İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayıaı:2017-10344)

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayıaı:2017-10344)

03.07.2017-10113 Resmi Gazete

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 28/4/2017 tarihli ve 41527 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.


İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 15/6/2015 tarihli ve 2015/7749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ekli tabloda yer alan 72.17 ve 7228.50 gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) karşısında belirtilen madde isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve tablonun son kısmına aşağıda yer alan (1) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.P. MADDE İSMİ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)*
1 2 3 4 8
5 6 7
72.17 Demir veya alaşımsız çelikten teller(1) 0 0 0 25 25 25 25
7228.50 Diğer çubuklar (sadece soğuk olarak şekil verilmiş ve işlenmiş) (7228.50.69.00.11 hariç) 0 0 0 25 25 25 25
(l) 7217.30.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu maddeyi kendi üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta ilave gümrük vergisi %5 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.
* İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları:

1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova; 2: Güney Kore; 3: Malezya; 4: Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; 5: En Az Gelişmiş Ülkeler; 6: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler; 7: Gelişme Yolundaki Ülkeler; 8: Diğer Ülkeler.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
5/7/2015 29407

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16582585 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16582585 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?