İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/10 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 01.07.2010-27628 Resmi Gazete
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2005/10 SAYILI
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
             MADDE 1 – 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/10 sayılı Tebliğ'in değişik 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
G.T.İ.P.
Eşya Tanımı
CIF Kıymet
(ABD Doları/Ton*)
1005.90.00.00.11
Cin mısırı (patlamış mısır-pop corn yapımında kullanılan mısır)
500
1005.90.00.00.19
Diğerleri
270
 
 * Ton: Brüt ağırlık 
             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896874 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896874 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?