktoz hariç); şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları (29.37, 29.38 veya 29.39 pozisyonlarındaki ürünler hariç)  H
    2940.00.00.00.11 Ramnoz, rafinoz, mannoz HO
    2941.20.30.00.00 Dihidrostreptomisin tuzları, esterleri ve hidratları HO
    2942.00 Diğer organik bileşikler HO
S-6b 31 3102.21.00.00.00 Amonyum sülfat HO
    3102.40 Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi  olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları HO
    3102.50.00.00.00 Sodyum nitrat HO
    3102.60.00.00.00 Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları HO
    3103 Süper fosfatlar (3103.90 hariç) H
    31.05 Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor  ve  potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı  10 kg.ı   geçmeyen   ambalajlarda olanları H
  32 Fasıl 32 Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; cam macunu ve diğer macunlar; mürekkepler (32.04 ve 32.06 pozisyonundakiler ile 3201.90.20 ve 3201.90.90 yalnız  okaloptusun  hülasası,  gambier  ve myrobolan   meyvelerinin  türetilmiş  tanenli  hülasaları  ve  diğer  bitkisel  menşeli hülasalar  hariç)   HO
    3201.20 Mimoza hülasası HO
    32.04 Sentetik  organik  boyayıcı  maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu  fasılın  3 numaralı  notunda  belirtilen  müstahzarlardan  esası  sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar;  fluoresanlı  aydınlatma  maddeleri veya lüminofor olarak  kullanılan  sentetik  organik  ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) H
    32.06 Diğer   boyayıcı   maddeler;    bu    fasılın    3    numaralı    notunda    belirtilen  müstahzarlar  (32.03, 32.04 veya 32.05 pozisyonundakiler  hariç);    lüminofor   olarak    kullanılan   inorganik  ürünler    (kimyasal   olarak   belirli   bir   yapıda  olsun  olmasın)  H
  33 Fasıl 33 Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri; kozmetik veya tuvalet müstahzarları HO
  34 Fasıl 34 Sabunlar,  yüzey  aktif  organik  maddeler,  yıkama  müstahzarları,  yağlama müstahzarları,  sunni  mumlar,  müstahzar  mumlar,  temizleme  veya  bakım müstahzarları,  ışık  temini  için  kullanılan  her  türlü  mumlar  ve  benzerleri, model  yapmaya  mahsus  her  türlü  patlar,  "dişçi mumları" ve  alçı esaslı  dişçilik müstahzarları HO
  35 35.01 Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları H
    3503.00 Jelatin  [dikdörtgen (kare dahil)    şeklinde   yapraklar   halindeki   jelatin   dahil,  yüzeyi    işlenmiş   veya   boyanmış   olsun olmasın]  ve   jelatin  türevleri;   katı  ihtiyokol;   hayvansal   menşeli   diğer   tutkallar (35.01   pozisyonundaki   kazein tutkallar  hariç) HO
    3504.00 Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri;deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın) HO
    3505.10.50 Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar HO
    35.06 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar tutkallar ve diğer müstahzar yapıştırıcılar; tutkal veya yapıştırıcı olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler HO
    35.07 Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler H
  36 Fasıl 36 Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamülleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler HO
  37 Fasıl 37 Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya HO
  38 Fasıl 38 Muhtelif kimyasal maddeler (38.02, 3809.10, 3817.00, 3823.12.00, 3823.70, 3824.60 ve 38.25 hariç)  HO
    38.02 Aktif  hale  getirilmiş  karbon  (aktif kömür);  aktif  hale  getirilmiş  tabii  mineral maddeler;  hayvansal  karalar  (kullanılmış  ve  tesiri  kalmamış  hayvansal  karalar  dahil) H
    3817.00 Karışım halinde alkilbenzenler ve alkilnaftalinler (27.07 veya 29.02 pozisyonundakiler hariç)  H
    3823.12.00 Oleik asit H
    3823.70 Sınai yağ alkolleri H
    38.25 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayi ve kimya sanayine bağlı sanayilere mahsus artık ürünler; belediye atıkları; kanalizasyon çamuru; bu fasılın 6. Notunda belirtilen diğer atıklar H
S-7a 39 39.01 ila 39.21 Plastikler (39.01,  39.02,  39.03,  39.04,  3906.10.00,  3907.10.00,  3907.61.00, 3907.69.00, 3907.99,  39.08, 39.20, 3921.90.10 hariç) HO
    39.01 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) H
    39.02 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) H
    39.03 Stiren polimerleri (ilk şekillerde) H
    39.04 Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)  H
    3906.10.00 Poli(metil metakrilat) H
    3907.10.00 Poliasetaller H
    3907.61.00 Viskozitesi 78 ml/gr veya daha fazla olan, ilk şekillerde poli(etilen tereftalat) H
    3907.69.00 Diğerleri H
    3907.99 Diğerleri  H
    39.08 Poliamidler (ilk şekillerde) H
    39.20 Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz) H
    3921.90.10 Oluklu levhalar ve plakalar ve selüler ürünler haricinde polyesterden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler H
S-7b 39 39.22 ila 39.26 Plastikler (3923.21 hariç) HO
    3923.21 Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) H
S-7c 40 Fasıl 40 Kauçuk ve kauçuktan eşya (40.10 hariç) HO
    40.10 Vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları H
S-8a 41 41.04 Sığırların (bufalo dahil) veya atların dabaklanmış veya "crust" (ara kurutmalı) derileri (kılları alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş) (4104.41.19; 4104.49.19  hariç) H
    4106.31 Yaş halde (wet-blue dahil) (4106.31.00.10 hariç)  HO
    4106.32 Kuru halde (crust) HO
    41.07 Sığırların (bufalo dahil) veya atların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine edilmiş deri dahil) (kılları alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, 41.14 pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç) H
    4112.00.00.00.00 Koyun  veya  kuzuların  dabaklama  veya  ara  kurutmadan  sonra  ileri  derecede  hazırlanmış  deri  ve  köseleleri (parşömine edilmiş deri dahil)  (yünü alınmış)  (parçalanmış  olsun  olmasın, 41.14  pozisyonunda  yer  alan  deri  ve  köseleler  hariç) H
    41.13 Diğer hayvanların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine edilmiş deri dahil) (yünü veya kılları alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, 41.14 pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç) (4113.10 hariç) HO
    4113.10 Keçi veya oğlakların deri ve köseleleri H
    41.14 Güderi (kombine deri dahil); rugan ve ruganla kaplanmış deri ve  köseleler; metalize deri ve köseleler H
    41.15.10.00.00.00 Esası deri ve kösele veya deri veya kösele lifleri olan terkip yoluyla elde edilen levha, yaprak ve şerit halindeki deri ve köseleler (rulo halinde olsun olmasın)  H
S-8b 42 42. Fasıl Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya(ipek böceği guddesi hariç) (42.02 ve 42.03 hariç) HO
    42.02 Sandıklar, bavullar, valizler, makyaj valizleri, evrak-iş çantaları, okul çantaları, gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinası mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca mahfazaları ve benzeri mahfazalar; tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden, plastik madde yapraklarından, dokumaya elverişli maddelerden, vulkanize edilmiş liflerden, kartondan yapılmış veya tamamen yahut kısmen bu maddelerle veya kağıtla kaplanmış seyahat çantaları, izole edilmiş yiyecek ve içecek torbaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları, el çantaları, erzak çantaları, portföyler, para keseleri, harita ve kimlik  mahfazaları, sigara kutuları,  tabaka ve tütün kese ve kutuları, takım çantaları, spor çantaları, şişe mahfazaları, mücevher kutuları,  pudra-baharat-barut kutuları, bıçak kılıfları ve benzeri mahfazalar H
    42.03 Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim eşyası ve aksesuarı H
  43 43. Fasıl Postlar, kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri HO
s-9a 44 44.Fasıl Ağaç ve Ahşap Eşya; Odun Kömürü( 44.10, 44.11, 44.12, 4418.10, 4418.20.10, 4418.73.10, 4418.74.00, 4420.10.11, 4420.90.10, 4420.90.91 hariç) HO
    44.10 Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha,  oriented strand board (OSB)  ve  benzeri levhalar( örneğin waferboard)  (reçineler veya diğer organik bağlayıcı maddelerle aglomere edilmiş (bir araya getirilmiş) olsun olmasın) H
    44.11 Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (reçineler veya diğer organik maddelerle birleştirilmiş olsun olmasın) H
    44.12 Kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar H
    4418.10 Pencereler, Fransız pencereleri ve bunların çerçeve ve pervazları H
    4418.20.10.00.11 Kapılar H
    4418.20.10.00.19 Diğerleri H
    4418.73.10.00.00 Mozaik döşemeler için olanlar H
    4418.74.00.00.00 Diğerleri, mozaik döşemeler için olanlar H
    4420.10.11.00.00 Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar H
    4420.90.10.00.00 Üzerine kakma yapılmış ağaçlar H
    4420.90.91.00.00 Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar H
S-9b 45 4502.00.00.00.00 Tabii mantar, dış kabuğu alınmış veya kabaca kare şekli verilmiş ya da dikdörtgen (kare dahil) şeklinde bloklar, levhalar, yapraklar veya şerit halinde (keskin kenarlı tıpa taslakları dahil) HO
    45.03 Tabii mantardan eşya H
    45.04 Aglomere mantar (bağlayıcı bir madde içersin içermesin) ve aglomere mantardan eşya HO
  46 46. Fasıl Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası H
S-11a 50 50. Fasıl İpek H
  51 51. Fasıl  Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat (51.05 hariç) H
  52 52. Fasıl Pamuk H
  53 53. Fasıl Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat (53.01 ve 53.02 hariç) H
  54 54. Fasıl Sentetik ve suni flamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler H
  55 55. Fasıl Sentetik veya suni devamsız lifler H
  56 56. Fasıl Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya H
  57 57. Fasıl Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları H
  58 58. Fasıl Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dantela, duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler H
  59 59. Fasıl Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya H
  60 60. Fasıl Örme eşya H
S-11b 61 61. Fasıl Örme giyim eşyası ve aksesuarı H
  62 62. Fasıl Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı H
  63 63. Fasıl Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim eşyası ve  dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya, paçavralar H
S-12a 64 64. Fasıl Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya ve bunların aksamı H
S-12b 65 65. Fasıl Başlıklar ve aksamı HO
  66 66. Fasıl Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı H
  67 67. Fasıl Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler ve insan saçından eşya HO
S-13 68 68. Fasıl Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya HO
  69 69. Fasıl Seramik mamulleri H
  70 70. Fasıl Cam ve cam eşya H
S-14 71 71.Fasıl Tabii inciler veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar (71.17 hariç) HO
    71.17 Taklit mücevherci eşyası  H
S-15a 72 72.02 Ferro alyajlar (7202.11.20; 7202.11.80; 7202.99.10.10.00 ve 7202.99.10.90.00 hariç) H
  73 73. Fasıl Demir veya çelikten eşya (7301.10; 7302.10.22; 7302.10.28; 7302.10.40; 7302.10.50; 7302.10.90; 7302.40.00.00.11; 7302.40.00.00.19; 7302.90.00.10.00; 7302.90.00.20.00; 7302.90.00.90.11; 7302.90.00.90.19; 7302.90.00.90.29  hariç)   HO
S-15b 74 74. Fasıl Bakır ve bakırdan eşya H
  75 7505.12 Nikel alaşımlarından olanlar HO
    7505.22.00.00.00 Nikel alaşımlarından olanlar HO
    7506.20 Nikel alaşımlarından olanlar HO
    7507.20.00.00.00 Boru bağlantı parçaları HO
  76 76. Fasıl Alüminyum ve alüminyumdan eşya (76.01 hariç) H
  78 78. Fasıl Kurşun ve kurşundan eşya (78.01 hariç) H
    7801.99 Diğer başlıca element olarak ağırlık itibariyle antimon içerenler ve rafine edilmiş olanlar hariç işlenmemiş kurşun HO
  79 79. Fasıl Çinko ve çinkodan eşya (79.01 ve 79.03 hariç) H
    79.01 İşlenmemiş çinko HO
  81 81. Fasıl Diğer adi metaller sermetler ve bunlardan eşya (8101.10.00; 8102.10.00, 8102.94.00; 8109.20.00; 8110.10.00,  8112.21.90, 8112.51.00,  8112.59.00, 8112.92 ve 8113.00.20 hariç; 8101.94.00, 8104.11.00, 8104.19.00, 8107.20.00, 8108.20.00 ve 8108.30.00 dışında kalanlar) H
    8101.94.00 İşlenmemiş tungten (wolfram) sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil HO
    8104.11.00 İşlenmemiş magnezyum, ağırlık itibariyle en az %99,8 magnezyum içerenler HO
    8104.19.00 İşlenmemiş magnezyum 8104.11.00 pozisyonundakiler hariç HO
    8107.20.00 İşlenmemiş kadmiyum, tozlar HO
    8108.20.00 İşlenmemiş titanyum, tozlar HO
    8108.30.00 Titanyum döküntü ve hurdaları HO
  82 82. Fasıl Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları H
  83 83. Fasıl Adi metalerden çeşitli eşya H
S-16a 84 84. Fasıl Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları (8401.10.00; 8407.21.10 hariç) HO
    8401.10.00 Nükleer reaktörler H
    8407.21.10 Silindir hacmi 325 cm3.ü geçmeyenler H
S-16b 85 85. Fasıl  Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları, ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı (8516.50.00; 8517.69.30; 8517.70.00; 8519.20; 8519.30; 8519.81.11 ila 8519.81.45; 8519.81.70; 8519.89.00; 85.21; 85.25; 85.27; 8528.42.00; 8528.49.00; 8528.52.91; 8528.52.99; 8528.59.00; 8528.62.00, 8528.69.20; 8528.69.80 ila 8528.72; 85.29; 8540.11; 8540.12 hariç) HO
    8516.50.00 Mikro dalgalı fırınlar H
    8517.69.30 Telsiz telefon, telsiz telgraf için alıcı cihazlar H
    8517.70.00 Aksam ve parçalar (Anten ve her türlü anten yansıtıcıları, radyo-telefon veya radyo-telgraf cihazları için olan antenler hariç, bununla kullanılmaya müsait parçalar) H
    8519.20,
8519.30
Demir para, kağıt para, banka kardı, jeton veya diğer ödeme şekilleri ile çalıştırılan cihazlar, döner levha (kayıt güvertesi) H
    8519.81.11 ila 8519.81.45 Ses kayıt cihazı içermeyen ses-çoğaltma cihazları (kaset-çalarlar dahil) H
    8519.81.70 Diğer manyetik ses kaydetme cihazları (kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus tertibatı olanlar) H
    8519.89.00 Diğerleri (Diğer ses-çoğaltma cihazları, ses-kayıt cihazı içermeyenler) H
    85.21 Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın) (8521.90.00 hariç) H
    8521.90.00 Diğerleri ((Video kayıt veya gösterme cihazları (manyetik teyp tipi hariç); video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın) (manyetik teyp tipi ve görüntü kaydedici  kameralar hariç)) HO
    85.25 Radyo veya televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar (alıcı cihazı veya ses kaydetme yada kaydedilen sesi tekrar vermeye  mahsus cihazı olsun olmasın); televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar H
    85.27 Radyo yayınlarını alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt veya  kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın) H
    8528.42.00,
8528.49.00, 8528.52.91, 8528.52.99, 8528.59.00, 8528.62.00, 8528.69.20, 8528.69.80 ila 8528.72
Ekran ve projektörler, televizyon-alıcı cihazları içermeyen, sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonundaki bilgi-işleme sisteminde kullanılanların dışında olan; televizyon için alıcı cihazı, radyo-yayın alıcısı veya ses ya da video-kayıt ya da görüntüleme cihazı içersin veya içermesin H
    85.29 Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar H
    8540.11,            8540.12 Katod ışın televizyon görüntü tüpleri, video ekranı katod ışın tüpleri dahil, renkli, siyah-beyaz veya diğer tek renkli olanlar H
S-17a 86 86. Fasıl Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları, her türlü mekanik  (elektromekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları HO
S-17b 87 87. Fasıl Kara nakil vasıtaları (demiryolu veya tramvay taşıtları hariç) ve bunların aksam, parça ve aksesuarları (87.02,  87.03, 87.04, 87.05, 8706.00, 87.07, 87.08, 87.09, 87.11, 8712.00 ve 87.14 pozisyonunda yer alan ürünler hariç) HO
    87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar H
    87.03 Binek  otomobilleri  ve  esas  itibariyle  insan  taşımak  üzere  imal  edilmiş  diğer motorlu  taşıtlar  (87.02  pozisyonuna  girenler  hariç)  (steyşın  vagonlar   ve  yarış  arabaları  dahil) H
    87.04 Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar H
    87.05 Özel  amaçlı  motorlu  taşıtlar  (insan  veya  eşya  taşımak  üzere  özel  olarak yapılmış  olanlar hariç)  (örneğin;  kurtarıcılar,  vinçli  taşıtlar,  itfaiye taşıtları, beton  karıştırıcı  ile  mücehhez  taşıtlar,   yol   süpürmeye   mahsus   arabalar,   tohum, gübre,  zift,  su ve  benzerlerini  püskürten  arabalar,  seyyar  atölyeler,  seyyar  radyoloji   üniteleri) H
    8706.00 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler  H
    87.07 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların karoserileri (şoför mahalleri dahil) H
    87.08 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı H
    87.09 Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları H
    87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler H
    8712.00 Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekli dağıtım amaçlı bisikletler dahil) H
    87.14 87.11 ila 87.13 pozisyonlarındaki taşıtların aksam, parça ve aksesuarı H
  88 88. Fasıl Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları HO
  89 89. Fasıl Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar HO
S-18 90 90. Fasıl Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam parça ve aksesuarı H
  91 91. Fasıl Saatler ve bunların aksam ve parçaları H
  92 92. Fasıl Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı HO
S-20 94 94. Fasıl Mobilyalar, yatak takımları, şilteler, şilte destekleri, yastıklar ve benzeri doldurulmuş mefruşat; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan lambalar ve aydınlatma cihazları; ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları ve benzerleri; prefabrik yapılar (94.05 hariç) HO
    94.05 Tarifenin  başka  yerinde  belirtilmeyen  veya  yer  almayan  aydınlatma  cihazları (projektörler  ve  sahne  projektörleri  dahil)  ve  bunların  aksam  ve  parçaları; tarifenin  başka  yerinde  belirtilmeyen  veya  yer  almayan  sabit  bir  ışık kaynağına  sahip  ışıklı  panolar,  ışıklı  isim  tabelaları  ve  benzer  eşya  ve  bu eşyanın  aksam  ve  parçaları H
  95 95. Fasıl Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı (9503.00.35 ila 9503.00.99 hariç) HO
    9503.00.35 ila 9503.00.99 Diğer oyuncaklar; küçültülmüş  (ölçek) modeller ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın); her türlü bilmeceler (puzzle) H
  96 96. Fasıl Çeşitli mamul eşya HO

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889734 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889734 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?