İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/14 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 20.02.2010-27499 Resmi Gazete
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2004/14 SAYILI
TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
             MADDE 1 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğler ile değişik 4/10/2004 tarihli ve 25603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/14 sayılı Tebliğ’in EK I’inde yer alan tabloda, 9603.30.10 Gümrük Tarife Pozisyonlu “resim fırçaları ve yazı fırçaları”nın karşısında gösterilen CIF kıymet 0,25 ABD Doları/Adet olarak değiştirilmiştir.
             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278489 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278489 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?